Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene

Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene

Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

- Mange søker hjelp hos LAR, men opplever at deres behov for hjelp ikke blir møtt der, sier Trond Erik Grønnestad (UiS).

-Hva er prosjektets innhold?

-En rus-scene er et sted der det brukes og formidles illegale rusmidler, og der personene er synlige for omgivelsene. Norske og internasjonale studier viser at om myndighetene stenger rus-scenene og jager bort personene som oppholder seg der, forsvinner ikke rus-scenene fra byene. De bare etablerer seg andre steder. Det kan virke som rus-scenene har en funksjon og robusthet som ikke er knyttet til et spesielt sted. Det er denne funksjonen som rus-scenen har for dem som oppholder seg der som er undersøkt i denne avhandlingen. Data er samlet inn gjennom ett års etnografisk feltstudie på en åpen rus-scene i en mellomstor norsk by, samt gjennom intervjuer med personer fra rus-scenen, personer i fengsel og i rusbehandlingsinstitusjon.

 

-Hvilke spørsmål stilte du for å finne ut av dette?

-Hva er det som får personer til å bli værende på åpne illegale rus-scener, på tross av det harde livet der? Avhandlingen består av tre artikler, hvor den første artikkelen omhandler hva som skjer på rus-scenen og hva som får stigmatiserte personer til å oppholde seg på et stigmatisert sted. Den andre artikkelen beskriver ritualer på rus-scenen. Den tredje artikkel omhandler hvordan praktisering av LAR-behandling (Legemiddelassistert rehabilitering) oppleves av personer på rus-scenen, og hvordan dette påvirker den enkeltes «recovery»-prosess.

 

-Hva fant du?

-Til sammen gir altså disse tre artiklene svar på forskningsspørsmålet. I forholdene som beskrives i alle de tre artiklene, er personenes stigmatiserte posisjon framtredende. Avhandlingen viser at personer som er avhengige av illegale rusmidler utstøtes fra samfunnet og «jages» fra andre offentlige rom til den åpne rus-scenen. Mange søker hjelp hos LAR, men opplever at deres behov for hjelp ikke blir møtt der. Derfor søker de tilbake til rus-scenen, hvor de tross alt har et fellesskap og kan oppleve seg som verdige mennesker.

 

-Rusmiljøene forsvinner ikke selv om personene vises bort fra rus-scenen. Det etablerer seg bare nye rus-scener andre steder, sier Trond Erik Grønnestad.

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Rusmiljøene forsvinner ikke selv om personene vises bort fra rus-scenen. Det etablerer seg bare nye rus-scener andre steder. Det er derfor viktig å utforske livet og samhandlingen som utspiller seg på en åpen rus-scene, for å få kunnskap om hvilken betydning rus-scenene har for personene som oppholder seg der. Det er behov for mer kunnskap om livet på «gata», slik at vi kan unngå å utforme og iverksette tiltak som fører til mere lidelse. Denne studien bidrar til dette.

 

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-I enkelte andre studier følger forskerne personer med rusproblemer inn på åpne rus-scener. Imidlertid er det tilsynelatende ingen nordiske studier som har hatt som mål å utforske selve rus-scenen i den hensikt å forstå hva som skjer der og å vise perspektivene til personene som oppholder seg der.

-Hvordan har du ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Under hele forskningsprosessen har jeg hatt et ønske om å vise personene på rus-scenen funnene, og fant ut at det kunne gjøres i form av et seminar, der alle brukerne av benken ble invitert. I seminaret ba jeg om tilbakemelding på resultatene slik at jeg fikk mulighet til å foreta justeringer. På denne måten fungerte seminaret som en validering av funnene. Seminaret ble holdt i lokalene til det interkommunale treffstedet som hadde introdusert meg for rusmiljøet ved oppstart, og som ble opplevd som trygt av deltakerne. Hele 14 personer fra rus-scene deltok på seminaret og ga sine innspill.

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Trond Erik Grønnestad på trond.gronnestad@uis.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.