Hjem > Nyheter > -Fikk brennaktuelle spørsmål på nettmøte

-Fikk brennaktuelle spørsmål på nettmøte

-Mange gode spørsmål, men ikke alle er like enkle å svare på. Det konkluderer erfaringskonsulent Astrid Karine Weber etter mandagens nettmøte i Erfaringskompetanse.

TVANGSMEDISINERING: -Det snakkes om å ivareta rettssikkerhetsgarantien, men jeg mener dagens lovverk og klageordning ikke gir denne muligheten for garanti. Spesielt ved tvangsmedisinering, kommenterte Astrid K. Weber på nettmøtet.

-Spørsmålene inneholdt flere gjenkjennende trekk, som hvordan man blir erfaringskonsulent, mangel på bevistgjøring, holdninger og rettssikkerhet, sier Weber som trekker frem håndboka hun har skrevet sammen med Målfrid J. Frahm Jensen på oppdrag fra Erfaringskompetanse. Den heter «Brukeransettelder» og er rettet mot virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innen psykisk helse- og rusfeltet. I boka finnes det det mange relevante tips og råd, mener hun.

 

Balansegang
Her er noen spørsmål og svar fra nettmøtet:
Spørsmål: Hei Astrid, Jeg lurer på om du opplever noen begrensninger/føringer i rollen som Erfaringskonsulent om hvilke erfaringer/ kunnskap du kan dele med pasienten. Jeg tenker spesielt i forhold til medikamenter og/eller tvang. Hvordan er dette i forhold til «lojalitet» til foreskrevet behandling fra sykehuset. Og spørsmål to: hvordan er din rolle i forhold til assistanse ved klage på behandling eller tvang? Har du mulighet til å være «advokat» / rettighetsforkjemper for pasienten, eller møter du motstand i arbeidsmiljø på dette. Hva tenker du er din rolle?
Astrid Weber: Viktige spørsmål. Jeg har ikke fått noen begrensninger om hvilke erfaringer jeg kan dele med pasienten. Men jeg har, for flere år tilbake hatt kjennskap til interne dokumenter som var unntatt offentlighet, og dermed ikke fikk dele med brukerrepresentanter. Det er den eneste begrensningen jeg har fått. Det er en balansegang å være en ansatt og å være en som målbærer brukerperspektivet i offentligheten. Den blir jo nødvendigvis aktuell hvis det er konflikt mellom arbeidsgivers og pasienters syn. Men jeg har erfart at leder har gitt meg støtte når det har blitt aktuelt. 

-Jeg har ikke fått noen begrensninger i hvilken kunnskap/erfaringer jeg kan dele i forhold til medikamenter og/eller tvang. Det bør jo være en selvfølge, men det er ikke kommet noen reaksjon på at jeg snakker med pasientombud og noen ganger tilsynsmyndighetene når det er aktuelt å be om råd, og det å dele ut og snakke om for eksempel «Skadereduserende veileder». Advokat har heller ikke bydd på negative reaksjoner. Men det jeg syns kan være vanskelig opp i dette er at folk skal ha mulighet til å gi et informert samtykke, men ikke får tilstrekkelig informasjon til å vite om fordeler og ulemper fra helsepersonell. Og korttidsvirkende legemidler erfarer flere kan ha lang virkning og bivirkning.
Det snakkes om å ivareta rettssikkerhetsgarantien, men jeg mener dagens lovverk og klageordning ikke gir denne muligheten for garanti. Spesielt ved tvangsmedisinering. 

-Jeg har bistått pasienter ved klage, men jeg forsøker så langt det er mulig å få pasientombudet på banen, eller snakke med advokat hvis det er til kontrollkommisjonen. Jeg anser ikke min rolle å være ombud, men jeg har plikt til å bistå – som alt annet helsepersonell. Med å jobbe ut i fra et brukerperspektiv ser vi andre sider ved hjelpen/og noen ganger «helsehjelpen», som pasienten ønsker å klage på. Jeg har ikke møtt verbal motstand, men ikke alltid like lett å bli delt relevant informasjon med.

