Hjem > Nyheter > Levd liv-antologien: Diskriminering, tvang og tortur

Levd liv-antologien: Diskriminering, tvang og tortur

Jeg var fanget i et sort hull der alle rettigheter var fratatt meg og jeg var prisgitt den ansvarlige lege sitt skjønn. Tenk deg selv å være spent fast til en seng på ubestemt tid av folk du ikke har tillit til mens du forsøker å skjule alt du føler og mener i frykt for å bli injisert med nok en sprøyte full av stoffer som påvirker sanseinntrykk, tankeevne og hormoner i kroppen, skriver fra Mette Ellingsdalen i antologien «Levd liv».

NORSK PSYKISK HELSEVERN OG MENNESKERETTIGHETENE: 15 dyptpløyende artikler har fått plass når Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse gir ut bok i forbindelse med senterets 10-årsjubileum. Her er et utdrag fra Mette Ellingsdalens bidrag i antologien «Levd liv».

Etter en stund på disse stoffene føles alt fremmed ved ens egen kropp, men en blir for sløv til å reagere på det. Panikken for at man aldri vil slippe ut fra tvungent psykisk helsevern med hodet i behold overdøver smertene fra at alle lemmer er fastspent. Ingen hører skrikene av smerte og bønnen om at det skal stoppe. Dette var sånn det opplevdes for meg, og dette er hvorfor jeg vet at man ikke behandler et annet menneske på denne måten.

De stater som er part i denne konvensjon (…) minner om de prinsippene som er fastslått i De forente nasjoners pakt, der det erkjennes at alle medlemmer av menneskeslekten har en iboende verdighet og verdi og like og umistelige rettigheter.

Det er et stort gap mellom de to virkelighetene som beskrives over: Å utsette et menneske for tvang i psykiatrien harmonerer ikke med de idealene som løftes frem og reguleres av menneskerettighetene. Det har gått ti år siden jeg begynte å jobbe med disse temaene på en organisert måte. Det er nesten 20 år siden jeg første gang opplevde virkeligheten i psykisk helsevern og hva det betyr å være en av «de andre», en av de med mindre og annerledes rettigheter. Dette var en virkelighet hvor min stemme ikke lenger var gyldig. Demokratiske rettigheter jeg tidligere tok som en selvfølge gjaldt ikke lenger for meg. Tvang og trusselen om tvang gjorde meg maktesløs i forhold til valg i mitt eget liv. I dag gjelder denne virkeligheten noen andre enn meg, men den ser dessverre ganske lik ut. I nasjonal lovgivning og i praksis har det foreløpig ikke skjedd noen endringer som sikrer menneskerettighetene til mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser fullt ut.

Dette er hard kost for mange, siden det hele tiden skjer små endringer med hensikt å gjøre det bedre. Vi har større og mer systematisert bruker-medvirkning nå, selv om det er mange forbehold knyttet til realiteten i dette. Vi har mer desentraliserte tjenester og færre store institusjoner. Vi har rett på individuell plan og ansvarsgrupper og i prinsippet skal behandlingen foregå i samarbeid mellom bruker og behandler(e). Men det mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser derimot ikke har, er rettsikkerhet og et ikke-diskriminerende lovverk som er i tråd med menneskerettighetene. Vi har ikke et klagesystem som er i stand til å gripe inn og forhindre overgrep. Vi har ikke forståelse for at vårt menneskeverd, vår selvbestemmelse og autonomi er like viktig som andres.

Antologien «Levd liv» blir lansert på Litteraturhuset i Oslo 27. oktober, men kan bestilles fra vår nettbutikk allerede nå. Boka vil bli sendt ut fortløpende etter lanseringsdatoen. Hele artikkelen kan leses når boka er lansert.

Mette Ellingsdalen (f. 1974). Fra 2007–2014 ledet hun brukerorganisasjonen We Shall Overcome – wso, og deretter menneskerettighetsutvalget i samme organisasjon frem til høsten 2015. Hun har tidligere lang erfaring som pasient i psykisk helsevern. Hun har i sitt arbeid hatt hovedfokus på overgrep og krenkelser i psykiatrien, medisinfrie tilbud, menneskerettigheter og lovendring. I 2006 vant hun Prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern for å ha satt kritisk søkelys på elektrosjokk.

Erfaringskompetanse med bok og jubileum.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.