Hjem > Nyheter > Diagnoser, behandling og frivillighet

Diagnoser, behandling og frivillighet

Det blir lagt for stor vekt på dagens diagnosesystem. Det er en av konklusjonene fra Erfaringskompetanses rådgivende utvalg.

UTVALGET HAR TALT: "God behandling i et brukerperspektiv - anbefalinger fra Erfaringskompetanses rådgivende utvalg, er nå klar. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse satte ned utvalget som hadde en varighet i to år. Utvalget ble ledet av Dagfinn Bjørgen og hadde sitt første møte desember 2012.

Mandatet var følgende: Gi anbefalinger til behandlingsformer for psykiske helseproblemer som er alternative og supplerende til medikamentell behandling.
Brukerperspektivet var forpliktende og man skulle utrede behandling i et brukerperspektiv. Nå er rapporten klar.

Kritikk fra brukerstemmene
Anbefalingene er i korte trekk slik:
Diagnosesystemet og kategorisering.
Diagnosesystemet tillegges for stor vekt i møte med
personer med psykiske lidelser. I beste fall er diagnosesystemet ufullstendig, og det er under kritikk fra brukerstemmene. Utvalget anbefaler at diagnosesystemet må vektes annerledes, slik at det åpnes for andre kunnskapssyn og klassifiseringer hvor pasientens perspektiv blir etterspurt.

Behandlingsstrategier
Utvalget mener at faktisk funksjonsnivå på viktigste livsområder må legges til grunn for behandlingsstrategier. Kartleggingen av problemområder og utfordringer bør gjøres i samarbeid med pasienten og hans/hennes nettverk og inkludere pasientens historie og erfaringer. Diagnostikken skal kun være ett av flere elementer i vurderingsgrunnlaget, da diagnoser i seg selv i for liten grad forteller hva en bør gjøre.


Medlemmene
Følgende personer har sittet i Rådgivende utvalg i perioden:
Dagfinn Bjørgen, utvalgsleder og tidligere FOU-ansvarlig i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. Daglig leder i det regionale brukerstyrte kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT Midt-Norge. Mette Ellingsdalen, menneskerettighetsutvalget i Landsforeningen We shall Overcome (WSO), tidligere leder i WSO gjennom en årrekke. Magnus P. Hald, psykiater og klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Tor-Johan Ekeland er professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde. Nina Foss, seniorforsker, Universitetet i Tromsø, Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM). Petter Andreas Ringen, Lege, spesialist i psykiatri. PhD., avdelingsoverlege og forsker i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling for døgnbehandling, voksne, ved Oslo universitetssykehus. Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. Heidi Westerlund, utvalgets sekretær frem til våren 2014. Tom Runar Bergane, tidligere seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse var utvalgets sekretær fra høsten 2014. Hilde Hem, daglig leder i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse siden 2009.

Anbefalingene kan i tillegg til å leses her på nett, bestilles: Send oss en mail: bibliotek@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.