Brukerperspektiv
Spørsmål: Hvordan markedsføres erfaringskonsulentrollen/brukermedvirkning innen psykisk helse på landsbasis? 
Astrid Weber: I fag og tjenesteutvikling er en kjent måte å uttrykke seg på slik; vi har et brukerperspektiv»! I Trondheim jobber vi fortsatt for å få en system-aksept, mens andre storbyer er det stor rekruttering. Ansettelser på DPS osv.

Viktig ved ansettelser
Spørsmål: Er det markedsføringen som er for dårlig, burde vi jobbet mer med den allmenne opplysningen om dette supplement?
Astrid Weber: Jeg er ikke kjent med at det ligger tilgjengelig noe oversikt over erfaringskonsulenter i landet, eller utfyllende informasjon om hva rollen er-/kan være. Det nærmeste er vel at Erfaringskompetanse.no har en liste de forsøker å holde oppdatert for å invitere til samlinger to ganger i året? «Håndboken: Brukeransettelser» var et forsøk på å gi noe grunnleggende om dette og flere sider av det som er viktig ved ansettelse av erfaringskonsulenter. 
jeg vil skille mellom brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter når jeg svarer på det andre spørsmålet, da dette er to ulike funksjoner. En i tillit av en brukergruppe-/organisasjon og en som ansatt med brukererfaring (der brukererfaring skal være nødvendig og nyttes i det arbeidet som tilligger stillingen). Jeg syns brukere og pasienter skal ha krav på å få snakke med en som har brukererfaring – men jeg dette er ikke en rettighet (i form av pasientrettighet) i dag, så vidt jeg vet. 

Annerkjennelse
-Jeg har også måttet jobbe fra scratch med å fylle rollen, finne retning og få system-respekt. Jeg tror det er slik mange av oss har erfart det. Og det varierer veldig rundt om i landet. Noen enkelte steder går det veldig bra fremover med anerkjennelsen, mens andre steder finns det ikke engang. Jeg tror det er alt for mye opp til den enkelte leder og det enkelte tjenestestedet å definere hva de trenger og når brukernes erfaringskompetanse og brukermedvirkning skal slippe til. Et godt samarbeid med brukerorganisasjonene og representanter som møter i formaliserte forum, tror jeg skal til for å få den anerkjennelsen det trenger. Vi har et pedagogisk problem ved markedsføring, hvis vi ikke klarer å beskrive dette på en noenlunde likelydende måte? Nå er det omtrent 110-120 erfaringskonsulenter/med arbeidere med brukererfaring rundt om i landet, men vi har ikke noen som organiserer det felles-landsdekkende arbeid med å tydeliggjøre rolle, organisering og 
Det skulle vi så absolutt ha hatt!

Moderne verktøy
Spørsmål: Ja, Astrid, vi må få dette ut til allmuen og tjenestene på en faktaorientert måte. Derfor er god markedsføring viktig for å få den enkle forståelse av betydningen av dette supplementet (brukermedvirkning)(mange navn på rollen/e) som jeg mener er det beste og moderne verktøy i psykiatrien. Takk for at du er en sånn flott representant av vår gruppe.

Les ytterligere spørsmål og svar på vår Facebookside der nettmøtet foregikk.

Boklansering
Astrid Weber har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt i en brukerorganisasjon. Erfaringskonsulent ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF fra 2008. Prosessleder i «Bruker Spør Bruker», utdannet sosionom og startet på masterstudie i Praktisk kunnskap. Publisert ulike kronikker og artikkelen «Et liv å leve» i Dialog (3:2015). Medforfatter i fagboka Psykisk Helse, nye arenaer, aktører og tilnærminger, Universitetsforlaget (2015) og Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (2016) 
Astrid Weber er en av flere artikkelforfattere i antologien «Levd liv» som Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse lanserer på Litteraturhuset i Oslo 27. oktober kl. 18.

Boka som kan bestilles i vår nettbutikk, blir gitt ut i forbindelse med senterets 10-årsjubileum.

Her er et utdrag fra Webers artikkel.

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.