Hjem > Erfaringskonsulenter > Det hjelper å snakke og lytte.

Det hjelper å snakke og lytte.

Frykt for pandemi, ensomhet og hjemmekontor. Dette er tre komponenter som påvirker vår mentale helse. Det hjelper å snakke om det, men også lytte til andres historie.

Å dele: Jimmi Westerheim startet stiftelsen The Human Aspect i Norge i 2017. Hans historie er en av 600 som deles på nettsidens livserfaringsbibliotek. Foto: Matias Hagen

Mental Helse hjelpetelefon i Skien i Telemark, har fra 2019 og fram til 2020, hatt en enorm pågang. Flere hundre samtaler dreier seg om selvmord. Mye tyder på at vi i 2021 vil få et enda høyere tall. Kan dette skyldes NRKs TV-serie Rådebank?

– Ja, mener daglig leder ved hjelpetelefonen i Skien Aslaug Timland Dale. Til Telemarksavisa, peker Dale også på to andre årsaker:

-Ensomhet og nye koronainnstramninger.

Ring: Aslaug Timland Dale melder om stor pågang i hjelpetelefonen til Mental Helse. Foto: Mental Helse.

Den gode fortellingen

Å snakke om ensomhet og selvmordstanker kan være til stor hjelp for mange. Også det å lytte til andre menneskers historier kan virke styrkende. Hos den Internasjonale Organisasjonen The Human Aspect, finner vi 600 dybdeintervjuer. Samlingen består av videoopptak og kalles «et livserfaringsbibliotek». Tjenesten er helt gratis.

 

 

Her kan du møte mennesker som deler sine unike erfaringer innen psykisk helse og livet generelt.

Stort spekter: The Human Aspect tilbyr noe de kaller «Et livserfaringsbibliotek». På denne siden finner du i dag 600 historier av mennesker som forteller om hendelser som har endret deres liv.

Spesiell interesse i Norge

The Human Aspect, THA, startet opp i Norge i 2017. Det hele startet med at Jimmy Westerheim gikk rundt i Oslos gater og snakket med mennesker mens han filmet dem. Dette var i 2016. Interessen for intervjuene har økt enormt. Før pandemien var det i Norge rundt 5000 – 10.000 brukere. Det siste året har tallet steget til over 30.000. Det totale tallet internasjonalt er 100.000.

Livserfaringsbibliotek

Alle videointervjuene er ulike. Alle historiene forskjellige. Svarene skiller seg fra hverandre. Men spørsmålene er like:

1. Hva har vært ditt livs tøffeste utfordring?

2. Hvordan håndterte du denne utfordringen?

3. Hva lærte du fra utfordringen?

THA publiserer 2- 4 nye intervjuer hver eneste uke. I tillegg lages det kortere versjoner til sosiale medier. Om stiftelsens mål sier daglig leder Jimmy Westerheim at:

– Visjonen er å øke den psykososiale kunnskapen og senke stigma, gjennom å spre erfaringsbasert kunnskap fra mennesker verden over.

Westerheim mener at effekten av en slik historiefortelling kan være dobbel:

– Å fortelle sin historie hjelper for dem som presenterer den, men kan også være til stor hjelp for dem som lytter.

Å finne de rette ordene

Å fortelle historien om seg selv er ikke alltid lett. Hvilke ord passer? Hvilke begrep er mest dekkende? I en formidlingsprosess er det viktig å bidra til å mestringsfølelse, bryte stigma og fjerne ensomhet. Westerheim sammenligner nettsidens funksjon med gruppesamtaler. Brukeren av tilbudet kan høre hvordan andre har håndtert sin situasjon. Fortellingene kan også hjelpe oss å sette ord på egne følelser. Det personlige i historiene, samt måten de er produsert på, gjør at de ofte skaper en utløsende effekt. Westerheim sier det slik:

De som sliter i stillhet, kan få en ny giv og ta tak i eget liv.

Å lese og lytte: Å høre, lese og ikke minst se videoer der andre forteller sin historie, kan gi oss såkalt lånt erfaring. Det er både nyttig og styrkende. Foto: Taryn Elliott

Historiemedisin

Westerheim mener også at intervjuene kan gi oss en innfallsvinkel i møte med andre. Spesielt kan dette være til nytte for dem som jobber innen psykisk helse. Å stille de riktige spørsmålene kan være avgjørende her. Selv om historiene er personlige og unike, mener Westerheim at det alltid vil være noe å lære av dem. Han forteller videre at personene som her står fram, selv har tatt kontakt med stiftelsen. I tillegg kan THA fange opp aktuelle kandidater.

– Alle stiller opp gratis, forteller Westerheim. Årsakene kan være mange, men deles inn i tre hovedkategorier:

1. Å kunne være til nytte for andre. I håp om at deres historie og traume kan være til nytte for andre slik de skulle ønske noen var for dem da de sto i det.

2. Å gi mening til egne traumer, del av Post traumatic growth, som del av egen healing.

3. Å kunne bidra til avstigmatisering og spredning av mer informasjon om det de har slitt med.

