Hjem > Nyheter > Et betydningsfullt møte

Et betydningsfullt møte

Har du erfaring fra et godt møte med en enkeltperson i hjelpeapparatet, eller et annet betydningsfullt menneske? Ønsker du å dele den opplevelsen med andre?

En av kjerneoppgavene til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er å samle bruker- og pårørendekunnskap. Medarbeider Tom Runar Bergane skal blant annet jobbe med disse historiene. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

Da hører vi i Erfaringskompetanse gjerne fra deg.

Tema er psykisk helse og rus. Det betydningsfulle møtet, kanskje det som ble et vendepunkt, har du opplevd enten som bruker eller pårørende.

Om du er usikker på hvordan du skal gå frem så ta kontakt med vår medarbeider Tom som kan lufte tanker rundt det å dele en historie, eller annet knyttet til dette.

Du finner en skriveveiledning her.

Hvorfor samler vi inn erfaringer?

Vi samler inn erfaringer fra psykisk helsefeltet for å kunne gjøre de tilgjengelig og søkbar for våre målgrupper som er:

– Helse- og sosialpersonell som ledere og ansatte i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten. Personellet kan bruke vår samling for å øke sin brukerkunnskap.

– Utdanningssystemene (akademia); studenter, underviserne i utdanningene og forskere. Erfaringene er søkbare slik at de kan danne litteraturgrunnlag i masteroppgaver, hovedoppgaver, forskningsrapporter osv.

– Tjenesteapparatet, som f. eks NAV. Personellet kan bruke vår samling for å øke sin brukerkunnskap.

– Brukere og pårørende i psykisk helsefeltet. Å lese en historie/erfaringer fra andre personer kan være med på å belyse og bekrefte at det fins andre personer som har eller har hatt samme erfaringer. Å lese en annens historie kan gi en opplevelse av at ”det er ikke bare jeg som sliter med dette”, den kan gi forslag til andre behandlingsmetoder og den kan være med på å gi håp for bedring.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.