Hjem > Nyheter > Erfaringskonsultenter trenger mer veiledning

Erfaringskonsultenter trenger mer veiledning

En erfaringskonsulent er en person med egenerfaring i å ha brukt helsetjenester innen psykisk helse og rus. Nylig var disse, samt arbeidsgivere samlet for å snakke om erfaringer fra arbeidet, blant annet fra psykiatriske sykehus.

- En erfaringskonsulent skal gi fagmiljøene kunnskap fra et bruker- og pårørende perspektiv, sier prosjektmedarbeider Siv Helen Rydheim. (FOTO: BIRGITTE FINNE HØIFØDT)

For femte gang inviterte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse erfaringskonsulenter fra hele landet. Målet er å styrke erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring i sin rolle og funksjon som endringsagenter innen helsetjenestene. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet.

Vil øke brukerperspektivet i tjenestene

– En erfaringskonsulent skal gi fagmiljøene kunnskap fra et bruker- og pårørende perspektiv, og dermed bidra til økt bruk av erfaringskunnskap ved de ulike tjenestestedene, forteller Siv Helen Rydheim, som er prosjektmedarbeider i Erfaringskompetanse.

– Det som kom tydelig fram på denne samlingen var behovet for veiledning og oppfølging av erfaringskonsulentene, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver i Erfaringskompetanse og leder av prosjektet.

Kritisk blikk viktig

Hun sier at en klar utfordring for erfaringskonsulentene er å ivareta en annen stemme enn den som er dominerende i fagmiljøet. En fare kan være at de blir en del av systemet, og ikke representerer brukerens perspektiv.

-Det er erfaringskonsulenten, arbeidsgiver, tjenestene og brukerbevegelsen som må passe på at rollen blir slik den er tenkt: Bidra til å være kultur- og holdningsagenter i et bruker og pårørende perspektiv, sier Svendsen.

Rydheim og Svendsen viser også til erfaringer fra England med erfaringskonsultenter (peer-support workers/peer specialists).

Utlys stillingen

I England ble stilling som erfaringskonsulent utlyst, og det følger opplæring med en ansettelse. Det er også opptatt av å ivareta erfaringskonsulentens behov for veiledning.

– Det er større sjanse for at friheten til å være kritisk blir større gjennom at stillingen blir utlyst, mener Svendsen.

Av de 35 som deltok på samlingen var ca. halvparten arbeidsgivere. Fra Sørlandet sykehus, som har lengst erfaring med ordningen, ønsker de å ansette flere enn de syv som nå er tilknyttet sykehuset.

– Det var inspirerende at så mange arbeidsgivere viser at det er behov for det arbeidet erfaringskonsulenter gjør, sier Eva Svendsen.

Les mer om erfaringskonsulenter her.

Les også om Erfaringskonsulenter med flyktningbakgrunn.

Trenger du mer litteratur om erfaringskonsulenter, kontakt: bibliotek@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.