Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Brukermedvirkning i bo-oppfølging

Forskeren forklarer: Brukermedvirkning i bo-oppfølging

Førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, Rita Elisabeth Eriksen, har forsket på brukermedvirkning i bo-oppfølging. Det kan handle om å yte omsorg og/eller å bidra til systematiske endringsprosesser i brukeres livssituasjoner.

-Brukermedvirkning er grunnleggende for å utvikle treffsikre boligsosiale tjenester relatert til brukeres rus- og/eller psykiske utfordringer, sier Rita Elisabeth Eriksen, som har forsket på brukermedvirkning i bo-oppfølging.

-Hva er prosjektets innhold?

-I dette prosjektet undersøkte jeg hvordan boveiledere opplever at de ivaretar brukeres medvirkning ved oppfølging i deres boliger. Brukermedvirkning er grunnleggende for å utvikle treffsikre boligsosiale tjenester relatert til brukeres rus- og/eller psykiske utfordringer. Beslutninger som tas i samarbeid med boveiledere, skal så langt det er mulig møte brukeres behov for individuelt tilpassede livssituasjoner.

 -Hvilke spørsmål stilte du for å finne ut av dette?

-Jeg intervjuet boveilederne i grupper for at gruppemedlemmenes assosiasjoner skulle bidra til å styrke og nyansere deres fortellinger om bo-oppfølgingen. Samtalene var ustrukturerte. De handlet om: Hva forstår dere med brukermedvirkning? Hvordan praktiserer dere brukermedvirkning? Jeg ba dem om å beskrive konkrete eksempler for å belyse situasjonene de snakket om så klart som mulig.

-Hva fant du?

-Boveiledernes svar fra gruppeintervjuene ble sortert i fire temaer: Boveiledernes forståelser av brukermedvirkning, brukernes ressurser, brukernes motivasjon og brukernes målorientering. Kort oppsummert uttrykte boveilederne at de ønsket at brukerne skulle medvirke så mye som mulig. Det var stort behov for individuelle tilpasninger til brukernes livssituasjoner. Hverdagen medførte ulike utfordringer, for eksempel når brukere sto i fare for å miste boligen på grunn av husleierestanser og/eller var i overganger til/fra institusjon.

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Det finnes ikke så mye kunnskap om systematisk bo-oppfølging i brukeres boliger. Denne studien var en del av et større prosjekt som er dokumentert i Arne Grønningsæters FAFO- rapport nr. 11 fra 2015 som heter «Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling». Eksemplene som boveilederne snakket om i gruppeintervjuene, ga verdifull innsikt i brukernes utfordringer når de medvirket i bo-oppfølgingen. Studien kan danne grunnlag for andre som ønsker å videreutvikle kunnskap på dette fagområdet.

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-Brukere er forskjellige og deres livssituasjoner er forskjellige. Det er viktig å forstå brukernes livssituasjoner som prosesser som stadig endrer seg – til det bedre eller til det verre. Brukernes ønsker og muligheter til å medvirke i bo-oppfølgingen påvirkes av hvor de befinner seg i slike prosesser. Boveiledernes ivaretakelse av brukernes medvirkning må justeres i forhold til dette.

 -Hvordan har du ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Brukerne var direkte involvert i samarbeidet med boveilederne og i en del av undervisningen (Grønningsæter, 2015). Kunnskapen som er presentert i studien er basert på boveiledernes opplevelser av brukermedvirkning ut i fra deres erfaringer fra samarbeidet med brukerne.

 

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Rita Elisabeth Eriksen: rita.eriksen@vid.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.