Hjem > Nyheter > Bruker erfaringene til å bedre tjenestene for andre

Bruker erfaringene til å bedre tjenestene for andre

De frivillige og ansatte i organisasjonen «Blåmandag» har i flere år jobbet for å være gode veivisere for andre mennesker i en rehabiliteringsfase. Nå drives arbeidet videre takket være «Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening» fra NAV.

RIKELIG ERFARING: Arne G. Sorgmunter (nr. to fra høyre) bruker av egne erfaringer i møte med andre mennesker som trenger en god veiviser i sin rehabiliteringsfase. Noen år som yrkesfisker kan også brukes når man skal trene på gode fellesskap med andre.

– Vi er kjent i systemet og kan være en sosial guide for de som kommer ut av behandling, sykehusopphold eller langvarig uførhet, sier Arne G. Sorgmunter. Han har nylig fått forlenget engasjement som daglig leder på Kafe Blå som ble startet gjennom LAB-midler (Lavterskel Arbeidsrettede Brukertiltak) fra Helsedirektoratet.

Ildsjeler holdt liv i prosjektet etter endt prosjektperiode på tre år, men nå har organisasjonen fått et friskt tilskudd fra NAV under tittelen «Blåmandag: Å gjøre noe selv sammen».

Blåmandag er en frivillig organisasjon med base i Lakselv i Porsanger kommune i Finnmark. Gjennom bruker-hjelper-bruker prinsippet tilbyr de et lavterskeltilbud for mennesker med rus og psykisk helse-problematikk. Målet er å være en mellomstasjon hvor man får veiledning og praktisk bistand av likemenn som kjenner tjenesteapparatet og problemene.

«Blåmandag vil bidra til at man skal møte et tjenestetilbud som er samordnet, helhetlig og individuelt tilpasset», står det i deres nye brosjyre som går ut til aktuelle samarbeidspartnere.

Det siste tilskuddet er en økonomirådgiver som kan gi bistand med skjemaer, søknader og inkassosaker.

Felleskap og nettverk
Blåmandag er også et sosialt felleskap hvor man kan oppleve livsmestring og felleskap med andre.

Arne G. Sorgmunter har vært prosjektleder gjennom perioden med LAB-midler siden 2010, og er i dag daglig leder for Kafé Blå. Han hadde selv et rusproblem i mange år, men har vært rusfri i mer enn ti år. Nå bruker han sin livserfaring i møter han andre mennesker som trenger en god veiviser i sin rehabiliteringsfase.

– Vi hjelper med tilrettelegging, og bidrar til sosial mestring ved å ha kurs og aktiviteter som gir grunnleggende kunnskap i alt fra å lage mat, ha økonomistyring, bruke datamaskiner og mulighet til å ha godt samvær med andre.

Målet for organisasjonen er å være en døråpner inn til tjenestetilbud som allerede finnes i kommunen.

– Mange mennesker med rusrelaterte problemer har behov for flere tjenester samtidig og over tid, påpeker Sorgmunter.

Viktig møteplass
Kafe Blå er en sentral del av Blåmandags virke. Kafeen er en hyggelig møteplass og bidrar med fellesaktiviteter, kurs, seminarer og turer.

De tar i mot kandidater fra NAV og kan skreddersy et program ut ifra hva den enkelte brukeren har behov for.

Fra høsten ønsker de å tilby enda flere tjenester ut. De kan drive med alt fra plenklipp, snømåking og enkle reparasjoner. Blåmandag og Kafe Blå ønsker å bli en slags frivillighetssentral i Lakselv dersom dette passer kandidatene i programmene.

– Vi håper å kunne bli en arena hvor flere frivillige samles, sier den daglige lederen. 

Han forteller også at den smule tegn til skepsis hos lokalbefolkning i oppstarten av lavterskeltilbudet, har minket med årene. Selv mener han at det populære middagstilbudet på Kafe Blå har bidratt i positiv retning.

– Kafeen ligger sentralt på Torgbygget i Lakselv og alle kan komme innom for å drikke kaffe, lese aviser, slå av en prat eller delta i det som til enhver tid måtte foregå. Det eneste kravet er at man er rusfri under oppholdet og ellers respekterer Kardemommeloven, forteller Arne G. Sorgmunter.

 - Det var en del skepsis som i begynnelsen, men vi har bevist at vi fyller et behov. Brukerne her er en viktig ressurs, både for seg selv, sine nærmeste og lokalsamfunnet.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.