Hjem > Nyheter > Dette er temaene vi vil løfte frem i 2019

Dette er temaene vi vil løfte frem i 2019

I 2019 vil Erfaringskompetanse ha særlig fokus på mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser. Leder Hilde Hem forteller om planlagte prosjekter for året, og hvordan senteret plasserer seg i det offentlige ordskiftet om psykisk helsevern.

Hilde Hem, daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. (Foto: Lena Beathe Arneberg)

– Senterets arbeid vil alltid være å jobbe for økt forståelse for at det er ting vi mennesker ikke vet før vi har erfart dem. Dette er kunnskap som må tas i bruk for at mennesker skal få bedre og mer tilpasset hjelp, og for at samfunnet ikke skal gå glipp av en viktig kilde til kunnskap. I 2019 vil mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser være i særlig fokus hos oss, sier Hilde Hem, daglig leder i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Årlig arrangerer senteret Toppmøte, hvor blant annet mennesker som bruker eller har brukt tjenestene, pårørende, behandlere, ledere, forskere og politikere samles.  Invitasjonene sendes ut i disse dager. Temaet for toppmøtet 2019 er «Bedre behandling og omsorg til mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser».

– På Toppmøte 2019 setter vi fokus på mennesker som trenger et sammensatt tilbud fra hjelpetjenestene gjennom store deler av livsløpet, fortsetter Hem.

Arrangementet har 100 plasser og er for inviterte deltakere. Toppmøtet vil imidlertid streames live på vår nettside. I forkant av- og etter arrangementet, vil det bli publisert flere saker knyttet til temaet for Toppmøte.

Her kan du lese mer om anbefalingene fra fjorårets toppmøte

Forskning og utgivelser

Hem løfter også frem flere planlagte forskningsprosjekter det jobbes med i det nye året, blant annet om kommunale, samlokaliserte boliger.

– Det er politisk bestemt at pasienter med langvarige og sammensatte behov skal få sitt tilbud i kommunene, at hjelpen skal gis nær der mennesker lever sine hverdagsliv. Det er et viktig anliggende, og en ønsket utvikling. Men vi vet lite om kommunale, samlokaliserte boliger. Et første skritt på veien er at vi ønsker å kartlegge disse boligene.

LES OGSÅ: Vi fikk mange innspill på tema til ny forskning om boliger

– Vi er også i gang med å undersøke ansatte i helse- og sosialtjenestenes erfaringer med rus og psykisk helse, egen erfaring eller som pårørende. Og vi jobber med artikler vedrørende valgdeltakelse og på temaet alternativer til tvang, sier Hilde Hem.

Debatt om psykisk helsevern

Psykisk helsefeltet er stadig gjenstand for debatt, nå nylig i Aftenpostens spalter. Noe av diskusjonen i media har handlet om nedbygging av sengeplasser i spesialisthelsetjenesten.

– Hvordan plasserer senteret seg i disse diskusjonene?

– Diskusjonen setter viktige spørsmål på dagsorden, men jeg savner at debatten løftes til å omhandle mer enn en diskusjon om antall sengeplasser og hvem som skal behandle hvem. Det er som kjent en ønsket utvikling at mennesker skal få god hjelp lokalt, når det er mulig. Spørsmål omkring organisering av tjenestene har betydning for hvordan og hvor hjelpen gis. Det er et godt mål å jobbe for at mennesker får god hjelp der de lever sine hverdagsliv, sier Hem.

Hun fremhever at tjenesteutøvere bør ha tilstrekkelige rammer for å bli kjent med personen og livshistorien, og brukere og pårørende bør ha færrest mulig behandlere å forholde seg til gjennom et behandlingsforløp.

– Vi vet at omsorgs- og behandlingsrelasjonen betyr mer enn hvilken behandlingstilnærming som velges. Det er viktig med et fokus på totaliteten i pasientenes livskvalitet, som for eksempel somatisk helse, økonomi og sosial situasjon, men også smertelindring i vid forstand, sier Hem.

Utfordringene framover

– Hvilke utfordringer står feltet og senteret overfor i året som kommer?

– Vi foreslår en opptrappingsplan for barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte behov. Det er behov for å etterprøve kvaliteten i både eksisterende og nyere behandlingstilnærminger som innføres, blant annet medisinfrie tilbud. Helsepersonells kompetanse i etikk og kommunikasjon bør videreutvikles og være del av veiledning og videreutdanning for alle grupper av helsepersonell. Brukererfaring må selvsagt trekkes med i dette. Profesjonsløp innen helsefag, psykologi og medisin bør få erfaringsbasert kunnskap inn på pensum.

– Vårt senter vil være en aktiv støttespiller innenfor de muligheter vi har til å løfte frem kunnskap fra brukere og pårørende om hva som er god hjelp. Tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og mangfold i tilbud er stikkord når vi skal bidra til å styrke pasienten som aktør i eget liv og utvikle gode tjenester innen psykisk helse og rusbehandling, avslutter Hilde Hem.

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.