Hjem > Nyheter > Erfaringskompetanse med bok og jubileum

Erfaringskompetanse med bok og jubileum

-Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse fyller 10 år i år. Dette markerer vi ved å gi ut antologien «Levd liv». Boka blir lansert på et åpent arrangement på Litteraturhuset i Oslo 27. oktober.

JUBILEUMSBOK: Endelig er boka her! Erfaringskompetanse fyller 10 år. Det feires med antologi og lansering på Litteraturhuset 27. oktober. Daglig leder Hilde Hem og seniorrådgiver og bibliotekar Eskil Skjeldal er fornøyd med resultatet. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

-Hvorfor er det viktig å gi ut en antologi?
-Dersom disse tekstene kan bidra til større innsikt og økt forståelse for kompleksiteten i liv og handling, vil det være en stor glede. Med denne boka ønsker vi å inspirere til en større anerkjennelse for den dyrekjøpte erfaringen som kommer fra et levd liv, sier daglig leder Hilde Hem. Seniorrådgiver og bibliotekar Eskil Skjeldal har hatt ansvar for antologien og mener en slik bok er helt naturlig når et kompetansesenter jubilerer.

Samler kunnskap
-Vi er et kompetansesenter, og når et kompetansesenter skal feires mener vi at det var naturlig at de sakene eller temaene som senteret er satt til å arbeide med må være det viktigste. Senteret vårt skal stå tett på steder, miljøer og personer som samler og utvikler bruker- og pårørendekunnskap. Dette kan gjøres på mange måter. Vi har valgt å lage en artikkelsamling. Vi skal samle kunnskap og en antologi er også en slags kunnskapssamling.
-Hva er det viktigste budskapet i boka?

-Det er vanskelig å rangere budskapene etter viktighet, fordi hver enkelt skribent argumenterer godt for sine budskap. Kanskje er det budskapet om at vi fortsatt er langt unna målet om å nå reell brukerinvolvering i tjenestene, spør han og forteller om hvorfor nettopp tittelen på boka ble «Levd liv».

Stor tålmodighet
-Jeg elsker bokstavrim. Neida, den er valgt fordi den oppsummerer det vi søker å løfte frem: Det levde livet gir en dyrekjøpt kunnskap. En kunnskap som blir verdiløs om den overses.
-Du har jobbet med antologien i lang tid og har hatt tett samarbeid med bidragsyterne. Hvordan har det vært?

-Det har vært moro! Alle skjønte hva vi ønsket med denne antologien og mange av skribentene er svært erfarne. Alle viste en stor tålmodighet og vilje til å få best mulig tekster. Det er ikke alltid gitt, for mange skribenter er det vanskelig å ta imot konstruktiv kritikk.

Poesi og sykdom
-Har det vært noen overraskelser på veien?

-Ikke andre enn de overraskelsene jeg fikk da jeg etter hvert har lest artiklene gjennom både fire og fem ganger. Det var mange faglige overraskelser, som kanskje Gunnar Brox Haugens påpekning av at man hadde større toleranse for erfaringskompetansen på Snorres tid enn i dag? Eller kanskje littteraturviteren Jan Inge Sørbøs kobling mellom poesien og skjønnlitteraturen og sykdomserfaringer? Både sykdomserfaringer og kunsten eller poesien kan kretse rundt noe ordløst, og slik sett kan skjønnlitteraturen av og til være bedre egnet til å romme sykdomserfaringer enn det kliniske diagnosespråket? Flere av artiklene tar opp denne koblingen mellom sykdomserfaringer og kunstspråket.

Konkrete tips og framtidshåp

-Mange brukere og pårørende er opptatt av andre problemstillinger enn tradisjonell behandlingsforskning. Hvordan kommer det frem i denne antologien?

-Det kommer frem ved at flere av artikkelforfatterne løfter frem nettopp det brukerne og pårørende er opptatt av, gjennom forskning de har vært involvert i, gjennom egne sykdoms – og tilfriskningsprosesser eller gjennom arbeidet de står i.

-Mange er opptatt av psykisk helsefeltet, og at erfaringer i større grad må bli tatt på alvor i kunnskapsutviklingen og utviklingen av tjenestene. Blir dette viet plass i boka?

-Ja, enkelte av artiklene er ganske visjonære, og ser framover. Men det er en god blanding mellom fremtidshåp og konkrete tips og forandringer som må skje for at vi skal komme frem til at erfaringen har en naturlig plass i utviklingen av tjenestene. Det er nettopp dette som har vært mitt ansvar, å dra fremtidshåp ned til konkrete poeng, og løfte konkrete forbedringsforslag inn i en større og visjonær kontekst.

Viktige områder
-Hva var bakgrunnen for at de enkelte temaene eller forfatterne ble plukket ut?

Vi planla ut fra hvilke temaer vi ville løfte opp og frem, temaer som er naturlige når nettopp vårt senter skal feire et jubileum. Så var det i gang med å finne gode skribenter. Noen sa ja med en gang, andre sa nei, og så måtte vi kanskje justere ved å finne nye mennesker med nye temaer. Slike antologier er vanskelig å planlegge i detalj, for de blir ikke alltid slik man har tenkt seg. Men jeg synes virkelig vi har fått dekket noen av de viktigste feltene som vi hadde som mål å dekke.

Artikkelforfattere og titler:

Eva Marit Svendsen: Eit historisk tilbakeblikk på senteret si reise

Gunnar Brox Haugen: Om å bygge bro mellom fag og erfaring

Tor- Johan Ekeland: Diagnoser som kunnskap

Mette Ellingsdalen: Diskriminering, tvang og tortur: Norsk psykisk helsevern og menneskerettighetene

Gunn Helen Kristiansen: Jeg tålte ikke fire tonn stress

Arnhild Lauveng: Det er bare oss her

Reidun Norvoll: Tvang

Petter Andreas Ringen: Et behandlerperspektiv på brukermedvirkning i helsevesenet

Christine Rosenqvist: Jakten på den skjulte lærerplanen

Astrid Borchgrevink Lund: Aldri gi opp håpet! Intervju med Thorvald Stoltenberg

Jan Inge Sørbø: Å finna eit språk for sjukdom

Pårørende: Den usynlige omsorgen. Intervju med Anne-Grethe Terjesen

Lars Amund Vaage: Sorg og song

Astrid Karine Weber: «Da kan jeg snakke med deg om alt»

Knut Olav Amås: Den andre mannen og Ugrashakkaren. Dikting og sjukdom i livet til Olav H. Hauge

Trond Fjetland Aarre: Kva skal til for at framtidas psykiske helsevern skal bli godt nok?

Eskil Skjeldal: Om fenomener og begreper

Vil du vite mer om boka? Lanseringen skjer 27. oktober kl. 18.00 på Litteraturhuset i Oslo. Da blir det bidrag fra to av artikkelforfatterne, Arnhild Lauveng og Jan Inge Sørbø og musikk ved Mathias Eick og Erlend Slettevoll. Det er et åpent arrangement. Boka kan kjøpes på lanseringsdagen eller via vår nettbutikk.

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.