Hjem > Nyheter > Fagdag om bruk av mekaniske tvangsmidler

Fagdag om bruk av mekaniske tvangsmidler

Som følge av nasjonal strategi for økt frivillighet er det ved Universitetssykehuset Nord-Norge en omfattende lokal plan for økt frivillighet. Nylig hadde sykehuset en fagdag med tittelen «Trygg bruk av mekaniske tvangsmidler».

Maria Knutzen, PhD fra Universitetssykehuset i Oslo og Linda Øye, nestleder i Mental Helse deltok med foredrag på fagdagen om mekaniske tvangsmidler.

Et av målene i strategien handler om å få ned bruken av mekaniske tvangsmidler. Det forekommer hver fjerde dag på dette universitetssykehuset.

Fagdagen hadde til hensikt å belyse et vanskelig tema, for å inspirerer til redusert bruk.

Et paradoks

-Tittelen «Trygg bruk av mekaniske tvangsmidler» er et paradoks, sier Astrid Weber, erfaringskonsulent ved sykehuset. Hun utdyper:

-Tittelen viser til erfaringene fra Helse Bergen, et innlegg på fagdagen om kunnskapsbasert fagprosedyre om mekaniske tvangsmidler. Hensikten er å redusere fysisk og psykisk skade. Faren for fysisk skade kan øke ved somatiske tilstander og ved feil bruk av mekanisk tvangsmiddel.

-Paradokset er at mekaniske tvangsmidler for mange oppleves som en trussel, og har i den sammenhengen ingenting med ordet «trygg» å gjøre.

Mekaniske tvangsmidler er avleggs

Weber mener mekaniske tvangsmidler burde ha vært en avleggs metode, og at både pasient og tjenesteutøver viser til at disse situasjonene ofte oppleves som en «felles avmakt».

-Fagfolk jeg har snakket med har sagt at denne formen for tvang oppleves vanskelig, dog noen gang nødvendig.

På fagdagen kom det også frem at ettersamtaler med pasienter som har vært underlagt mekaniske tvangsmidler skal være en del av prosedyren. Hensikten med ettersamtalene er å gi støtte til pasient og personale, å forebygge psykisk skade, å lære for å forebygge nye episoder, samt å øke graden av brukermedvirkning og å finne alternativer til tvang.

Intensivpasienter

Hvem blir mekaniske tvangsmidler brukt på, hva kan bruk av mekaniske tvangsmidler føre til, og hvilke forhold som har vist seg å redusere eller øke tvangsmiddelbruk, spurte Maria Knutzen, PhD fra Universitetssykehuset i Oslo. Hun delte funn fra sitt arbeid med doktorgrad om bruk av tvangsmidler.

Knutzen utfordret tilhørerne med spørsmål om man kan tenke seg at risikofaktorene er uttrykk for at psykisk helsevern har vanskeligheter med å gi adekvat behandling, og at pasienter under tvangsmiddelbruk må anses som intensivpasienter.

Hun mente at en av de reduserende faktorene er at pasienten er medbestemmende, verbalt delaktig og det etableres samarbeid mellom pasient og personal.

Etterlyser praksisnær brukerkunnskap

-Utfordring er å gjøre brukererfaringsbasert kunnskap og praksisnær erfaringsbasert kunnskap synlig og tilgjengelig, understreket hun.
Linda Øye, første nestleder i Mental Helse, spurte gjennom sitt foredrag om ”Mekanisk tvang – omsorg eller overgrep?”

I paneldebatten med innlederne og avdelingsledere i Allmennpsykiatrisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge understrekte Øye at risikofaktorene kan reduseres til: Skam, traume og mangel på tilhørighet.

FN om menneskerettigheter og tortur

En av deltagerne på fagdagen spurte: «Hvordan ser framtidsutsiktene ut? Mekaniske tvangsmidler lever en farlig tilværelse etter bestemmelser og påpekninger fra FN om menneskerettigheter og tortur. Vi må finne alternativene.»

Det fremkom også at dette er omstridt sett fra et brukerperspektiv, og et vanskelig fenomen, sett fra fagsiden. Utfordringene ble belyst og drøftet på en respektfull måte, med optimisme på å kunne redusere bruken betraktelig.

Les mer om alternativer til tvang i publikasjonene til Erfaringskompetanse.

Har du din egen historie som omhandler slike opplevelser, og hva som hjalp? Skriv til oss på post@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.