Hjem > Nyheter > Erfaringskonsulenter setter brukerperspektivet først

Erfaringskonsulenter setter brukerperspektivet først

«Hvordan bruke egenerfaring» får høyest skår på hva som er viktig å ha kunnskap om i rollen som erfaringskonsulent. En fersk rapport om erfaringskonsulenter eller medarbeidere med brukererfaring gir aktuell kunnskap om en relativt ny rolle i helsetjenestene.

Sigrun Odden, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse har sammen med Ragnfrid Kogstad, Morten Brodahl og Anne Landheim utført undersøkelsen om opplærings- og veiledningsbehov hos erfaringskonsulenter (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

Den første som ble kalt erfaringskonsulent i Norge ble ansatt ved Sørlandet sykehus i 2006. I dag er det ansatt ca. 70 erfaringskonsulenter rundt om i landet. Fordi rollen ikke er presist definert, kan det likevel dreie seg om litt flere.

Mandatet fra Helsedirektoratet er at erfaringskonsulentene skal styrke brukerperspektivet i tjenestene, og bidra til at tjeneste blir mer recoveryorienterte.

En mangfoldig rolle

Undersøkelsen viser at erfaringskonsulentene har en mangfoldig rolle med ulike oppgaver og ulike forventninger, sier Sigrun Odden, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), som hadde ansvar det kvantitativte materiale.

75 prosent som var med i undersøkelsen oppgir at de jobber med direkte bruker, pasient eller pårørendekontakt.

Det var Nasjonal kompetansetjeneste ROP som høsten 2014 fikk i oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse å gjennomføre undersøkelsen om opplærings- og veiledningsbehovet hos erfaringskonsulenter ansatt i psykisk helsefeltet.

Vil endre tjenestene

-Noe av det mest særegne ved undersøkelsen er det tydelige brukerperspektivet erfaringskonsulentene definerer seg ut fra, sier Odden.

-Et felles trekk er derfor forståelsen av rollen: Erfaringskonsulenten skal endre tjenestene på brukernes premisser.

80 prosent eller flere nevner erfaringskonsulenter bør ha kunnskap om hvordan bruke egenerfaring, om brukermedvirkning, empowerment, endringsarbeid, brukerrettigheter samt recovery eller mestringsstrategier. Disse fagområdene kan derfor tolkes som det særegne erfaringskonsulentområde.

-Dette gjør det samtidig vanskelig å bli en del av systemet for noen, «å høre til og samtidig være en kritiker». Selv om man ønsker endring, skal man endre innenfra eller utenfra? Skal man være en vaktbikkje, endre på annet måte, eller bare bli en del av systemet?

Ønsker et nettverk

-For å stå i rollen sin og styrke denne er det mange som derfor ønsker seg et nettverk på jobben, en kollega som også er erfaringskonsulent. Samlingene Erfaringskompetanse har for erfaringskonsulenter og MB’ere trekkes også frem som viktig, sier hun.

Erfaringskonsulentene ønsker opplæring i en rekke områder, men er usikre på om det er riktig å satse på en felles utdanning. I det kvalitative materialet er det flere som sier at utdanning bør være et tilbud og ikke et krav. Flere peker på at formalisert utdanningskrav kan ekskludere gode erfaringskonsulenter. Det kommer fram gode argumenter både for og mot en felles utdanning for erfaringskonsulenter.

Henter erfaring fra England

-Dette er en mangfoldig gruppe å tenke felles utdanning for, og bør derfor diskuteres videre. Et forslag er å se på hva som gjøres i andre land. England har for eksempel erfaring med eget Recovery College i Nottingham, sier Sigrun Odden.

Les hele undersøkelsen her.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.