Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Hvor ble det av pasientenes behov i henvisningene?

Forskeren forklarer: Hvor ble det av pasientenes behov i henvisningene?

Bente Hamre Larsen og Marianne Storm har gått gjennom innleggelsesskriv knyttet til 22 innleggelser innen akutt psykisk helsehjelp. Der fant de overraskende lite om pasientenes behov, ønsker og mål for innleggelsen.

Bente Hamre Larsen (t.v) og Marianne Storm.

Bente Hamre Larsen jobber som tjenestekoordiantor på tjenestekontoret i Klepp kommune. Artikkelen “Pasientperspektiv i innleggelsesskriv for akutt psykisk helsehjelp” er et resultat av Hamre Larsens masteroppgave i helsevitenskap på Universitetet i Stavanger (UIS)  2014-2016. Professor Marianne Storm jobber i Helsevitenskapelige fakultet avdeling for folkehelse på UIS  og var Hamre Larsens veileder på masteroppgaven og medforfatter på artikkelen.

Hva er prosjektets innhold?

Artikkelen «Pasientperspektiv i innleggelsesskriv for akutt psykisk helsehjelp» handler om hvordan journaldokumenter, utformet av helsepersonell ved frivillig akutt innleggelse til psykisk helsehjelp, vektlegger pasientens perspektiv.

Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

Studien er en dokumentstudie. Vi studerte henvisninger fra fastlege/og legevakt, innleggelsesskriv utformet av lege på akuttavdelingen, samt innleggelsesskriv av sykepleier eller vernepleier på akuttavdelingen.  Det var totalt 66 dokumenter knyttet til 22 innleggelser som ble analysert. Vi benyttet en analyseguide for å fokusere analysen på nedtegninger av pasientens fortid, livssituasjonen her og nå, helsetilstand, involvering i beslutninger om behandling og behov, ønsker og mål for innleggelsen.

Hva fant dere?

Resultatene viser at pasientenes fortid og bakgrunn er utfyllende dokumentert for førstegangsinnlagte pasienter. For pasienter med tidligere innleggelser dokumenteres det at «bakgrunn forutsettes kjent». Flertallet av innleggelsesskrivene har nedtegninger om pasientens perspektiv på situasjonen her og nå, og hvordan det er å leve med psykisk uhelse. Derimot er det mangelfull dokumentasjon av pasientenes mål og ønsker for innleggelsen, om det er gitt informasjon til pasienten og om behandlingsmuligheter i forbindelse med innleggelsen er presentert.

Hvorfor er dette viktige funn?

Undersøkelse av innleggelsesskrivene viser at pasientens ønsker, mål og behov for innleggelsen i liten grad blir dokumentert. Dette står i kontrast til anbefalt innhold for innleggelsesskriv. God kvalitet i helsetjenesten kjennetegnes av at pasientens behov, erfaringer og perspektiv står i sentrum, og at pasientene involveres i planlegging og gjennomføring av behandlingen. Pasienten er den som opplevelser den psykiske lidelsen, og kan formidle hvordan den erfares og påvirker dagliglivet. Informasjonsutveksling mellom helsepersonell som vektlegger pasientens fortelling om livshendelser, dagliglivet og behov for hjelp og støtte, kan bidra til individuelt tilpassede helsetjenester for pasientene.

Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

Studien har gitt verdifull innsikt i lovpålagt og rutinemessig dokumentasjon i forbindelse med akutte frivillige innleggelser til psykisk helsehjelp. Studien peker på at en aktiv involvering av pasientene i nedtegning av informasjon i forbindelse med innleggelse kan være en måte å fremme brukermedvirkning og sikre at pasientens blir ønsker blir tatt hensyn til.

Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

Analysen av pasientens perspektiv i innleggelsesskriv er basert på tolkning av journaldokumenter som er nedtegnet av helsepersonell. En begrensning ved studien er at pasienter og helsepersonell sitt perspektiv på materialet og analysen ikke er innhentet.

Her kan du lese hele artikkelen “Pasientperspektiv i innleggelsesskriv for akutt psykisk helsehjelp”

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.