Hjem > Brukermedvirkning > Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning på Kilden

Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning på Kilden

Leder Elin Løberg Pedersen og deltaker Bjørn Evensen sitter sammen med flere andre deltakere i Kilden denne nydelige vinterdagen i Notodden. -Kilden er et sted for personlig vekst gjennom kreative uttrykksformer, sier Elin og understreker at dette tilbudet er for alle uansett bakgrunn eller livsutfordringer. Her kommer unge og gamle for å delta i ulike verksteder alt fra filosofikafe, turgruppe og mindfulnessgruppe, til tankeverksted og kreativt verksted.

-Vårt motto er: Kom som du er, jobb med det du vil. Og det du ikke kan, er også mulig å få til.

-Hvordan blir brukermedvirkning ivaretatt i dette tilbudet?

-Et viktig stikkord for oss er åpenhet og det å inkludere dem det gjelder i alt vi gjør, svarer Elin. -Jeg har alltid åpen kontordør slik at hvem som helst kan stikke innom for en prat. Vi er helt avhengig av hverandre for at dette tilbudet skal fungere. For eksempel er en deltaker som er utdannet baker, nå i full sving med å bake, noe han gjør hver onsdag. Alle deltakerne får glede av resultatet til lunsj. Restene blir solgt til inntekt til vår støtteorganisasjon «Kildens venner».

-Jeg ser på dette stedet som en arbeidsplass der alle er bidragsytere. For meg er Kilden mitt andre hjem, sier Bjørn. -Vi er som en stor familie. Noen kommer fast flere ganger i uka, mens andre kommer sjeldnere. Men vi er en flott fast gjeng som føler vi blir regnet med. Kommer vi med forslag om nye tiltak eller tema som bør drøftes på filosofikafeen for eksempel, blir de alltid fulgt opp. Det er en gjennomgående holdning at alle kan bidra uansett hvor lite det er, så er det verdifullt.

-Ja, vårt motto er: Kom som du er, jobb med det du vil og det du ikke kan, er også mulig å få til. Uten at vi hadde vært sammen om dette, hadde jeg gått tom for lenge siden, sier Elin. -Det kan sammenlignes med det å «flyte med»

-Vi har intervjuet mange nå, og det viser seg at det er mange forskjellige svar på hvorfor ledere iverksetter og opprettholder brukermedvirkning. Hvorfor mener du brukermedvirkning er viktig på Kilden?

-Brukermedvirkning er like viktig og naturlig som at jeg er på arbeid hver dag, sier Elin. -Det er ikke noe pålagt, eller noe jeg har fått beskjed om å gjennomføre. Vi inkluderer brukerne kontinuerlig både fordi det øker deres opplevelse av mening og mestring og fordi vi trenger disse ressursene for å kunne drive Kilden. Uten at vi har et godt samarbeid, hadde ikke Kilden vært mulig å drive med så lavt budsjett som vi har. Å ha en felles plattform eller grunnmur som bygger på felles opplevelser der vi gruer oss sammen og kan slappe av sammen, ja, det er viktig.

-Opplever dere at dere har felles forståelse av hva brukermedvirkning er?

-Jeg mener det handler om å få lov til å bidra med det man ønsker og kan, fortsetter Elin. -Og ha følelsen av å vite at en blir regnet med.  

-Ja, når jeg føler at jeg kan bidra med noe, skjer det noe innvendig. Jeg går hjem med smil om munnen. Det kan være alt fra at noen har lyttet til mine erfaringer til at jeg har laget noe som en eller annen har sansen for, sier Bjørn.

-Hvilken innflytelse har dere som deltakere på Kildens ulike tilbud?

-Dersom et verksted ikke fungerer så godt, er det heller ikke noen som ønsker å delta. Da blir dette diskutert blant de som er til stede og vi finner sammen ut hva som må endres. Vi har ingen formelle strukturer som ivaretar dette, sier Bjørn. -Men kommer jeg eller noen andre med en idé, blir det alltid fulgt opp og vurdert.

-Vi har hatt en deltakerrådsrepresentant i styret vårt, men nå er styreformen under endring. Vi ønsker oss et styre der hele huset skal være representert, sier Elin.

-Hvordan evaluerer dere tilbudet?

-Her er vi ikke særlig systematiske. Når vi føler at noe ikke funker, kutter vi det ut. Vi inviterer til egne møter der vi ber om innspill på tema og tiltak i de ulike verkstedene.

-Hva er suksessfaktorene for god brukermedvirkning?

-Først og fremst kjærlighet til menneskene, svarer Elin umiddelbart.

Hun sender sms til deltakerne og minner om neste dags aktivitet og ønsker den enkelte velkommen til verkstedet. Dette gjør hun om det er på en hverdag eller søndag kveld. Og det handler om en innstilling om at alle må bidra om vi skal lykkes.

Bjørn følger opp og understreker at holdningen og innstillingen til lederne er avgjørende. Og det hadde ikke vært samme samholdet i Kilden uten denne innvirkningen.

-Jeg har aldri opplevd et slikt sted i noen andre kommuner, – og jeg har bodd i flere! Og det passer for alle typer mennesker. Vi ser hvordan folk forandrer seg etter en stund. Mange kommer og er sjenert og redde. De tør ikke å ta ordet i plenum, men etter et halvt års tid kan de være dem som snakker mest!

-På hvilke områder kan brukermedvirkning være problematisk?

-Det kan være utfordrende når deltakere ikke ønsker å medvirke. Vår holdning er at selv om det er vanskelig, skal alle inkluderes og delta. Vi som ledere søker veiledning i disse tilfellene, svarer Elin.

-Har dere noen tips til andre som vil bli bedre i brukermedvirkning?

-Kontordøra bør aldri være lukket uten når det er en til en samtale på gang, avslutter Elin. -Disse uformelle kontaktpunktene er svært viktige.

-At vi får være oss selv og at det er lav terskel inn til leder, er helt sentralt, understreker Bjørn til slutt.

Les mer om våre saker i serien «Om brukermedvikning»

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.