Hjem > Nyheter > Brukerstemmen kommer frem

Brukerstemmen kommer frem

Det siste året har man gjennomført en brukererfaringsundersøkelse av pasienter i 12 ambulante oppfølgingsteam (ACT-team) rundt i landet. Prosjektteamet for ACT-studien har gjennomført intervjuene. I juni var de samlet i Oslo for å markere avslutning av første fase av prosjektet.

VIKTIG ERFARING: I løpet av tolv måneder har prosjektteamet for ACT-studien samlet inn verdifulle brukererfaringer rundt i landet. Datainnsamlingen har vært koordinert av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Man har samlet inn verdifull kunnskap om ACT-brukernes erfaringer.

Pasientene har blitt spurt om sin erfaring med tjenestene, sin opplevelse av egen bedringsprosess, viktige relasjoner og viktige hendelser i behandlingen.

Milepæl for ACT-studien
– Vi er svært godt fornøyd med materialet som er samlet inn. Dette er viktig dokumentasjon for videre forskningsarbeid, sier professor Torleif Ruud, avdelingsleder ved FOU-avdelingen ved divisjon for psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus (Ahus).

Ruud har ledet prosjektet som er samarbeid mellom Ahus og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

– Erfaringskompetanse har fått verdifull erfaring med organisering av et stort, nasjonalt samarbeids-prosjekt, sier Heidi Westerlund. Hun er prosjektkoordinator ved kompetansesenteret og leder datainnsamlingen i prosjektet. Hun var med å utvikle «Bruker Spør Bruker»-metoden i Norge.

Delte erfaringer
Juni Raak Høiseth, Anita Hamre og Monika Landsverk er tre av medforskerne som har vært rundt i landet for å samle inn førstehåndserfaringer fra brukere av ACT-team.

De har mye positivt å si om deltakelsen i prosjektet.

– Jeg opplevde at god planlegging og tilrettelegging av intervjuprosessen resulterte i at gjennomføringen ble svært god, sier Juni Raak Høiseth. Hun opplevde også at det å ha brukererfaring bidro til at samtalene fløyt lett.

– Brukere som i utgangspunktet var skeptiske til å bli intervjuet, snudde mening underveis og beskrev i etterkant situasjonen som positiv, forteller Raak Høiseth.

Monika Landsverk forteller at hun ble tatt godt i mot av teamene hun skulle jobbe med.

– Jeg ble tatt inn i varmen umiddelbart. Jeg ble mottatt av et engasjert og faglig sterkt ACT-team. Gjennom god tilrettelegging la de opp dagene slik at jeg på en best mulig måte fikk gjennomført intervjuene.

Ved å møte brukerne og intervjue dem der de var, ga mer utfyllende svar enn når man fyller ut spørreskjemaer, synes Anita Hamre.

– Jeg har til tider erfart at svar på skjemaer kan bære preg av “snill pike-syndromet” mens de muntlige svarene er mer kritiske. Mitt inntrykk er at man pynter på skriftlige besvarelser av frykt for å bli oppfattet for negativ.

Hamre fikk kjenne at hun klarte å opparbeide en tillitsfull relasjon med dem hun intervjuet.

– I ett tilfelle lot jeg informanten gå utover avsatt tid, da jeg jeg opplevde det som særdeles viktig å la denne informanten bli sett og hørt. Inntrykket var at han ikke hadde fått snakket ut eller blitt sett gjennom hele livet. Da jeg senere møtte ham på gata hilste ham på meg selv om vi hadde avtalt på forhånd at vi ikke skulle hilse ute i offentligheten.

OM PROSJEKTET:

  • Følgeevaluering av ACT-team ble satt i gang av Helsedirektoratet i 2009.
  • Det er en nasjonalt forskningsbasert evaluering av ACT-team som blir gjennomført av KoRus Øst ved Sykehuset Innlandet i samarbeid med FOU-avdelingen psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus.
  • Ahus v/ FOU avdelingen og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har samarbeidet om å få en mer brukerorientert evaluering av ACT-team i Norge og mer fokus på brukerens opplevelse av recovery.
  • Medforskere har det siste året besøkt 12 ACT-team i hele Norge og samlet inn kunnskap om ACT-brukernes erfaringer.
  • Dette arbeidet har vært ledet av Heidi Westerlund ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
  • Les mer: http://brukererfaring.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.