Hjem > Nyheter > Bipolare lidelser og bedring

Bipolare lidelser og bedring

Hva er det som kjennetegner vekst og utvikling ved alvorlige psykiske lidelser? Dette er noe av det Marius Veseth tar for seg når han i dag disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet I Bergen.

DOKTORGRAD: Marius Veseth disputerer ved Universitetet i Bergen i dag. (Foto: Privat)

Bedringsprosesser
Hva er det som kjennetegner vekst og utvikling ved alvorlige psykiske lidelser? Hvordan opplever personer som sliter med en bipolar lidelse det å bli bedre? Og hvordan beskriver erfarne terapeuter bedring og positiv endring hos pasienter med denne type helseproblemer?
I avhandlingen utforsker Veseth bedringsprosesser med utgangspunkt i to kvalitative undersøkelser. I den første studien har han intervjuet personer som beskriver å ha opplevd å bli bedre av en bipolar lidelse, og i den andre terapeuter som har erfaringer med å jobbe mot vekst og utvikling sammen med pasienter som sliter med bipolare lidelser. Disse undersøkelsene gjennomførte Veseth og hans kollegaer i samarbeid med en gruppe medforskere som selv har opplevd bedring ved ulike stemningslidelser. Forskerne og medforskerne jobbet sammen med å utvikle prosjektet, gjøre forarbeid til intervjuene og analysere dem.

Aktiv agent
Veseths doktorgradsarbeid viser hvordan individet som sliter med en bipolar lidelse selv er en aktiv agent i arbeidet med å skape et rikt og meningsfullt liv. Det illustrerer videre hvordan utfordringene som disse personene møter og strategiene som de nyttiggjør seg er svært like de utfordringer og strategier som mennesker som ikke strever med en psykisk lidelse opplever og anvender. Avhandlingen understreker også betydningen av førstepersonsperspektivet innenfor det psykiske helsefeltet. Doktorgradsprosjektet til Veseth bygger på en nyskapende metode der personer med levde erfaringer av de fenomen som undersøkes har tatt del i forskningsarbeidet. I avhandlingen drøftes hvordan denne tilnærmingen kan bidra til å heve kvaliteten på studier og undersøkelser.

Stemningslidelser
Marius Veseth er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2007, og har over tid vært særlig opptatt av menneskers vekst og utviklingsprosesser. Fra mai 2010 har han vært ansatt som stipendiat ved Institutt for klinisk psykologi ved UiB. Arbeidet er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, og utgår fra et samarbeid mellom Regionalt forskningsnettverk for stemningslidelser (MoodNet) ved Haukeland Universitetssykehus og Gruppe for kvalitativ forskning på psykisk helse ved UiB, skriver UiB på nett.

Nyskapende
– Gledelig, er Hilde Hems umiddelbare kommentar til doktorgraden. Hun er daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
– Norge har behov for studier som gir oss erfaringer i hvordan medvirkning kan forstås og metodisk gjennomføres i forskningsprosjekter. Doktorgradsprosjektet til Veseth innebærer en faktisk erfaring med brukerinnvolvering i forskningsprosjekter, og er nyskapende i sitt slag. Er det slik at forskningen får økt relevans og kvalitet når mennesker som har levde erfaringer med de fenomen som undersøkes, tar del i forskningsarbeidets ulike faser? I denne avhandlingen drøftes nettopp en slik tilnærming, og vi får en pekepinn på om brukerinnvolvering i forskning er en vei å gå i fremtidig kunnskapsutvikling. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse tror på betydningen av medvirkning. Jeg tror på at brukerstemmene er nødvendige som veivisere i praksis så vel som i forskning. Derfor har vi også lagt til rette for utviklingen av et ressurshefte om samarbeid mellom forskningsmiljøer og brukermiljøer. Erfaringskompetanse har fulgt studiet med stor interesse. At medforskere gis anerkjennelse i et doktorgradsarbeid slik som i denne studien, er veldig bra, kommenterer Hem.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.