Hjem > Nyheter > Derfor følger ikke Norge WHOs Verdensdag-temaer

Derfor følger ikke Norge WHOs Verdensdag-temaer

Kampanjelederen for Verdensdagen for psykisk helse forklarer hvordan de velger tema, og hvorfor Norge har andre temaer enn WHO.

Kampanjeleder Le-Hang Duong. (Foto: Privat)

«WHO våget å sette søkelys på schizofreni i 2014, mens nordmenn fikk beskjed om å senke skuldrene (enda et krav). I 2012 hadde WHO fokus på depresjon, mens Norge snakket om arbeid. WHO sine temaer veksler mellom å handle om psykisk sykdom og forebygging. Og i en slik sammenheng kunne noen av temaene som er forebyggende vært helt fine. Men jeg opplever at det å snakke om lette og forebyggende tema år etter år, skaper avstand, når man faktisk er syk.»

Innlegget er skrevet av Bjørg Myhre Ims på Erfaringskompetanses Facebook-side, og er gjengitt i denne saken med hennes tillatelse.

Ims er blant flere som har deltatt i diskusjonen i kjølvannet av Eskil Skjeldals kronikk «Underlig raushetskampanje», hvor han problematiserer Verdensdagen for psykisk helses valg av tema.

Erfaringskonsulent Solveig Bartun Rob skrev imidlertid et innlegg tilbake til Skjeldal, hvor hun begrunner hvorfor hun mener «Vær raus» er et godt tema for dagen.

Nederst i denne saken kan du se oversikt over temaene i Norge vs. WHO de ti siste årene

Foreslår temaene selv

Verdensdagen for psykisk helse er definert som en folkehelsekampanje og arrangeres, driftes og koordineres av Mental Helse. Kampanjen er en fast tilskuddspost på statsbudsjettet, og finansieres av Helsedirektoratet.

Nasjonal kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk helse i Norge, Le-Hang Duong, forteller at det er Mental Helse som foreslår temaene for dagen, og at det er Helsedirektoratet som har det siste ordet.

– Vi har et stort spillerom innenfor tilskuddet, og de siste årene har Helsedirektoratet gitt oss tillit til å komme med anbefalinger uten at de har endret på tematikken, sier hun.

Andre temaer enn WHO

Mens dagen markeres med WHOs utvalgte temaer i utlandet, har Norge sine egne. Duong forteller at det er to grunner til det.

– I Norge er Verdensdagen organisert på en annen måte enn i utlandet. Her er markeringen i stor grad lokalt drevet, og det jobbes et helt år i forveien med å forberede arrangementene. I  utlandet er det WHO som arrangerer og bestemmer aktivitetene, temaene fra dem er ikke klare før mars-april, sier Huong.

– I tillegg har WHOs temaer tidligere år vært mer diagnosefokusert, og vanskeligere å mobilisere for eksempel barnehager og skoler til. Vi skal være en folkehelsekampanje for hele befolkningen, alle skal kunne relatere seg til temaet, sier Duong.

Hun påpeker at også at de internasjonale temaene har endret seg de siste årene.

– For to år siden hadde vi temaet «Fordi livet forandrer seg». I år hadde WHO temaet «Young People and Mental Health in a Changing World». Vi er veldig glad for at de internasjonale temaene har blitt mer folkelige. Jo flere som forstår hva psykisk helse er, jo lettere er det å snakke om det, sier hun.

– Mange mennesker i psykisk helsevern er forbi forebyggende stadie. Kan det være aktuelt å ha en verdensdag som er mer til støtte for dem?

–  Vi ser at Verdensdagen, slik den er, også markeres innen DPS og i resten av psykiatrien, ved at Verdensdag-temaet drøftes inn mot ulike problemstillinger som er aktuelle for dem. På samme måte oppfordrer vi også alle organisasjonene der ute til å bruke kampanjen.  Jeg skjønner at man gjerne skulle hatt fokus rettet mot en bestemt diagnose, men da risikerer vi også å ekskludere mange, sier Duong.

Hun er positiv til at det har vært debatt om valg av tema.

– Det kan være med og utvikle Verdensdagen. Samtidig oppfordrer jeg alle til å delta på en av de mange markeringene for å se hvordan temaet blir presentert på ulike måter. Jeg inviterer også de som ønsker å diskutere til å ta kontakt med oss i Verdensdagen.

Le-Hang Duong kan nås på epostadressa lehang@verdensdagen.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.