Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Hvorfor avbrytes rusbehandling?

Forskeren forklarer: Hvorfor avbrytes rusbehandling?

Hvorfor avbryter unge rusmisbrukere behandlingen, og hva er omstendighetene rundt dette? Forskere ved Oslo universitetssykehus, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, fant svaret ved å spørre brukerne.

Forskerne Espen Walderhaug, Anne Malerbakken, Ståle Alstadius (OUS) har forsket på omstendighetene rundt avslutning av rusbehandling.

-Hva er prosjektets innhold?

-Bakteppet var et ønske om å redusere frafall i rusbehandling. Det ble derfor viktig å finne ut hvorfor noen av pasientene innlagt ved Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung (på Gaustad) hadde avbrutt behandlingen. Vi kom i kontakt med 15 tidligere pasienter mellom 19 og 29 år som hadde avsluttet behandlingen før planlagt utskrivelse. Alle var avhengige av illegale rusmidler, og flertallet hadde en eller flere psykiatriske tilleggs-diagnoser. De ble intervjuet om hvorfor de avsluttet behandlingen og omstendighetene rundt dette. Studien ble planlagt, utført og publisert som vitenskapelig artikkel i et samarbeid som inkluderer Kristoffer Nordheim, Espen Arnevik, Ann Kern-Godal og Fanny Duckert. Studien var en del av et større prosjekt; YATEP (Youth Addiction Treatment Evaluation Project).

 

-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

-Det semi-strukturerte intervjuet stilte åpne spørsmål med fokus på fire hovedtema: dagens situasjon, hvorfor de søkte behandling, frafall fra behandling og hva som kunne vært gjort annerledes for at de skulle fortsette i behandling. Intervjuene ble transkribert, og deretter analysert ved bruk av tematisk analyse.

 

-Hva fant dere?

-Vi fant at deltagerne i studien hadde forskjellige oppfatninger av hva begrepet frafall betyr. For noen var det en pause fra behandling, andre ønsket å avslutte behandlingen, eller regulere behandlingsintensiteten. Ut i fra disse forskjellige forståelsene for frafall ble det identifisert tre hovedtema: russug, negative følelser og oppfølging. Årsaker til frafall handlet om ønske om å ruse seg, unngå negative følelser ved å forlate situasjonen og ruse bort negative følelser. Rus ble beskrevet som en måte å regulere vanskelige følelser på, og deltagerne etterlyste opplæring i å tåle emosjonelt ubehag. Da brukerne ble spurt om hva som kan forebygge frafall, oppga de gode og trygge relasjoner til personalet, mer oppfølging under og etter behandling samt meningsfulle aktiviteter (som selvhjelpsgrupper, fysisk aktivitet, en hobby, jobb eller studier).

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Frafall i rusbehandling er dyrt for samfunnet, belastende for pårørende og farlig for pasienten. Rusavhengighet er en av sykdommene som stjeler flest friske leveår. I aldersgruppen 15 til 49 år var bruk av alkohol og illegale rusmidler den viktigste risikofaktoren for død, i følge rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015». Gjennomført rusbehandling har bedre effekt enn avbrutt behandling. Derfor ønsker man å forebygge frafall i rusbehandling, men det er da viktig å forstå hvorfor det skjer. Å spørre de det gjelder er viktig, fordi det gir kunnskap som det ellers er vanskelig å tilegne seg.

 

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-Den mest åpenbare grunnen til frafall i rusbehandling er at pasientene faktisk er rusavhengige. Typiske trekk for en rusavhengighetsdiagnose er mislykkede forsøk på å slutte, tap av kontroll og fortsatt bruk av rusmidler til tross for skadelige konsekvenser. Dette studiet går dypere ved å spørre brukerne direkte hva de mener årsakene til frafall er, og hvordan det kan forebygges. Vi kjenner ikke til andre studier som har spurt brukerne om årsakene til frafall i rusbehandling.

 

-Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Brukerinvolveringen ble ivaretatt på flere nivåer. Vi ønsket å finne ut mer om frafall, og det var viktig for oss å involvere brukerne selv. Videre har vi ansatt en forskningsassistent med brukererfaring i forskningsteamet. Hun var sentral i skriveprosessen, diskusjoner rundt tekst og vurdering av innhold.

 

Les hele artikkelen her: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1473325016654559

Les mer om hva rusbehandling er: https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/hva-er-rusbehandling

 

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Espen Walderhaug på: espwal@ous-hf.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.