Hjem > Nyheter > Erfaringskompetanse gjør fremtidens helsetjeneste bedre

Erfaringskompetanse gjør fremtidens helsetjeneste bedre

– Jeg tror helt utelukkende at ansettelser av erfaringskonsulenter vil gjøre fremtidens helsetjenester bedre. Det er også tydelige politiske føringer på at brukerperspektivet og recovery-tenkning skal vektlegges i tjenestene, sier Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør ved distriktspsykiatriske senter (DPS) i Bergen.

Erfaringskonsulentene skal være pådrivere, utfordre, tørre å stille kritiske spørsmål til beste for brukeren, sier Randi-Luise Møgster. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

På Kronstad DPS har man tre erfaringskonsulenter i faste stillinger av totalt 250 ansatte. DPS’et har 40 sengeplasser, 32 000 polikliniske konsultasjoner i året, og ansvar for tre sentrale bydeler i Bergen.

– Vi prøver å ta inn over oss alt av forskning og fagutvikling. Ansettelser av erfaringskonsulenter er en naturlig del av dette, sier Randi-Luise Møgster, som er lege spesialist i psykiatri.

Erfaringskonsulenter er sentrale i vårt arbeid

På samlingen for erfaringskonsulenter i Bergen denne uken i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse fortalte hun om Kronstad DPS sin erfaring med erfaringskonsulenter.

– Etter to og et halvt år som klinikkdirektør er det stas å se hvilken verdi erfaringskonsulentene har, og hvor sentrale de er i vårt arbeid.

Erfaring og håp

Hun forteller at erfaringskonsulentene jobber hovedsakelig på individnivå, hvor hovedfokus er å være sammen med brukerne og dele erfaring og håp.

– Erfaringskonsulentene er et viktig bindeledd mellom behandlere og brukere. De har full tilgang til journalsystemet som en likeverdig ansatt, og fungerer som behandlere og ko-terapeuter. De skal jobbe klinisk og brukerrettet, forteller hun.

Ikke et brukeralibi

Hun understreker viktigheten av at erfaringskonsulenten aldri skal være et brukeralibi. Deres rolle er å bidra til mer brukermedvirkning og bruk av erfaringskunnskap i behandlingstilbudet. I stillingsinstruksen står det også at de ikke skal erstatte eller overta oppgaver og roller som innehas av brukerrepresentanter og de som driver med likemannsarbeid.

-De skal være pådrivere, utfordre, tørre å stille kritiske spørsmål til beste for brukeren. Men når de kommer til meg med noe de opplever ikke fungere på en post, forventer jeg også at de kommer med et forslag om hvordan tjenesten kan bli bedre. På den måten kan man utvikle og forbedre et tjenestetilbud, sier hun.

Nye tilbud

Nye, gode tilbud har det også blitt for pasientene ved Kronstad DPS. Det er blant annet utdannet trenerkontakter, det er jobbet med sunne levevaner og satt i gang et samarbeid med Fontenehuset i Bergen, «Utskrevet til Fontenehuset», som er et arbeidsorientert lavterskeltilbud.

Møgster er opptatt av at arbeidet som erfaringskonsulentene gjør skal være like vektig som en annen behandler med annen utdanning.

– Jeg tror at en erfaringskonsulent kan være er ensom rolle. Det er vanskeligere å finne sin plass hvis man er alene. Vi har derfor gjort valget på tre erfaringskonsulenter – alle ulike og fantastiske mennesker. Sammen kan de vedlikeholde og holde i hevd sin identitet, samt å sparre hverandre.

– Noe har vært redd for «hvor fri» rollen til erfaringskonsulenten er. Til det svarer jeg at de er underlagt det samme etiske reglementet som alle andre ansatte. Ut over det gjelder sunn fornuft. I møter med for eksempel media forventer jeg å holdes orientert. Det er viktig ikke å ramme en erfaringskonsulent inn slik at de mister sin kritiske sans. Da har vi tapt noe. Har vi en tett og god dialog er det meste helt uproblematisk.

Klokkertro på MB-utdanning

Hva som skal til for å gjøre en god jobb som erfaringskonsulent er Møgster helt klar på:

– Jeg har en klokkertro på MB-utdanning (medarbeider med brukererfaring). I den prosessen blir man mer reflektert, og får et avklart forhold til egne utfordringer og egen sykdom. En erfaringskonsulent må være villig til å gi av sin egen historie. Imidlertid er det veldig viktig å kunne skille mellom det private og personlige og være bevisst på dette. Personlig egnethet i kombinasjon med gode kommunikasjonsegenskaper er også viktig.

Ledelsesforankring og likeverdighet

Møgster oppsummerer erfaringene med erfaringskonsulentene som utelukkende positive. Men medgir at noen også var skeptiske i begynnelsen:

– «Skal de ha tilgang til journal og nøkkel?» Slik ble jeg møtt i starten. Ved å innføre likeverdighet, dette skal være likt for alle, de samme reglene gjelder, da snudde det. Endringer utfordrer oss. For å lykkes må derfor dette arbeidet ekstremt tydelig ledelsesforankres.

– Erfaringskonsulentene har medført noe nytt. De har en annen kunnskapsplattform enn det psykologiske og biologiske. De har også et annet språk. En pasient sa det slik til meg engang: «Jeg er ikke på nett med deg, doktor Møgster». Jeg opplever at erfaringskonsulenten har en annen tonalitet som pasienten ofte kjenner seg igjen i, sier Randi-Luise Møgster.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.