Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Knuser myten om «voldelige psykisk syke»

Forskeren forklarer: Knuser myten om «voldelige psykisk syke»

98% av pasientene i psykisk helsevern har lav eller ingen voldsrisiko, viser en omfattende, norsk studie.

Solveig Osborg Ose, forsker ved SINTEF

Solveig Osborg Ose har doktorgrad i samfunnsøkonomi, og har jobbet i SINTEF siden 2003. Hun har sammen med forskerne Solfrid Lilleeng, Ivar Pettersen, Torleif Ruud og Jaap van Weeghel undersøkt omfanget av voldsrisiko i psykisk helsevern.

Hva er prosjektets innhold?

I dette prosjektet har vi samlet inn et stort datagrunnlag i psykisk helsevern. Dette er en datainnsamling som SINTEF har utført på oppdrag fra Helsedirektoratet hvert femte år siden slutten av 1970 tallet. I den siste datainnsamlingen, som ble gjennomført i 2012-2013, ble det innhentet informasjon om 2.358 døgnpasienter og 2.3124 polikliniske pasienter. Det er levert fem omfattende forskningsrapporter i prosjektet. I tillegg er det skrevet noen vitenskapelige artikler, blant annet denne om voldsrisiko.

–Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

Klinikerne svarte på et spørsmål om voldsrisiko der svarene kunne være “ingen risiko”, “lav/moderat riskio”, “høy risiko” og “Svært høy risiko”.

– Hva fant dere?

Vi fant at 32% av døgnpasientene og 8% av de polikliniske pasientene hadde en viss voldsrisiko. Men vi fant at færre enn to prosent av pasientene i psykisk helsevern hadde høy eller svært høy risiko for å utøve vold slik klinikerne vurderte det.

–Hvorfor er dette viktige funn?

Det er mye stigma knyttet til psykiske lidelser. Media bidrar til dette med store oppslag om enkeltsaker der vold er utført av personer som er eller har vært pasienter i psykisk helsevern. Vi får et ubalansert bilde fordi de ikke skriver om alle tilfellene der pasienter ikke utøver vold. Denne artikkelen er viktig fordi den viser at mer enn 98% av pasientene i psykisk helsevern har lav eller ingen voldsrisiko.

Les kronikken av Eskil Skjeldal: «Mediene forsterker fordommer mot mennesker med psykiske lidelser»

–Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

Basert på dette store datagrunnlaget har vi fått mer kunnskap om hva som kjennetegner pasienter med høy voldsrisiko. Funnene tilsier at for å forebygge voldssituasjoner blant personer med psykiske lidelser er det viktig å ta tak i rusproblemer og sosiale problemer som arbeidsledighet, manglende utdannelse og traumatiske oppvekstår.

–Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

Sentralstyremedlem fra Mental Helse har vært med i referansegruppe sammen med klinikere fra hele landet. Det betyr at de har vært involvert i hele prosjektet, fra alle spørsmålene ble formulert til resultatene ble presentert. Pasienter i psykisk helsevern har også svart på en brukerundersøkelse i et annet delprosjekt om livskvalitet og kontinuitet.

Her kan du lese mer om funnene i studien Risk of violence among patients in psychiatric treatment: results from a national census. 

For mer informasjon om studien, send epost til solveig.ose@sintef.no.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.