Hjem > Nyheter > Doktorgradsstudium basert på metoden Bruker Spør Bruker om behandlingsformen ACT

Doktorgradsstudium basert på metoden Bruker Spør Bruker om behandlingsformen ACT

Ann-Mari Lofthus begynte som intervjuer for prosjektet Bruker Spør Bruker om ACT, et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Brukerne jeg intervjuer er klar over at jeg har brukererfaring, noe som gjør samtalen lettere sier Lofthus (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

Nå er hun ansatt som stipendiat, og den første i landet med dobbeltkompetanse som tar en doktorgrad på et prosjekt der brukerne er med fra begynnelse til slutt. 2009 startet Helsedirektoratet en satsing mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og tilskudd til etablering og drift av oppsøkende ACT-team er en del av satsingen.

Satsingen er nå snart ferdig evaluert, og en del av den nasjonale evalueringen har vært å bruke metoden Bruker Spør Bruker.

Denne forskningsbaserte evalueringen er bakgrunnen for Lofthus sitt doktorgradsstudium.

Livet bedre med ACT-behandling?

– Jeg ønsker å gjøre en vurdering ut fra dataene i undersøkelsen, og en del av doktorgradsarbeidet er tre artikler. Disse skal handle om brukertilfredshet ved bruk av ACT-team, recovery-aspektet i forhold til ACT og brukernes refleksjoner rundt medarbeidernes etiske dilemma. Det siste med tanke på oppsøkende virksomhet og problemstillinger rundt tvang, og hvordan dette oppleves, sier Lofthus.

Hun skal intervjue syv misfornøyde brukere av ACT-behandlingen, og syv fornøyde. Har deres liv blitt bedre under ACT-teamets vinger? Hva er de gode bedringsprosessene?

ACT-team står for Assertive Community Treatment, og er en oppsøkende behandlingsform der teamet gir brukerne alle typer hjelp de trenger. Målgruppen er personer med alvorlige psykiske lidelser, noen også i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, og de er ofte ikke i stand til å nyttiggjøre seg den ordinære hjelpeapparatet i tilstrekkelig grad.

Usynlig gruppe

– Brukerne er ikke tall, men mennesker jeg har møtt, både med høy og lav fungering. De blir ofte oppfattet som en dårlig fungerende gruppe, og de «forsvinner i litteraturen» som om de ikke er mennesker.

– Intervjuarbeidet har gitt meg en forståelse for hva ACT-teamet kan ha stått overfor, og et mer nyansert bilde når jeg nå skal analysere.

Hun vil derfor både bruke tall og samtaler i sin avhandling, kvantitativ og kvalitativ metode.

– Metodikken Bruker Spør Bruker sier noe om at de er som meg. Brukerne jeg intervjuer er derfor klar over at jeg har brukererfaring, sier hun.

– På den måten er det mye man slipper å forklare, og fungerer som en døråpner for intervjuet: «Du skjønner dette». Dermed blir samtalen litt mindre formell.

Fra bruker til kollega

Lofthus ble ansatt 1. februar i år som doktorgradsstipendiat med Ahus som arbeidsgiver.

– Det var mens jeg jobbet som intervjuer jeg fikk spørsmål om jeg hadde kompetanse til å bruke dette materiale som utgangspunkt for et doktorgradsarbeid. Og den anledningen kunne jeg ikke la gå fra meg, sier hun.

Lofthus medgir det var en overgang fra rollen som bruker til kollega, og kaller det en kulturutfordring.

– Jeg opplevde min dobbeltkompetanse mer positiv enn negativ. Min faglige bakgrunn som historiker gjorde det kanskje også litt uvant. Hadde jeg hatt en helsefaglig bakgrunn ville skepsisen oppleves litt mindre.

– Likevel, jeg vet hvem jeg er og hva jeg vil, slår hun fast. De resultatene Bruker Spør Bruker-undersøkelsen viser til, hva med ACT-behandlingen som oppleves godt, og hva som kan gjøres bedre, ønsker jeg å gi en best mulig vurdering av.

Lofthus skal være ferdig med sitt arbeid våren 2016.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.