Hjem > Nyheter > Bok om nybrottsarbeid

Bok om nybrottsarbeid

Erfaringskompetanse lanserer nå «Brukeransettelser» – en håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innenfor feltet psykisk helse og rus.

HÅNDBOKA KLAR: Endelig er håndboka for brukeransettelser klar, konstaterer prosjektleder Anne Lisbeth Odinsen fornøyd. (Foto: Astrid Borchrevink Lund)

Boka er ført i pennen av Astrid Karine Weber og Målfrid J. Fram Jensen som begge har erfaring med det å være erfaringskonsulent. Prosjektleder for boka, Anne Lisbeth Odinsen, håper den kan være til stor inspirasjon for alle som skal ansette erfaringskonsulenter i tjenestene.

– Vi mener absolutt det er behov for en slik bok, blant annet fordi det å ansette erfaringskonsulenter er relativt nytt og at spørsmålene er mange. Boka tar for seg alt fra begrepsavklaring og forberedelser før ansettelse til når erfaringskonsulenten er ansatt og lønnsplassering, sier hun.

FORFATTERNE: Det er Astrid Karine Weber(f.v.) og Målfrid J. Frahm Jensen som har skrevet boka om brukeransettelser.

FORFATTERNE: Det er Astrid Karine Weber(f.v.) og Målfrid J. Frahm Jensen som har skrevet boka om brukeransettelser.

Viktig å klargjøre roller
– Det at to erfaringskonsulenter har skrevet boka, gir den en helt annen tyngde. De vet hvor skoen trykker. Resultatet hadde ikke blitt så bra hvis det ikke hadde vært for dem, sier Odinsen. Både Weber og Frahm Jensen er glad for at de ble spurt om å skrive bok. De mener det er viktig at nettopp erfaringskonsulenter har hatt en sentral rolle i dette arbeidet.
-Årsaken er at vi besitter erfaringen med å ha en slik rolle i psykisk helse- og rusfeltet. Vi tror teksten blir mer ekte og relevant når den skrives av noen som har lang erfaring, og har både egne og andres gode og mindre gode erfaringer, under huden.
– Hva er viktigst før og etter ansettelse?
– Klargjøring av roller og forventinger før brukeransettelser er viktig. Stillingene bør for eksempel lyses ut som andre stillinger, og lønnsnivået bør reflektere den kompetansen som blir etterspurt. Det essensielle er at brukererfaringen skal anvendes i stillingen som brukeransatt. En fagutdannet med brukererfaring som ansettes i en vanlig miljøterapeutstilling kan derfor ikke kalles en brukeransatt.

 

Likeverdig med ulik kunnskap
– Det må skapes rom for at erfaringskonsulenten kan arbeid både på brukerens- pasientens- og de pårørendes premisser. Det tradisjonelle fagperspektivet skal ikke alene avgjøre om brukerkunnskap er gyldig eller ikke. Å ha erfaringskonsulenter med i det daglige arbeidet er av stor verdi for å oppnå større mulighet for likeverdighet mellom ulik kunnskap. I håndboken sier vi blant annet noe om viktigheten av og forutsetninger for å kunne målbære brukerens, pasientenes- og de pårørendes stemme.

Radikale
– 
Hva har vært den største utfordringen eller inspirasjonen i arbeidet med boka?
– Engasjementet vårt grunner i å likestille erfaringskompetansen med kompetanse til fagfolkene, og å bidra til at erfaringskompetansen kan komme best mulig til nytte for brukere, pasienter, pårørende og fagmiljø. Med denne håndboka håper vi at brukeransettelsene vil få like vilkår som ordinære ansettelser. Noe av utfordringene var å få med alt det vi syntes er viktig. Som erfaringskonsulenter med lang fartstid er vi nok mer radikale i hva som er viktig for å kunne inneha og ivareta denne rollen enn de som er relativt nye. Vi møtte også noe motstand fra Erfaringskompetanse på hva som skulle vektlegges. Uansett uenighet underveis, litt gi og ta, så kom vi i mål med en flott håndbok, sier de to som mener det å skrive sammen fra hver sin kant av landet, ikke bød på utfordringer.

 

Ryddige forhold
– Hvordan tror dere boka vil bli mottatt?
– Vi har bred og lang erfaring, og tror kompetansen vi besitter, i tillegg til nyttige tilbakemeldinger underveis fra referansegruppen, fagfolk og andre ressurspersoner, har bidratt til en nyttig håndbok. Vi håper at håndboka vil synliggjøre betydningen av ryddige forhold ved brukeransettelser, og at den blir godt mottatt hos arbeidsgivere, kollegaer og den som ansettes som erfaringskonsulent. Kanskje kan den også være til hjelp for personer som ønsker å arbeide som erfaringskonsulent, sier de to forfatterne til Erfaringskompetanse.no.

Ønsker du å bestille boka, send oss en mail: bibliotek@erfaringskompetanse.no eller last den ned via vår nettside.

Se videointervju med prosjektleder Anne Lisbeth Odinsen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.