Hjem > Nyheter > Den krevende dialogen

Den krevende dialogen

Dialogen mellom professoren og erfaringsformidleren var i ferd med å kjøres fast. Så snudde det til å bli et lærerikt møte.

T.V. Erfaringsformidler Ingrid Johanne Vaalund og professor Marit Helene Hem. (Foto: Lena Beathe Arneberg)

Rundt bordene i konferanserommet i Oslo var om lag 20 personer samlet. Alle var invitert av Erfaringskompetanse fordi de på en eller annen måte jobber for pasienter med langvarige og sammensatte psykiske vansker.

Oppgaven de først fikk var å sitte sammen to og to. Sammen skulle de diskutere seg fram til konkrete forslag på tema og aktuelle innledere til neste års toppmøte.

Professor Marit Helene Hem, som blant annet har forsket på relasjoner mellom pasienter og helsepersonell, satt ved siden av Ingrid Johanne Vaalund, erfaringsformidler, foredragsholder og regionsansvarlig i Landsforeningen mot seksuelle overgrep.

Dialogen kom skjevt ut fra start.

– Vi har så ulike perspektiver; hun fra forskningssiden og jeg fra erfaringssiden. I begynnelsen var det vanskelig å gjøre seg forstått, og hun (Hem) kunne kanskje oppfatte meg som insisterende og aggressiv, sier Vaalund.

– For meg ble dette et veldig interessant og ganske sterkt bilde på hvor utfordrende dialog kan være. Jeg kjente først på en stor fortvilelse over at jeg ikke følte det var plass til mine perspektiver; at hvis jeg skulle kjøre mine perspektiver, trodde jeg at dialogen kunne brutt sammen, sier Marit Helene Hem. 

«Vet ikke hva jeg skal si»

Misforståelsene ble etter hvert så vanskelig for professoren at hun resignerte i et «Jeg vet ikke hva jeg skal si».  Da tok også dialogen en ny vending.

– Det traff sårbarheten min at hun sa det, det gjorde vondt å ikke føle seg forstått. Da jeg kjente på de følelsene, sluttet jeg å være så insisterende og samtalen fikk en annen form, sier Vaalund.

Hun forteller videre at Hem brakte inn noen nye perspektiver som har gitt henne et mer nyansert syn på begrepet «avmakt» innen psykisk helsevern.

– Mange pasienter føler på avmakt i møte med behandlere. Jeg fremmer erfaringsperspektivet hele tiden, og er vant til å se bildet fra en avmaktsposisjon. Så brakte Hem inn at det faktisk er en del behandlere som kjenner på avmakt i møte med kraftfulle pasienter og brukere også. Det har jeg aldri tenkt på, sier Vaalund og fortsetter:

– Kanskje får man tunnelsyn fra grasrotperspektivet også? Kanskje vi også skal tenke mer på hvordan vi kommuniserer? Jeg har fått mye å tenke over etter samtalen vår. Å bli utfordret av henne, framfor å bli snakket etter munnen, er en anerkjennelse på at hun lyttet, sier hun.

Også Hem har reflektert mye over møtet med Vaalund.

– Jeg tror våre erfaringer fra denne dialogen berører noe som er sentralt i feltet: Forståelseskløften og hvor utfordrende dialog kan være. Mange tenker at dialog skal skape enighet. Men jeg tenker at hensikten med en dialog er å få innsikt i hverandres perspektiver. Og d

Prosjektleder Tormod Klovning under innspillsmøtet.

et kan være krevende, blant annet fordi man kan ha flere antakelser om hverandre, sier hun.

Hensikten med innspillsmøte

Prosjektleder Tormod Klovning i Erfaringskompetanse mener dialogen mellom Hem og Vaalund er et godt eksempel på hva hensikten med innspillsmøtet er.

– Dette er det motsatte av et ekkokammer som vi hører så mye om for tiden. I Erfaringskompetanse jakter vi på den energien som ofte ligger uforløst mellom våre etablerte meninger og posisjoner. Dialog med tydelig forventning om at man sammen peker på uløste utfordringer innen rus- og psykisk helsearbeid.

– Denne metoden er gjennomgående både i forkant av vårt toppmøte og under selve møtet og vi synes vi oppnår godt forankrede innspill til både helsedirektoratet og ut i feltet, sier Klovning

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.