Hjem > Erfaringskonsulenter > Erfaringskonsulenter: Både skepsis og åpne armer

Erfaringskonsulenter: Både skepsis og åpne armer

-Erfaringskonsulenter en sterk gruppe som kjenner til behandlingssystemet på en annen måte enn mange andre i helsevesenet gjør, sier Anne Lisbeth Odinsen som jobber spesielt med erfaringskonsulenter ved Erfaringskompetanse.

LOJALITETSSKVIS. - Mange erfaringskonsulenter kan nok føle seg i en lojalitetsskvis. De føler en lojalitet overfor både arbeidsgiver og bruker/pasient, og det kan oppleves vanskelig, sier Erfaringskompetanses Anne Lisbeth Odinsen. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

Hun følger utviklingen og forteller om ulike tilbakemeldinger på hvordan erfaringskonsulentene blir tatt imot.

-Forventninger
Noen steder blir de tatt imot med nysgjerrighet og åpne armer fordi arbeidsstedet ser at dette er en nyttig og litt annerledes kompetanse enn den de har fra før. Andre steder har vi hørt at de blir møtt med skepsis og spørsmål om hva de kan tilføre. Men de negative erfaringene bunner nok ofte i at de ansatte ikke vet hva de kan forvente. Hvis ledelsen gjør en god jobb med forventningsavklaring, både før de ansetter og etter, så går det som regel veldig bra å integrere erfaringskonsulentene som en ny yrkesgruppe. Vi har 113 erfaringskonsulenter som er offentlig ansatt på våre lister per i dag, og det er en voksende gruppe.
-Hvor vanlig er det med stillingsbeskrivelser?
-Vi har ikke noen håndfaste tall på det, det er nok litt både og. Det finnes erfaringskonsulenter som ikke har det eller som har blitt bedt om å skrive sin egen. Men så er det også de som har like gode stillingsbeskrivelser som andre grupper i helsevesenet. I boka «Brukeransettelser» som kom ut nå i år, har vi tatt med noen stillingsbeskrivelser som kan brukes som inspirasjon.

Skaper usikkerhet
Monika Nordhus Lansverk og Tommy  Oppegaard Søyland forteller at de blir tatt med i alle ledd. Er det slik overalt?
-Nei, det er ikke slik og det er nok veldig avhengig av hvor man er ansatt. På noen steder blir det diskutert om erfaringskonsulenter skal ha tilgang til journalsystemet, om de kan være med i behandlingsmøter eller ikke blant annet. Slike ting bør være på plass før man ansetter, slik at erfaringskonsulentene vet hva slags stilling de søker på, og de andre som jobber der vet hva de kan forvente. Usikkerhet hos ledelsen skaper usikkerhet blant de ansatte. Jeg har inntrykk av at prosessen ved STHF har vært gjennomtenkt og godt utført i alle ledd, med et genuint ønske om å integrere den unike kompetansen erfaringskonsulentene sitter med.

Forskningsprosjekt
-Hvordan blir erfaringskonsulentene oppfattet blant pasienter/brukere?
-Ut fra hva erfaringskonsulentene melder, blir de oppfattet som en pasient/bruker kan identifisere seg med i større grad enn andre yrkesgrupper. Erfaringskonsulentene har vært der selv, de vet hva det handler om å være psykisk syk eller avhengig av rusmidler, og ofte kan det gi pasienten/brukeren et håp om at de også skal klare å komme seg gjennom en tung tid, sier Odinsen som forteller at det er også et forskningsprosjekt nå ved HSN, i regi av Erfaringskompetanse.
-Der vil vi se på hvordan pasientene/brukerne oppfatter erfaringskonsulentene. Vi er spent på resultatet av det, sier prosjektansvarlig.

Lønn og stillingsnivå
-Hvor mye kan Erfaringskonsulentene(EK) påvirke sykehusene?
-I mange tilfeller kommer nok det an på om de blir gitt en stemme, men erfaringskonsulentene er en sterk gruppe som kjenner til behandlingssystemet på en annen måte enn mange andre i helsevesenet gjør. Det har en verdi å få innsikt i hvordan tilbudet deres oppfattes, og hva som virket og hva som ikke virket. Jeg tror psykisk helse- og rusfeltet har kommet til et punkt hvor de i større grad må lytte mer til både erfaringskonsulentene og brukerne/pasientene, og det gjør de nok også i større grad enn før.
-Hva er gjennomsnittlig stillingsprosent for EK-ere og hvilke lønnsnivå ligger det på?
-Dette har vi ikke noe tall på foreløpig, hverken gjennomsnittlig stillingsprosent, hvor mange som er fast ansatt eller hvor de ligger i lønn. Når det kommer til lønn tror vi at det er store variasjoner, både i sum og hva som legges til grunn for hva lønna blir. Til høsten vil det være en større undersøkelse blant erfaringskonsulentene hvor vi kan få tallfestet dette nærmere, og det tror jeg vil være interessante tall, både for erfaringskonsulentene, arbeidsgivere og myndighetene.

-Lojalitetsskvis
Hva er de største dilemmaene for EK-ere?
-Dette er et godt spørsmål. Mange erfaringskonsulenter kan nok føle seg i en lojalitetsskvis til tider. De føler en lojalitet overfor både arbeidsgiver og bruker/pasient, og det kan oppleves vanskelig. Hva gjør man for eksempel om man blir fortalt noe i fortrolighet som man vet påvirker behandlingen? Skal man fortelle det og bryte tillitsforholdet brukeren/pasienten har til erfaringskonsulenten? Eller skal man la vær? Erfaringskonsulenter, men også generelt alle som jobber innen rus og psykisk helse, bør få tilbud om veiledning slik at de har et sted å snakke om dilemmaene de møter. Det gjør de ansatte tryggere i sin rolle, og man skaper verktøy for de ansatte om hvordan de skal takle liknende situasjoner senere.

Satse ekstra
-Hva er Erfaringskompetanses rolle i forhold til EK-ere?
-I år har vi en ekstra satsing på erfaringskonsulentene gjennom erfaringskonsulentprosjektene. Dette søkte vi om midler til fra direktoratet i fjor, noe som gir oss muligheten til å satse litt ekstra. Det har ført til boken «Brukeransettelser».Det vil komme en generell brosjyre og vi får utført en større undersøkelse blant erfaringskonsulentene. I tillegg har vi, som tidligere år, to samlinger for erfaringskonsulentene med viktige temaer. Ved siden av det er også forskningsprosjektet ved HSN som ser på hvordan brukere/pasienter oppfatter erfaringskonsulentene og hva de tilfører, sier Odinsen.

Håndboka «Brukeransettelser» kan du bestille ved å sende oss en mail: post@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.