Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: ACT gir trygge rammer

Forskeren forklarer: ACT gir trygge rammer

Ann-Mari Lofthus, forsker ved Ahus, har forsket på brukeres erfaringer med en oppsøkende, tverrfaglig tjeneste som kalles Assertive Community Treatment (ACT).

-ACT-team legges ned, men min forskning viser at ACT-tilnærmingen fungerer svært godt for målgruppen, sier forsker Ann-Mari Lofthus.

-Hva er prosjektets innhold?

-Prosjektet “Bruker spør bruker om ACT-team” er et samarbeid mellom Ahus og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, og har til hensikt å ta rede på hvordan 70 brukere av 12 ACT-team i Norge opplevde tjenesten. Vår delstudie bygger også på data fra den nasjonale evalueringen av norske ACT-team. Denne tjenesten, som er en amerikansk modell, benytter en helhetlig tilnærming og en tverrfaglig sammensetning, slik at de kan bistå personer som ikke klarer å benytte seg av ordinære tjenester. Dette er en liten, men viktig studie, som gir økt innsikt i hva brukerne opplever som viktig i en behandlingssituasjon.

 -Hvilke spørsmål stilte du for å finne ut av dette?

-I studiens første del, som handlet om tilfredshet, benyttet vi åtte spørsmål, kjent som Client Statisfaction Questionnaire (CSQ-8). Her spurte vi blant annet om opplevd kvalitet på tjenesten, om de fikk det de ønsket, om hjelpen fra ACT hadde hjulpet, og om de ville anbefalt ACT-teamet til en venn. Recovery-delen ble belyst ved hjelp av 25 påstander om recovery-prosessen kombinert med spørsmål om hva brukerne mente var viktig for deres tilfriskning, om deres relasjoner til teamet og deres nettverk. Det ble også mange spørsmål om medisinering og brukernes opplevelser rundt Tvang uten døgnopphold (TUD).

-Hva fant du?

-Jeg fant at de 70 brukerne var jevnt over svært fornøyd med tjenesten. Det var gruppen som var på tvang uten døgnopphold (TUD) som rapporterte høyest grad av tilfredshet og recovery. Menn syntes å ha en høyere score enn kvinner. I intervjuene kom det fram særlig tre faktorer som brukerne holdt frem som viktig i sin recovery-prosess: tilgang til bil, fleksibilitet i tjenestene og mulighet til å diskutere medisinering. Bruken av Mixed Methods viste også at det er en forskjell på hva som legges vekt på av klinikere og brukerne. Brukerne snakket også om viktigheten av å sikre basale behov for en god recovery-prosess.

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Jeg mener at høy tilfredshet og god recovery viser at ACT-behandlingen representerer trygge rammer og at den virker for en gruppe mennesker som i mange år har fått et varierende behandlingstilbud. Resultatene bør også styrke ACT-teamene, fordi de innfrir intensjonene som ble satt da de ble opprettet i forbindelse med Samhandlingsreformen i 2009. Dessverre er flere ACT-team lagt ned eller gjort om til fleksible ACT-team (FACT-team), og ytterligere andre står under press. Denne studien og den nasjonale evalueringen bekrefter at ACT-tilnærmingen fungerer svært godt for målgruppen.

-Hvordan har du ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-I dette prosjektet er det brukerinvolvering i forskning, eller medforskning, fra begynnelse til slutt. Brukererfaringene har vært aktivt med i alle ledd fra utforming, datainnsamling, analyse og publisering. Selv har jeg fire erfaringsdimensjoner fra psykisk helsefeltet – som bruker, pårørende, medarbeider og forsker. Jeg var også så heldig å få hospitere ved Service User Research Enterprise (SURE) ved King’s College London, som også styrket brukerperspektivet i denne studien.

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Ann-Mari Lofthus på: ann-mari.lofthus@ahus.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.