Hjem > Medisinfrie alternativer > Evaluering av medikamentfrie behandlingforløp

Evaluering av medikamentfrie behandlingforløp

De regionale helseforetakene har dannet et interregionalt nettverk for medikamentfrie behandlingsforløp ved alvorlige lidelser, jfr. kravet i Oppdragsdokumentent fra 2015.

Dagfinn Bjørgen (KBT) leder evalueringsarbeidet (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Nettverkssamling

Alle enheter som tilbyr dette i de ulike helseforetak, Forskningsnettverket for disse tilbudene, representanter fra RHF-ene, Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp, Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT), Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse var samlet på Hamar uken før påske til et interregionalt nettverksmøte for å dele sine erfaringer. KBT skal stå for sammenstillingen og evalueringen av hvordan de ulike helseforetakene har tolket og gjennomført oppdraget fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) i 2016. Vi snakket med Dagfinn Bjørgen som er daglig leder i KBT og leder av evalueringsarbeidet.

Foreløpige funn

-Hvilken metode har dere brukt for å samle data?

-Vi har benyttet dokumentanalyse (protokoll/plandokument/prosjektbeskrivelse), direkte spørsmål til helseforetakene via e-post og telefon, vi har lest på deres nettsider og samlet informasjon i nettverkssamlingene og på konferansen «Bedring uten medisiner» på Hamar i høst. Spørsmålene vi har stilt har vært utarbeidet i samarbeid med styringsgruppen til prosjektet, som bl.a. består av representanter fra Fellesaksjonen og RHF-ene.

-Hva var viktigste funn?

-Vi har kun foreløpige funn og er ikke ferdig med sammenstillingen, men vi jobber mot at dette blir ferdig innen en måned. Det vi ser er at det er stor variasjon i hva tilbudene tilbyr og utforming av tilbudene. Dette gir store valgmuligheter til pasientene.

-Hvorfor er det slik, tror du?

-En av årsakene er at HOD har gitt et oppdrag hvor det er mye opp til det enkelte regionale helseforetaket å fortolke. Det har blitt gjort ulike avveininger og man har tatt ulike valg. Protokollene som ligger til grunn for utviklingen av tilbudene i de ulike RHF ser derfor veldig ulike ut.

-Kan du si noe om status pr. i dag?

-Det er etablert 13 poster/enheter spredt over hele landet og 52 øremerka senger for medikamentfri behandling. I Helse Vest har de hatt 40 pasienter mens flere andre ikke har hatt pasienter inne ennå. Behandlingstilbudene er stort sett i tråd med ulike behandlingsveiledere, og alle gir tilbud om nedtrapping. Felles er at pasientens behov, tilstand, mestring og egne ønsker er i fokus, og det vektlegges en recovery-orientert tilnærming. Tilbudene har både individuelle og gruppebaserte samtaletilbud og ulike sammensetninger av andre anerkjente psykososiale behandlingstilnærminger.

Mer informasjon

-At flere helseforetaket ennå ikke har hatt pasienter, hva er grunnen til det?

-Det kan jeg ikke si noe om. Men bekjentgjøring av tilbudet har vært veldig forskjellig ved de ulike foretakene. Noen har god informasjon på nettsidene, men flere mangler dette. Her er det mye å ta fatt i.

-Nå skal dere innhente brukererfaringene med tilbudene. Hvordan skal dere gjøre dette?

-Vi benytter «Bruker-Spør-Bruker-metoden» hvor vi vil gjøre gruppe- og eneintervju (telefonintervju) med pasienter som har benyttet seg av tilbudene.  Vi kommer også i den runden til å vurdere tilbudene opp mot krav fra blant annet brukerorganisasjonene.

Dersom du har ytterligere spørsmål om sammenstillingen og evalueringen, kontakt: dagfinn.bjorgen@kbtmidt.no

Les om fjorårets samling her: http://erfaringskompetanse.no/nyheter/veien-blir-til-mens-vi-gar/

Vinterens nettserie på www.erfaringskompetanse.no om medisinfrie tilbud: http://erfaringskompetanse.no/nyheter/medikamentfrie-behandlingstilbud-i-psykisk-helsevern-ulike-tilbud-og-tilnaerminger-en-oppsummering/

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.