Hjem > Erfaringskonsulenter > Dystre tall fra erfaringskonsulentene

Dystre tall fra erfaringskonsulentene

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har kjørt en kort undersøkelse blant erfaringskonsulentene i Norge, om stillingsbeskrivelser, kursing, veiledning og lønn. Noen av funnene er bekymringsfulle.

-Disse tallene er svært alvorlige, sier Eva Svendsen, som mener helsedirektoratet må stille tydeligere krav til de som ansetter erfaringskonsulenter.

Mangelfull opplæring og veiledning

For over halvparten av erfaringskonsulentene som har besvart undersøkelsen svarer nei på om de har fått opplæring i varslingsrutiner etter Helsepersonelloven (42 av 77) og Arbeidsmiljøloven (40 av 77). Nesten 40% (31 av 79) svarer nei på om de har en stillingsinstruks og 44 % (34 av 77) forteller at de ikke har en arbeidsbeskrivelse. Når det kommer til veiledning svarer 8 av 10 (61 av 74) at de ikke har tilbud om ekstern veiledning alene, mens 24 av 77 sier at de ikke har tilbud om ekstra veiledning ved behov.

Svært alvorlig

-Dette er svært alvorlig, sier Eva Svendsen ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, og utdyper:

-Forutsetningen for at erfaringskonsulentene skal bli trygge i sine roller og bli godt tatt imot på arbeidsplassen, er at de har en klart definert rolle i tjenesten og at de besitter nødvendig kunnskap. Når noen hverken har stillingsinstruks eller arbeidsbeskrivelse, kan dette tyde på at forberedelsene til ansettelsene ikke er gode nok. Og manglende opplæring i de mest sentrale lover og retningslinjer og fravær av veiledning, kan ha svært uheldige følger. Dette er arbeidsgivernes ansvar i siste omgang. Men jeg mener at helsedirektoratet burde vært tydeligere i sine krav til de som får innvilget prosjektmidler til disse stillingene.

Du kan laste ned rådata for rapporten fra 2017 her.

Høsten 2016 gjorde vi også en innsamling av fakta om erfaringskonsulentenes arbeidssituasjon og erfaringer de har fått gjennom jobben de utfører. Rapporten med resultatet av undersøkelsen kan du finne her.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.