Hjem > Nyheter > Erfaringskonsulenter gir håp og endring

Erfaringskonsulenter gir håp og endring

– Med erfaringskompetanse har man opplevd kontrastene, livets og sinnets vrangside, og opparbeidet kunnskap som har involvert kroppen, tanker og følelser, sier erfaringskonsulent Astrid Weber.

Astrid Weber fra Tromsø har jobbet som erfaringskonsulent siden 2008. Nå er hun med på å utvikle en ny plan for brukermedvirkning på systemnivå hvor et av målene er ansettelser av erfaringskonsulenter. Det vil bidra til klinikkens mål om at brukerkunnskapen skal være likeverdig fagkunnskapen. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

– Det har vært en hard skole som har gitt meg de erfaringer jeg nå kan tilføre fagfeltet og hjelpeapparatet med verdifull kunnskap, sier Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn.

En stemme i systemet

– At Astrid er erfaringskonsulent her gir oss som brukere et håp om at det er mulig å få til endring. Vi får en stemme i et system der vi i alle år har strevd med å bli hørt, sier Miriann Knudsen. Hun har 17 års erfaring med tjenestesteder i Tromsø-området.

Både behandlere og miljøpersonale har de siste årene blitt mer åpne for at det brukere bidrar med har en verdi, opplever Knudsen.

– Her har det fungert veldig bra å ha ansatt erfaringskonsulent. Det er rart at de ikke har det over alt, sier hun.

– Hvis man ønsker å ta brukerperspektivet på alvor som tjenestested kan en erfaringskonsulent bidra til det, sier Liv Ingrid Sollied, seksjonsleder for akuttseksjon i senteret.

Tjenestested i bevegelse

– Å ha fokus på brukerperspektivet gjennom blant annet ansettelse av erfaringskonsulent, bidrar til at vi beveger oss fra en «oss-og-dem» tankegang til å se hvordan våre handlinger, innstillinger og praksis oppleves sett fra brukernes side, sier Sollied.

Arbeidet med kvalitetsforbedring og brukermedvirkning forgår på ulike måter og arenaer i senteret. Det har bidratt til at senterets ledelse og de ansatte i enhetene blir mer lydhør til å dra nytte av erfaringskompetanse.

Ideen om å ansette en person med brukererfaring som i større grad kunne påvirke på systemnivå, oppsto i senterets brukermedvirkningsforum. Her møtes representanter for 5 brukerorganisasjoner og lederteamet i Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn.

Skille budskap og budbringer

– I tillegg til å gi tilbakemeldinger på det som erfares å fungere godt, må en erfaringskonsulent tørre å utfordre kollegene og ta opp upopulære temaer, sier Weber.

– Her opplever jeg at kollegene mine klarer å skille mellom budskap og budbringer. Jeg kan utfordre dem, og de reflekterer over budskapet og reagerer på det – ikke på meg, vi kan drøfte det i fellesskap, sier hun.

I dag er det ansatt en erfaringskonsulent til, i senterets ART-team. Til sammen utgjør de to en 100 prosent stilling, hvorav Weber nå har delvis permisjon for å jobbe i prosjekt om prehospitale tjenester.

Brukerperspektiv og kvalitet

Rådgiver Borghild Måsø Helland i senterledelsen, mener erfaringsperspektivet er så viktig for utviklingen av brukerperspektiv og kvalitet ved senteret at de alltid bør ha ansatte med brukererfaring.

– Mandatet er å jobbe ut i fra erfaringskompetansen, sier Helland.

Erfaringskompetanse og brukermedvirkning blir etterspurt fra mange nivåer i samfunnet. Måsø Helland advarer mot å ansette noen med erfaringskompetanse uten vilje til å ta innspill og kompetanse på alvor.

– I forberedelsen må man tenke gjennom hvordan man skal møte den nye kompetansen, og hvordan man skal bruke den. Og så justere underveis, sier hun.

Utlyst stilling

Astrid Weber har vært ansatt siden juli 2008. Begge erfaringskonsulenter stillingene ble utlyst via UNNs nettportal med ordinær søknadsprosess. Det var begge gangene mange gode søkere å velge mellom.

– Det eneste kravet vi hadde ved utlysingen var brukerkompetanse, formidlingsevne og vilje til å bruke erfaringskompetansen i møte med brukere, pasienter og pårørende og til tjenesteutøverne, forteller Borghild Måsø Helland.

– Skal man ansette en erfaringskonsulent må man anerkjenne brukerkompetansen som viktig for å skape faglig utvikling, sier Liv Ingrid Sollied.

Ledelsesforankret

– Det opplevdes viktig å få god faglig og sosial støtte ved utvikling av en slik funksjon. Videre må ledelsesforankringen være på plass, og brukerperspektivet må få være førende for arbeidsoppagavene, sier Weber.

Det er stor enighet i Tromsø at det har vært viktig at prosjektet med ansettelse var forankret i ledelsen, og at erfaringskonsulentene har hatt åpen og kort vei for å ta opp saker som har vært viktige.

– Jeg har fått muligheten til å bidra til å gjøre brukernes erfaringer mer forståelige for ledelsen og de ansatte, sier hun.

Bidrar i klinisk arbeid

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn består av tre seksjoner som igjen fordeler seg på fire sengeposter, en poliklinikk med tre team, et akutt-team og et ambulerende rehabiliteringsteam. Dermed tok det litt tid å introdusere den nye stillingen i systemet.

– Jeg er jo kollega med de ansatte på senteret og spiser min daglige lunsj sammen med dem. Men mine viktigste kollegaer er dem som bruker tjenestene i dag og brukerrepresentanter fra brukerorganisasjonene.

– Noen brukere og pasienter syns i starten det var uvant, men de var ikke skeptiske. Nå er funksjonen så god kjent at jeg opplever stor etterspørsel om kontakt, og bidrar også inn i klinisk arbeid, forteller Weber.

Ny plan for brukermedvirkning

Sammen med brukerrepresentanter og representanter fra klinikken har Weber det siste året blant annet jobbet med å utvikle en plan for brukermedvirkning på systemnivå i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN HF.

– I planen har vi foreslått flere tiltak. Nå håper vi flere i klinikken vil prioritere ansettelser av erfaringskonsulenter for å bidra til klinikkens mål om at brukerkunnskapen skal være likeverdig fagkunnskapen, sier Astrid Weber.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.