Hjem > Nyheter > Etterlyser holdningsendring hos ledelse på sengeposter

Etterlyser holdningsendring hos ledelse på sengeposter

– Det hjelper ikke om vi har aldri så mange retningslinjer og erfaringskonsulenter som er med å utarbeide disse, så lenge lederpersonalet på sengepostene ikke er villige til å endre praksis, sier erfaringskonsulent Målfrid Frahm-Jensen ved psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssjukehus.

Frahm Jensen har lagt ned mye arbeid i god pasient- og pårørendeinformasjon, men opplever at dette ikke kommer dem som skal ha det til gode. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

-Jeg jobber i hele divisjonen, fra undervisning til i-samme-båt samtaler, jeg er med å utforme retningslinjer og hjelper enkelte klagesaker, og er i samtaler i forhold til klagesaker med sjeflege og direktør, sier Frahm-Jensen. Men likevel:

Som erfaringskonsulent opplever hun ofte at retningslinjene kommer til kort.

Blir ikke hørt

– Så lenge personalet på sengepostene, lederne, ikke er villige til å endre praksis, skjer det lite.

Vi har eksempel på dyktige reflekterende sykepleiere som slutter fordi de ikke blir hørt, og fordi de må være lojale overfor ledelsen på sengeposten. De går på jobb med vondt i magen fordi systemet tvinger dem til å gjøre ting som strider mot deres etikk og holdninger, sier hun.

Frahm-Jensen etterlyser en holdningsendring hos ledelse på sengeposter, både i sykehus og DPS og kommune. Hun opplever å ha en veldig god dialog og annerkjennelse med ledelsen i psykiatrisk divisjon.

– Holdninger er noe du har inni deg, og du kan si så mye fint du vil – men de vises i handlingene.

Hun mener nøkkelen til suksess er: Å finne nøkkelen som låser opp hengelåsen inne i hvert enkelt personal slik at de endrer sine holdninger og dermed kan bedre sine handlinger.

Informasjonsmateriell blir ikke brukt

– Jeg har vært med å utarbeide undervisningsopplegg for selvmordsforebygging som kjøres for alle ansatte i psykiatrien to ganger årlig. Jeg har vært med å lage kunnskapsbaserte retningslinjer for «Ivaretakelse av personer som skader seg selv.» Disse er lagt i Kvalitetshåndboken (EQS) på sykehuset. Jeg underviser om dokumentasjon og om brukermedvirkning. Hvor lenge har vi gnålt? Jeg begynte å mase på psykiatrien i 1990!

Frahm Jensen har lagt ned mye arbeid i god pasient- og pårørendeinformasjon. Men opplever likevel at dette ikke deles ut på sengepostene, slik hensikten er.

– Noen sengeposter er flinke, de har dyktige og reflekterte ledere. Likevel, jeg tror nøkkelen er å låse opp hengelåsen til holdningene for langt flere.

Tiltak som ikke koster noe

Har du noen råd om hva som kan gjøres bedre?

– For å gi et best mulig grunnlag for å komme seg, eller bli bedre så tenker jeg man enkelt kan begynne med å la personen som trenger hjelp:

 • Bli ønsket velkommen på en slik måte at både pasienter og pårørende føler seg velkommen
 • Være medbestemmende i forhold til terapeut/team/kontaktpersoner
 • Være medbestemmende i forhold til mengde medisiner, hvilke og hvor lenge
 • Være med på samtaler omkring tvang/ikke tvang – hva og hvordan og hvorfor
 • Få informasjonsmappe til pasienter- og pårørende
 • Få annet relevant informasjonsmateriell
 • Få tilbud om de beste behandlinger/hjelp vi kan gi, også musikkterapi, kunst- og utrykksterapi, fysisk aktivitet, yoga, turer, trim, og så videre
 • Bli møtte med vennlighet, forutsigbarhet og trygge rammer poliklinisk og på sengepost
 • Avtal med personen som trenger hjelp om hva en skal gjøre hvis vedkommende ikke møter
 • La personen som er innlagt være med å dokumentere
 • La personen som trenger hjelp være den som fører planene i pennen, med støtte og hjelp fra helsepersonellet (ikke omvendt)
 • Tro på personen som trenger hjelp, lytt til vedkommende og følg ham/henne
 • Lytt til pårørende (både barn og voksne)

– Dette koster ingenting, det er kun snakk om holdninger og endring av handlinger og om hvordan vi møter medmennesker, sier Målfrid Frahm Jensen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.