Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Brukermedvirkning er ikke alltid et gode

Forskeren forklarer: Brukermedvirkning er ikke alltid et gode

Ann-Helen Henriksen har forsket på hvordan brukermedvirkning skaper nye problemer og dilemmaer for forholdet mellom pasient og behandler.

-Om man omtaler involvering av pasienter som en samlet sak, kan man lett overse de spesifikke dilemmaene og utfordringene, sier Ann-Helen Henriksen som har forsket på dilemmaer knyttet til brukermedvirkning.

Hva er prosjektets innhold?

-Afhandlingen handler om, at det at patienten nu skal involveres aktivt i sundhedsvæsnet (helsevesenet) skaber nye måder for både patient og sundhedsprofessionel/studerende at tænke om egne og andres positioner. Positioner kan ses som forskellige måder at forstå sig selv og andre, som er med at skabe betingelser for, hvordan vi kan agere i forskellige situationer. I afhandlingen undersøges nye og gamle positioner for begge parter i tre forskellige kontekster: undervisning, klinik og politik. 

 

-Hvilke spørsmål stilte du for å finne ut av dette?

-Afhandlingens spørgmål var: Hvilke legitime subjektpositioner findes for patienten og den sundhedsprofessionelle/studerende i de 3 kontekster: undervisning, klinik og politik?

De 2 første studier var uddannelsesstudier, som handlede om en meget specifik form for undervisning. Nemlig undervisning, hvor patienter med reumatologiske lidelser underviste studerende på sundhedsfaglige (helsefaglige) uddannelser ved at stille egne led til rådighed i undervisningen og bruge egne erfaringer som patienter. Jeg brugte fokusgruppeinterviews til at undersøge de studerendes holdninger til undervisningen. Det 3. studie var en analyse af det politiske grundlag og tænkningen bag patientinvolvering,  som det kommer til udtryk i en dansk politisk tekst.

 

-Hva fant du?

-At der var mange forskellige måder at være patient og sundhedsprofessionel på i de forskellige kontekster. Og at disse var var bundet op på fordeling af forskellige typer af ansvar og forskellige typer af viden (kunnskap). Typer af ansvar var f.eks. ansvar for eget helbred (helse), diagnosticeringsansvar eller ansvar for facilitering af en patientcentreret kultur. Typer af viden var f.eks. patienters erfaringsbaserede viden overfor sundhedsprofessionelles bio-medicinske viden. Dette kan skabe dilemmaer i relationen mellem patient og sundhedsprofessionel, hvis de har modsatrettede forventninger til hinanden i den konkrete situation, bl.a. omkring, hvem som har ansvar for hvad og hvilken form for viden som er vigtigst.

 

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Fordi hvis man omtaler involvering af patienter som en samlet ting, så kan man let komme til at overse de dilemmaer og udfordringer som kan opstå i specifikke kontekster. Derfor er det vigtigt, når man ønsker at involvere patienter at se meget konkret på sagen og stille spørgsmål som i hvilken kontekst, hvorfor, hvem og hvordan? Dette er viktig fordi, hvis man fra politisk side udelukkende omtaler patientinvolvering som en positiv ting, så kan man let komme til at overse, at involvering af pasienter måske først og fremmest er en fordel for de ”moderne pasienter”, mens det på nogle områder kan være en ekstra byrde for de mere sårbare patienter, som måske ikke kan eller vil involveres, men primært har behov for behandling og pleje.

 

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-Resultaterne kan ikke direkte overføres på alle forskellige typer af situationer, hvor patienter bliver involveret. Sundhedsvæsnet består af mange og meget forskelligartede kliniske praksisser. For at belyse dette temaet yderligere, er det derfor nødvendigt at lave studier, som er baseret på de specifikke kliniske praksisser, man ønsker viden om. Studiet kan bruges som inspiration til at undersøge, på hvilke forskellige måder, man kan være henholdsvis patient og sundsprofessionel i specifikke kontekster og situationer. Og dermed hvilke konkrete muligheder og udfordringer der er i de specifikke kontekster, når det gælder involvering af patienter.   

 

-Hvordan har du ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Forskningen har ikke direkte ivaretaget brugerinvolvering i forskningsprocessen, da det har været et teoretisk og analytisk studie. Indirekte kan man sige, at brugerinvolvering er blevet reflekteret i de 2 første studier, som omhandlede involvering af patienter som undervisere af studerende på sundhedsfaglige uddannelser. Men det var ikke pasienterne der blev interviewet, det var de studerende.

 

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Ann-Helen på: ahhenriksen@gmail.com

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.