Hjem > Erfaringskonsulenter > Erfaringskonsulenten – mellom barken og veden?

Erfaringskonsulenten – mellom barken og veden?

Rollen som erfaringskonsulent er fremdeles ny i norsk sammenheng. Noen fagfolk kaller dem derfor «pasienten med nøklene». På samlingen for erfaringskonsulenter i Bergen snakket erfaringskonsulentene Astrid Weber og Målfrid J. Frahm Jensen om ulike dilemmaer i denne rollen.

ERFARINGSBASERT KUNNSKAP: Vi står i et kunnskapshierarki: Den erfaringsbaserte kunnskapen har ikke den samme anseelsen, og når ikke opp i pålitelighet som den evidensbaserte kunnskapen, sier erfaringskonsulentene. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

– Vi driver fremdeles nybrottsarbeid, og er pionerer i stillinger som aldri har vært før, sa Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Psykisk Helse og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord Norge.

– Hva vil virksomheten med erfaringskonsulenten utover å styrke brukermedvirkningen? Det er ulike, og til tider motstridende forventninger til disse funksjonene og oss som er ansatte. Hvilke forventninger har kollegaer til oss, og hvilke forventninger har brukerorganisasjonene til oss og hvilke forventninger har pasientene til oss, spurte Weber.

Hun mente det var viktig å få til best mulig kommunikasjon for å jobbe mot det overordnede formålet: Å stryke brukermedvirkningen samt å få til likeverd mellom fagkunnskapen og erfaringskunnskapen.

Kunnskapshierarki

– Vi står i et kunnskapshierarki: Den erfaringsbaserte kunnskapen har ikke den samme anseelsen, og når ikke opp i pålitelighet som den evidensbaserte kunnskapen.

– Rusfeltet har en lengre tradisjon om å anse erfaringskompetansen som kvalifiserende, mens psykisk helsefeltet bare er i den spede start sammenlignet når det gjelder likeverd mellom fagkompetanse og erfaringskompetanse, mente Weber.

Pasientens advokat

Erfaringskonsulenter målbærer bruker og pårørende stemmen til de som er i behov fra tjenestene. Ofte kan det handle om å sette ord på det fagfolk ofte ikke er bevisst på:

– En psykiaterkollega spurte meg om «hvorfor pasienten er så sint». Jeg svarte at når han omtalte pasienten som en «psykiatrisk pasient» kan det oppleves reduserende. Rollen er kanskje naturlig for en fagperson. Men for den som får servert en identitet som psykisk syk vil kanskje opplevelsen være en annen.

Det hender også at erfaringskonsulenten blir kontaktet av pasienter eller pårørende som for eksempel har opplevd krenkelser, og blitt behandlet dårlig.

-Dessverre har jeg opplevd at kollegaer kan vegre seg for å være «pasientens advokat», og de ber pasienten ta kontakt med meg for å be om hjelp. Jeg tenker at vi alle har like stor plikt til å hjelpe og bistå når pasienter eller pårørende trenger hjelp til å få sagt ifra, få informasjon om rettigheter og vite om retten til å klage, sier Weber.

Les lovverket

– Det kan være lurt å lese igjennom de ulike lovene. Disse gir innsikt og tanker dere kanskje ikke hadde tenkt før, sa Målfrid J. Frahm Jensen, som blant annet har jobbet seks år som erfaringskonsulent ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus.

Hun trekker spesielt frem lov om Helsepersonell. Denne gjelder også for dem som er ansatt som erfaringskonsulenter, uavhengig om man er utdannet som helsepersonell eller ikke.

– Alle virksomheter skal ha interne rutiner for varsling og melding om forhold som kan gå ut over pasientsikkerheten. Arbeidsmiljøloven sier blant annet noe om retten til å varsle, og beskyttelse av varsleren. Det kan være lurt å spørre din leder om virksomhetens rutiner, og om du kan få en kopi av disse, rådet Frahm Jensen.

Lojalitetskonflikter

Hvor går grensen for vår lojalitet til brukeren og pårørende, spurte Frahm Jensen.

– Jeg er av den oppfatning at min lojalitet som erfaringskonsulent skulle ligge nærmest de jeg er ansatt for å målbære, nemlig pasientene og de pårørende.

Hun mente også det er et dilemma når lojalitetskonflikter oppstår – mellom kollegaer og ledelse på den ene siden, og pasienter og pårørende på den andre siden, men at mye kan ordnes gjennom dialog.

Å ha pasientens beste for øye

Hun siterte psykiatrikoordinator Steinar Trefjord i Sandnes kommune, som spør om en «våger å være pasientens advokat, med pasientens beste for øye».

– Jeg håper og tenker at lang flere, både helsepersonell, medarbeidere med brukererfaring og erfaringskonsulenter bør våge dette, enten man er ansatt i kommune, privat eller stat, sa Frahm Jensen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.