Hjem > Nyheter > Bruker og pårørendekunnskapen skal styrkes

Bruker og pårørendekunnskapen skal styrkes

En av kjerneoppgavene til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er å samle bruker- og pårørendekunnskap. Ansettelsen av Tom Runar Bergane skal blant annet styrke teamets oppgaver på dette området.

Tom Runar Bergane skal blant annet jobbe med historiene som kommer inn til Erfaringskompetanses base. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

– Jeg ønsker å bidra til at vi får større oppmerksomhet rundt erfaringsbasen vår, sier Bergane.

Erfaringskompetanses nyansatte er utdannet sosionom, og har jobbet innenfor helse, velferd, arbeid og ledelse i Skien kommune.

Vil ha flere bidrag til erfaringsbasen

-I tillegg til å gjøre folk mer nysgjerrig på basen vil jeg også bidra til å utvikle basen og sørge for at vi får flere bidrag, sier han.

Bergane opplever at erfaringsbasen inneholder mye god erfaringsbasert kunnskap.

– Mye bekrefter det vi vet allerede, men kan med fordel sees på med et nytt blikk da temaene fortsatt er aktuelle.

Ny kunnskap fra basen skal også løftes og formidles.

– Historiene vi samler skal gjøres tilgjengelig og søkbare for ulike målgrupper. Først og fremst er dette helse- og sosialpersonell, utdanningssystemene, tjenesteapparatet samt brukere og pårørende i psykisk helsefeltet.

Kunnskapen kan brukes forskjellig. For helse- og sosialpersonellsamt tjenesteapparatet kan det handle om å øke sin brukerkunnskap, mens for utdanningssystemene kan basen være til nytte som litteraturgrunnlag i masteroppgaver, hovedoppgaver, forskningsrapporter. For brukere og pårørende kan historiene være en bekreftelse på at det finnes andre med samme erfaring og inngi til håp.

Brukermedvirkning

– Fra historiene dukker det opp temaer som kan egne seg for videre forskning. Et av disse er rehabilitering, hvor det er rom for å tenke nytt.

– Brukermedvirkning er et viktig tema som fagfeltet har mye kunnskap om, men fortsatt har utfordringer med å implementere i gode pasientforløp, sier Tom Runar Bergane.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.