Hjem > Nyheter > – Det er lett å glemme de som sliter nå om dagen

– Det er lett å glemme de som sliter nå om dagen

– Brukerne våre mister et fast holdepunkt i hverdagen og et sosialt fellesskap hvor de er vant til å få mat, treffe andre mennesker og få hjelp til ulike utfordringer i livet. Det sier daglig leder Alexander Gunnerud om livet på Skien Diakonale Senter etter utbruddet av koronaviruset.

Alexander Gunnerud er daglig leder i Skien Diakonale Senter.

Skien Diakonale Senter (SDS) er et lavterskeltilbud som betyr at de tar imot mennesker akkurat som de er. De trenger ingen henvisning, det er gratis og de har ingen forpliktelser. Det er heller ikke krav til rusfrihet for å benytte seg av SDS. Hovedmålet er økt livskvalitet og motivere til et liv uten rus.

– SDS er en arena for dugnadsinnsats hvor mange frivillige gir av sin tid for å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon. Frivilligheten er en viktig grunnpilar og avgjørende for omfanget av driften ved SDS, sier daglig leder Alexander Gunnerud.

SE MER: Videoreportasje om livet på senteret og hvordan beboerne føler seg rusa på livet.

Dagsenteret er stengt

– Vi har nå stengt dagsenteret. Dagsenteret er kanskje den viktigste møteplassen, og det er her vi treffer de fleste brukerne og kan komme i posisjon til å yte hjelp. Dagsenteret serverer mat seks dager i uken. Når vi har 30-50 mennesker innom hver dag som benytter seg av dette, sier det seg selv at for denne gruppen er dette en krevende situasjon.

Deler ut matposer

SDS deler nå ut matposer mandag til fredag for de som trenger det. Hybelhusene er også stengt for besøkende utenfra. Dette gjøres for å redusere faren for smitte blant beboerne da mange av disse er i risikogruppen med ulike helseplager og aktivt rusmisbruk.

Natthjemmet har foreløpig normal drift, og de som benytter natthjemmet kan oppholde seg inne frem til klokka 1100 og må ikke ut når natthjemmet stenger klokka 0730. De som bor på hjemmet er bostedsløse og kanskje de mest utsatte da de nå har svært få muligheter og tilbud å benytte seg av. På natthjemmet får de kveldsmat, mulighet for dusj og vask av klær, frokost og tilbud om å smøre med seg niste når de går for dagen.

Viktig med samarbeid

– Vi har jevnlig dialog med kommunens feltpleie og hjemmetjeneste om ivaretakelse av enkeltpersoners helse, utlevering av medisiner og praktisk bistand i hjemmet. De som er UFB (uten fast bopel), ivaretas gjennom tilbudet på natthjemmet og gjennom samarbeidet vi har med kommunens enhet for rusarbeid og NAV. Nå er fokuset opplysningsarbeid om utviklingen av koronaepidemien, og hvilke tiltak hver enkelt kan gjøre i forhold til egen beskyttelse og for å hindre videre spredning, sier Gunnerud.

Tøffe konsekvenser uten tilbudet

– Konsekvensene av denne epidemien er at brukerne mister det eneste lavterskeltilbudet som finnes for denne målgruppen. De mister et fast holdepunkt i hverdagen og et sosialt fellesskap hvor de er vant til å komme og få mat og treffe andre mennesker. I tillegg får de hjelp til ulike utfordringer som å ta telefoner, bli kjørt til lege, tannlege, behandling, råd og veiledning. Vårt tilbud bidrar til skadereduksjon og er både helseforebyggende og kriminalitetsforebyggende. Så for samfunnet vil bortfall av våre tilbud også få konsekvenser.

Glemt målgruppe

– Det er lett å glemme den målgruppen vi jobber med i en situasjon som denne. Dette kan fort bli uoversiktlig hvis tilbudene til denne gruppen stenges ned uten en samordnet plan mellom offentlige, private og ideelle organisasjoner for hvordan vi skal ta vare på de svake i samfunnet. Det gjelder alt fra lavterskeltilbud, helsetilbud, botilbud og aktivitetstilbud.

– Nasjonale og kommunale føringer for hvordan vi skal håndtere slike situasjoner og hva vi burde prioritere, kunne kommet tidligere. Spesielt viktig er informasjonen for ideelle og frivillige organisasjoner som samarbeider med kommunene. Vi har etter hvert etablert god dialog med Skien kommune rundt dette, sier Gunnerud.

– Nå står vi klare til å åpne som normalt så fort situasjonen tillater det. Vi har inntil videre personalet på jobb som normalt og har døgnbemanning for å ta best mulig vare på beboere og brukere, avslutter Alexander Gunnerud.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.