Lik og del

– Når man er åpen om noe som fortsatt er stigmatisert i samfunnet, kan reaksjonene være mange, sier Jimmy Westerheim. Han legger til:

– Vi opplever først og fremst at de som deler  er veldig stolte og takknemlige for å få muligheten til det.

Mange av bidragsyterne opplever en overveldende og overaskende positiv respons. Mennesker de trodde ville være skeptiske tar kontakt og takker. Mennesker de ikke har hørt fra på lenge, kan fortelle at de har opplevd noe lignende.

Gratis å bruke, men ikke å lage

The Human Aspect er gratis å bruke, men å drifte et slikt tilbud koster. Jimmy Westerheim forteller at stiftelsen har mottatt støtte fra KavliFondet, Facebook, Kriminalomsorgen, Barn av Rus og flere. De får også bidrag gjennom samarbeid på prosjekter sammen med organisasjoner som Caritas, Ros og andre. I tillegg kan de motta personlige donasjoner, da gjerne via innsamlinger på Facebook. Pro Bono støtte gjennom tid fra dyktige fagfolk, utstyr og tjenester fra aktører som Goolge, Facebook og flere. Stiftelsens største inntekt har de via foredrag, undervisning og workshops om psykisk helse på jobben og i skolen. Under pandemien har de levert digitale foredrag til blant annet alle ansatte ved DNB og KPMG, samt studenter ved OsloMet og Drammen VGS.

Økt behov, økt synlighet

Alt i alt kan Jimmy Westerheim rapportere at det som startet som hans hjerteprosjekt nå har vokst til det han vil kalle “verdens største digitale verktøy innen psykisk helse”. Han startet stiftelsen etter egne opplevelser fra oppveksten i Filtvet med 500 innbyggere. Selv hadde han store utfordringer rundt mobbing, selvmordstanker og en alkoholisert far. Jimmi Westerheim er selv en av de 600 som har valgt å dele sin historie.

– Det var aldri et alternativ å snakke om det, gutter og menn skulle ikke snakke om sånt.

At den enorme interessen for sidene skyldes covid-19, er Westerheim ikke i tvil om.

– Vi bestemte oss tidlig som team at vi skulle jobbe fullt under hele pandemien med ett ønske om å være til ekstra hjelp for folk i denne belastende tiden, sier han. – Selv om de fleste jobbet hjemmefra, fant vi gode løsninger som gjorde at vi kunne opprettholde arbeidet for fullt. De høye brukertallene tror han skyldes et større behov, bedre tid, men også stiftelsens satsning på synlighet.

– Vi lanserte en egen portrettkampanje der 30 utvalgte personer fra livserfaringsbiblioteket løftes frem, forteller Westerheim. En av den som delte sin historie her var Marius Strøm Pettersen. Etter den spesielle kampanjen er Westerheim fornøyd:

– Siden lanseringen av kampanjen har vi hatt dobling i bruken i Norge.

Vi har også sett en økt interesse og engasjement på sosiale medier, fra eksterne aktører og myndigheter.

Ville dele: Marius Strøm Pettersen tok selv kontakt med The Human Aspect. Foto: The Human Aspect.

 

Flere og flere trenger hjelp og støtte

Noe av det beste med The Human Aspect er at tilbudet er døgnåpent. Det samme er hjelpetelefonen til Mental Helse. Aslaug Timland Dale etterlyser nå en fullfinansiert opptrappingsplan. Hun blir bekymret når hun ser at man flere steder reduserer behandlingstilbudet i samfunnet. Dette samtidig som man ser at flere og flere trenger hjelp og støtte. Ifølge en undersøkelse foretatt av Norsk koronamonitor fra Opinion, opplever en av fem nordmenn at livssituasjonen og hverdagen psykisk belastende som følge av endringer i hverdagen etter koronautbruddet. Aldri før har flere tatt kontakt.

 

The Human Aspects 600 historier forteller mye om oss mennesker. Alle er forskjellige, men ingen står alene. Til Telemarksavisa, sier Aslaug Timland Dale noen trøstende ord.  – Vi er her for deg!

Smitteeffekt: Etter at NRK lanserte TV-serien Rådebank, har det stormet på hjelpetelefonen til Mental Helse. (Foto: NRK/Fenomen).

The Human Aspect Stiftelsen ble etablert i Norge i 2017.

  • Jimmy Westerheim er i dag stiftelsens grunnlegger og daglige leder. Mest kjent er stiftelsen for sitt livserfaringsbiblioteket. (www.thehumanaspect.com).
  • Biblioteket består av et arkiv med 600 dybdeintervjuer. Dette er videoopptak på 20-60 minutter.
  • Her deler ulike mennesker sine erfaringer og hvordan de har håndtert utfordringer i livet.
  • Intervjuene er en lavterskelressurs og digitalisert erfaringskompetanse som omhandler  angst, depresjon til identitetsproblematikk, PTSD og fysiske utfordringer som skader og ulykker.
  • Globalt har The Human Aspect cirka 100.000 brukere. 30.000 av disse er norske.
  • Covid-19, men også stiftelsens økende satsning og synlighet er to viktige årsaker til den økende interessen.
  • Stiftelsen står også bak den kjente podcasten Hverdagspsyken (http://hverdagspsyken.no/ )

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.