Hjem > Nyheter > Etterlyser medisinfrie behandlingsforløp eller medisinfrie avdelinger

Etterlyser medisinfrie behandlingsforløp eller medisinfrie avdelinger

 -Vi er bekymret for at brukerorganisasjonenes ønske om å etablere medisinfrie tilbud for de som sliter med de alvorligste lidelsene innen psykisk helse og rus, ikke blir fulgt opp. Vi undres over motstanden som finnes til å starte prøveprosjekt med egne avdelinger, sier Erfaringskompetanses seniorrådgiver Eva Svendsen.

VELGE BORT MEDISIN: - Vi trenger mer kunnskap om hva som må til for å kunne velge bort medisin, mener Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

Allerede i 2010 sendte Helse- og omsorgsdepartementet et oppdragsbrev til landets regionale helseforetak med beskjed om å utvikle medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk helse som et ledd i arbeidet med å redusere bruken av tvang.

Da ingenting skjedde i landets ulike psykiatriske avdelinger og poliklinikker som følge av dette oppdragsbrevet, tok brukerorganisasjonene i 2011 initiativet til en fellesaksjon for medisinfri behandling i psykiske helsetjenester. Kravet fra organisasjonene var at
«Det må etableres medisinfrie enheter i alle landets helseforetak. Med medisinfrie tilbud mener vi medisinfrie døgnbaserte behandlingsenheter som et reelt og etablert valg tilgjengelig for mennesker i krise, hvor

  • Man ikke blir utsatt for tvangsmedisinering, eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse.
  • Grunnbehandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med
  • Det kan utvikles gode behandlingskulturer for ikkemedikamentell behandling, som kan styrke fagfelt og fagpersonell med behov for kunnskapsutvikling.» (wso.no)

 

Bruk av tvang
I 2013 var ikke bruken av tvang og tvangsmedisinering redusert til tross for at dette var et uttalt mål i opptrappingsplanen fra 1997. Helsedirektoratet tok derfor initiativ til å arrangere et rådslag om medisinfrie behandlingstilbud sammen med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse 12.februar 2013. Her var 65 deltagere fra bruker og pårørendeorganisasjonene og representanter fra kommune – og spesialisthelsetjenestene. Direktoratet fikk med seg mange gode råd om hva de medisinfrie tilbudene burde inneholde og hvordan gjennomføre dette. Videre om hvordan ivareta spørsmål om forsvarlighet og mot hvilke målgrupper man burde rette tilbudene. Etter dette har departementet både i oppdragsdokumenter, handlingsplan og rundskriv pålagt helseforetakene å fullføre oppdraget om å etablere medisinfrie behandlingstilbud og enheter.

Mangler lavterskeltilbud
Hva har så skjedd siden juni 2016? Bevisstheten om over- og feilmedisinering innen psykisk helse og rus har forhåpentligvis blitt større både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Hvor vidt bruken av psykofarmaka har blitt redusert og blitt bedre monitorert som følge av mye fokus på dette, vet vi ikke. Tvangsmedisinering ser ikke ut til å ha blitt redusert. Vi mangler fortsatt lavterskeltilbud som representerer trygge steder for de som er dårligst og trenger hvile. Kun to helseforetak har planer om eller er i ferd med å etablere en egen enhet for medisinfri behandling, nemlig Helse Nord og Helse Midt-Norge. Det er her snakk om seks plasser i Tromsø og tre på Vegsund DPS. Bare i nord er det lagt opp til medisinfri enhet for den opprinnelige målgruppen, nemlig de som har alvorlige tilstander med psykose og bipolar lidelse. Det vil si at det totalt er kun seks plasser for mennesker med alvorlige lidelser og inntakskriteriene for disse plassene er svært strenge. Følgeforsking og longitudinelle studier bør være selvfølgelig på disse prosjektene. Bare slik kan vi få overførbar kunnskap til andre regionale og lokale helseforetak.

Trenger mer kunnskap
Ved Kronstad DPS har man lagt opp til at pasientene kan velge medisinfrie behandlingsforløp. For å lykkes med dette for de aller dårligste, bør det finnes et tilbud om nedtrapping eller avslutting av medisiner, ekstra ressurser ved avdelingene og mulighet for ekstra bemanning i de kommunale boligene. Vi håper at det er etablert noe slikt som en del av tilbudet.
Vi er bekymret for at brukerorganisasjonenes ønske om å etablere medisinfrie tilbud for de som sliter med de alvorligste lidelsene innen psykisk helse og rus, ikke blir fulgt opp. Vi undres over motstanden som finnes til å starte prøveprosjekt med egne avdelinger. Vi trenger mer kunnskap om hva som må til for å kunne velge bort medisin for disse målgruppene. Prøveprosjekter over flere år, kan skaffe oss dette.  Om myndighetene mener alvor med denne satsingen, bør helseforetakene pålegges og gjøres i stand til å gjennomføre et slikt oppdrag.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.