Hjem > Nyheter > Disse stiller til ny temakveld om tvangslovgivning

Disse stiller til ny temakveld om tvangslovgivning

28. okotber møter Bjørn Henning Østenstad, erfaringskonsulent Astrid Weber og overlege Kent Jensen til temakveld i Tromsø.

Fra venstre: Bjørn Henning Østenstad, Astrid Weber og Kent Jensen.

I juni ble forslag til en ny, felles lov om tvang og inngrep i helse- og omsorgssektoren levert til helseminister Bent Høie. Hvilke konsekvenser vil det få, dersom Tvangsbegrensningsloven blir iverksatt?

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse arrangerte temakveld på Litteraturhuset i Oslo 12. september, hvor lovforslaget sto på agendaen. Opptak fra arrangementet finner du her.

Nå inviterer vi også til tilsvarende temakveld på biblioteket i Tromsø mandag 28. oktober. Her finner du arrangementet på Facebook.

Nødvendig med god samfunnsdebatt

Jusprofessor og leder av lovutvalget, Bjørn Henning Østenstad, vil presentere hovedpunkter fra lovforslaget og gi innblikk i avveiningene som ligger bak Tvangsbegrensningsloven. Astrid Weber og Kent Jensen, henholdsvis erfaringskonsulent og overlege ved UNN, deler sine perspektiver rundt lovutvalgets innstilling.

– Østenstad-utvalgets forslag er nytenkende, men svært omfangsrikt, i en grad der mange opplever det som uoverkommelig å sette seg inn i. Det er krevende å forstå konsekvensene dersom lovutkastet skulle vedtas med kun mindre endringer.

– Av denne grunn er det nødvendig med god samfunnsdebatt, hvor alle parter kan gi innspill, sier Kent Jensen, som stiller til arrangementet dels som overlege i TvangsForsk (nettverk for forskning på tvang i psykisk helsevern) og dels på bakgrunn av klinisk erfaring innen akuttpsykiatrien.

LES OGSÅ:

Ventet spent på resultatet

Astrid Weber håper debatten i Tromsø vil bidra til å belyse ulike sider ved forslaget, og bidra til at det vil komme mange gode innspill i høringsrunden.

– Dagens lovgivning er etter min mening overmoden for revurdering. Jeg har derfor, i likhet med mange andre, ventet spent på resultatet av tvangslovutvalgets arbeid.

– Jeg er ikke overbevist om at forslag til ny lov vil kunne leve opp til sitt navn, og hadde håpet den ville gå lengre enn det majoriteten i utvalget har valgt å gjøre. En ny lovgivning vil berøre mange, men innholdet i den omfattende NOU-en som nå er på høring, er ikke enkelt tilgjengelig, sier Weber.

Hensikten med arrangementet er å få bedre innsikt i lovforslaget, samt legge til rette for en nyansert og opplyst debatt mens høringsrunden pågår.

Arrangementet er åpent for alle interesserte og gratis. Det blir anledning til å stille spørsmål fra salen.

Seniorrådgiver og forsker i Erfaringskompetanse, Arnhild Lauveng, har sittet i utvalget. Hun har laget en kort tekst med gjennomgang av det nye lovforslaget. Denne gjennomgangen kan leses her.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.