Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Ensomhet – beskyttelse eller økt risiko for tilbakefall?

Forskeren forklarer: Ensomhet – beskyttelse eller økt risiko for tilbakefall?

Forsker Ley Muller og hennes danske kolleger har undersøkt i hvilken grad ensomhet øker sjansen for tilbakefall etter behandling for alkoholmisbruk.

Ley Muller jobber som forsker på Senter for rus- og avhengighetsforskning. (Foto: Privat)

Ley Muller jobber som forsker på SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning), og har sammen med kolleger fra Syddansk Universitet publisert artikkelen «Alcohol relapse and near-relapse experiences show that relapse models need to be updated».

– Hva er prosjektets innhold?

– Vi har gjort dybdeintervjuer med 12 voksne i Danmark, som enten var i behandling for problematisk alkoholbruk eller nylig var ferdige med behandlingen.  Vi ville utforske den klassiske «relapse-modellen» av alkoholbruk. Tilbakefall er vanlig og betyr ikke at man har mislykkes, men det er forstyrrende og muligens helsefarlig, uheldig for motivasjonen, osv. Derfor bør man prøve å minimere dem. Den klassiske modellen sier at årsakene til tilbakefall kan klassifiseres i enten eksterne årsaker (fra miljøet) eller interne (fra personen selv). Men gitt at miljøet, spesielt med hensyn til mennesker man har rundt seg, påvirker følelser og avgjørelser; hvor lurt er det egentlig å skille mellom de to?

– Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

– Vi ba deltakerne beskrive sin siste tilbakefallsepisode og den siste episoden hvor de nesten hadde tilbakefall, og å sammenligne de to. Vi var interessert i deres beskrivelse av det sosiale og fysiske miljøet rundt dem, og deres egne tanker og følelser rundt de to hendelsene.

– Hva fant dere?

– Deltakerne ble bedt om å dele årsakene til tilbakefall inn i to distinkte kategorier av miljø- eller individuelle faktorer. Et uventet funn var at respondentene ikke skilte mellom «tilbakefall» og «nesten tilbakefall», slik vi ba dem om. For de fleste hadde alkoholbruk sammenheng med to ting: Hvordan de klarte å håndtere deres indre emosjoner og uro og hvordan de forholdt seg til andre.

– Alle snakket om viktigheten av å ha andre personer rundt seg etter behandling, men med ulik tilnærming. Noen sa at de hadde tilbakefall fordi de var ensomme, fordi de ikke hadde noen rundt seg til å hjelpe dem med å takle sterke negative følelser av tristhet, håpløshet og skuffelse. Andre sa at de måtte isolere seg, selv om det gjorde dem ensomme, fordi de ellers ikke ville klare å holde seg alkoholfri. Ensomhet var prisen de følte de måtte betale.

Les flere «Forskeren forklarer»:

– Hvorfor er dette viktige funn?

– Det viser at folk bruker sosiale kontakter ganske bevisst og strategisk, men på ulike måter. Hvis en pasient for eksempel går tilbake til et rusbrukende nettverk etter behandling, kan årsaken være at hen trenger kontakt med venner og tilsvarende støtte, ikke fordi hen ikke klarer å la være å ruse seg.

– Samtidig, metoden noen beskrev med å isolere seg selv for å beskytte seg mot dårlige påvirkninger, er ikke hensiktsmessig over tid. Ensomhet er helsefarlig som en vedvarende strategi for å håndtere sitt rusproblem. Behandlerne må begynne å kartlegge sosiale nettverk sammen med pasienten, og ha mye mer fokus på å etablere sosial støtte når man skal ut av behandling.

– Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

– Vi må vite mer om hvilke strategier folk kan benytte for å få sosial støtte, dersom de utelukkende har rusbrukende nettverk. Forskning må begynne å skille mellom sosiale nettverk som støtter avholdenhet og de som oppmuntrer til drikking, men som også gir annen slags støtte (f.eks. praktisk eller emosjonell) som en pasient trenger.

– Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

– Ved dybdeintervjuer tillater man at den som intervjues (pasienten) kan påvirke og styre samtalen i stor grad. Så brukermedvirkning var ikke et uttalt mål i prosjektet utover dette, fordi hele datainnsamlingen var bygget på hva deltakere tenkte, ville formidle og prioriterte.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.