Hjem > Nyheter > Flere foredrag fra Erfaringskompetanse i 2021

Flere foredrag fra Erfaringskompetanse i 2021

Høsten 2020 har Erfaringskompetanse laget åtte nettforedrag for å informere, opplyse og inspirere om bruker- og pårørenderelaterte problemstillinger. Det blir nye foredrag i 2021.

Så langt kan du se og høre åtte foredrag på erfaringskompetanse.no/foredrag.

– Seniorrådgiver Tone Larsen Hoel, hvordan vil du som prosjektleder oppsummere erfaringene med nettforedragene høsten 2020?

Kunnskapsdeling

– Det har vært fint å erfare at foredragsholdere har vært veldig positive til å stille opp på dette for å bidra med sin kunnskap i dette formatet. Jeg synes foredragene er gode og håper de oppleves slik også av andre som ser. Sammen gir nettforedragene informasjon om et bredt utvalg av tema som jeg tenker både brukere, pårørende, fagfolk og allmennheten kan ha interesse av, men selvsagt vil verken form eller innhold treffe alle.

– Jeg håper mange vil ta seg tid til å se foredragene – gjerne sammen med andre i familien, med venner eller i kollegiet – for eventuelt å prate sammen i etterkant om temaene som belyses.

Sett og delt

– Hva sier seerne?

– Vi har ikke hentet inn systematiske tilbakemeldinger, men flere av de som svarte på høstens undersøkelse vedrørende nettsidene våre, oppga at de likte nettforedragene. Noen ønsket også flere av dem.

– For øvrig har enkeltpersoner gitt positive tilbakemeldinger, og foredragene ser vi har blitt delt på sosiale medier både av enkeltpersoner, tjenester og andre kompetansesenter. Flere av foredragene er også tilgjengelige via videobiblioteket til ROP-TV.

– Og hva sier foredragsholderne?

– Vi har fått tilbakemeldinger på at dette var fint og meningsfullt å få være med på, og at formatet fungerte godt.

Nytt år – nye foredrag

Tone Larsen Hoel er prosjektleder for Erfaringskompetanses nettforedrag. (Foto: Styrk Fjærtoft)

– Så langt er det produsert åtte foredrag – blir det flere i 2021?

– Ja, vi har planer om å lage noen flere. Men vi må vente til det blir tryggere å spille inn foredrag igjen med tanke på smittevern. Vi vil så vurdere fortløpende hvor mange nettforedrag vi vil lage.

– Hvilke tema satser dere på videre?

– Vi er i gang med planleggingen av et foredrag om hvordan forebygge og redusere tvangsbruk. Vi vil forsøke å kunne tilby et foredrag om livssyn og eksistensielle spørsmål ved rus og psykiske lidelser, og om kultursensitive tjenester. Vi har også andre forslag «på blokka». Traumebevissthet i omsorg og behandling er et viktig tema, og det vil etter planen Dag Nordanger snakke om i et webinar vi tilbyr i februar. Dette blir så liggende på nettsiden vår i ettertid som et foredrag.

Kom gjerne med tips

– I forbindelse med en digital temadag 28. april om Hvordan forstår vi psykisk lidelse? (tematikk som var planlagt til toppmøte 2020, så 2021 som dessverre er avlyst), har vi ferdig innspilt en samtale med professor Linn Okkenhaug Getz om den biopsykososiale forståelsesmodellen. Vi tar ellers gjerne imot tips og ønsker på tematikk til nye foredrag, og tilbakemeldinger på de foredragene som allerede ligger ute!

TIPS OM FOREDRAG: post@erfaringskompetanse.no

LES MER: Erfaringskompetanse med foredrag på nett

SE NETTFOREDRAGENE FRA 2020 HER:

Reidar Pedersen: Etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet
I dette foredraget gir lege, filosof og professor Reidar Pedersen oss en innføring i etikk og etisk refleksjon i [...]
Heidi Svendsen Tessand: Å snakke med barn og ungdom om at mamma eller pappa har det vanskelig
I dette foredraget gir psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand oss en innføring i det å snakke med barn og ungdom [...]
Ole Andreassen: Medikamentell behandling ved psykiske lidelser
I dette foredraget gir spesialist i psykiatri, professor og overlege Ole Andreassen en innføring i medikamentell [...]
Paul Møller: Opplevelse og erfaring – psykose og selvforstyrrelse
I dette foredraget gir lege, psykiater og forsker Paul Møller en innføring i temaet erfaringskunnskap, [...]
Guri Hestflått Gabrielsen: Hva er diskriminering?
I dette foredraget gir fagdirektør Guri Hestflått Gabrielsen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet oss en [...]
Tove Mathisen: Pårørende – utfordringer og muligheter
I dette foredraget gir psykologspesialist Tove Mathisen oss en innføring i temaet pårørende – utfordringer og muligheter.
Tommy Lunde Sjåfjell: Brukermedvirkning
I dette foredraget gir vernepleier og rådgiver Tommy Lunde Sjåfjell oss en innføring i temaet brukermedvirkning [...]
Anne-Lise Kristensen: Pasient- og brukerrettigheter
I dette foredraget gir pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen oss en innføring i pasienters og brukeres [...]

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.