Hjem > Nyheter > Erfaringskompetanse med foredrag på nett

Erfaringskompetanse med foredrag på nett

Erfaringskompetanse utfordrer ressurspersoner som i høst gir deg foredrag på nett! Først ut er Anne-Lise Kristensen, Tove Mathisen og Tommy Lunde Sjåfjell.

Medieansvarlig Thomas Øverbø i Erfaringskompetanse og Tommy Lunde Sjåfjell på opptak av foredrag. (Foto: Styrk Fjærtoft)

Seniorrådgiver Tone Larsen Hoel er prosjektleder for nettforedragene som du finner på våre nettsider utover høsten. De tre første opptakene er alt klare, og flere kommer de neste månedene. I filmene snakker foredragsholderne direkte til den som ser, og plansjene blir både vist på skjermen og kan lastes ned som PDF.

HER FINNER DU FOREDRAGENE!

For grupper og enkeltpersoner

– Hvorfor satser Erfaringskompetanse på foredrag?

– Vi prøver stadig ut nye måter for å nå folk med den informasjonen og kunnskapen vi har samlet og mener kan være nyttig også for andre. Med de restriksjoner og endrede digitale vaner koronasituasjonen har medført, ønsker vi nå å gi publikum gode foredrag på nett. Foredragene kan ses av den enkelte privat eller i grupper på arbeidsplasser, i brukerorganisasjoner og hjelpetilbud, sier Hoel.

– Vi ønsker å informere, opplyse og inspirere om bruker- og pårørenderelaterte problemstillinger. Videre får vi jevnlig forespørsler om vi kan forelese, mulig kan foredrag på nett fylle noe av dette behovet og det tomrommet som har oppstått ved mindre reiseaktivitet både hos oss og andre.

Innføring i ulike tema

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, holder foredrag om pasienters og brukeres rettigheter og ombudsordningen. (Foto: Styrk Fjærtoft)

– Hvilke tema skal dere belyse?

– I første omgang gjør vi nå tilgjengelig tre foredrag. Vi har fått dyktige folk til å si noe om brukermedvirkning, om pårørendes behov og betydningen av å involvere dem i behandling, og om pasient- og brukerrettigheter. Foredragene kan ses på som en innføring i de ulike tema. Vi har planer om å tilby flere foredrag med andre tema – tema som vårt senter over tid har vært opptatt av og/eller som vi tenker faller naturlig inn under vårt område.

– Temaene vi velger kan være nyttige i praksis og bidra til bedre brukermedvirkning, mindre tvang og tjenester som treffer bedre brukeres- og pårørendes behov. Vi vil komme tilbake med presentasjoner av temaene etter hvert som opptakene er klare. Noe avhengig av hvordan foredragene blir mottatt, bygger vi gradvis ut tilbudet.

Fra sitt ståsted

Vernepleier og rådgiver Tommy Lunde Sjåfjell holder foredrag om temaet brukermedvirkning innen psykisk helse og rusfeltet. (Foto: Styrk Fjærtoft)

Hvem er foredragsholdere?

– Vi har gjennom vårt kjennskap til feltet og våre nettverk funnet frem til personer som har god kunnskap om temaet de har blitt bedt om å snakke om, og som er gode formidlere. Vi er glade for at de forespurte stiller seg positive til å dele av sin kunnskap, refleksjoner og erfaringer i dette formatet.

– Så er det selvsagt svært mange gode aktuelle der ute som vi dessverre ikke kjenner til. Foredragsholderne snakker fra sitt ståsted og for egen regning om de tema vi på et overordnet nivå har utfordret dem til å snakke om.

Ønsker tilbakemeldinger

Psykologspesialist Tove Mathisen er fagsjef ved Blå Kors Borgestadklinikken og holder foredrag om pårørendes utfordringer og muligheter. (Foto: Styrk Fjærtoft)

Mer relatert innhold om pårørende: Marius Sjømæling og Anne Grethe Terjesen sine innlegg fra Toppmøte 2017 .

—————–

– Hvem vil ha nytte av foredragene?

– Vi ser for oss at foredragene på rundt 30 minutter kan anvendes i undervisning på fagdager ved ulike tjenestesteder, individuelt av ulikt hjelpepersonell, av brukerrepresentanter, av brukere og pårørende individuelt, i pasientundervisning og eventuelt av studenter – altså et bredt publikum.

– Til hvert foredrag finnes det også noen refleksjonsspørsmål. Disse er ment som hjelp dersom en for eksempel vil bruke foredragene som en innledning for videre drøfting eksempelvis i en personalgruppe eller brukerorganisasjonen.

– Nettforedrag er noe vi prøver ut, så vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på om de blir tatt i bruk, om de oppleves som nyttige, om man opplever å lære noe eller få god informasjon, og på om de fungerer godt som en innledning til videre refleksjon og drøfting i grupper dersom man prøver ut det.

Kom gjerne med innspill og tilbakemeldinger: post@erfaringskompetanse.no

HER FINNER DU FOREDRAGENE!

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.