Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Hvordan komme seg etter en psykose?

Forskeren forklarer: Hvordan komme seg etter en psykose?

Jone Bjørnestad, forsker ved Stavanger Universitetssykehus og Regionalt Senter for Klinisk Psykoseforskning, har forsket på hva som gjør at folk blir bra etter psykose.

-Mange brukere opplevde at medisiner ikke var det viktigste, men et tillegg til gode relasjoner, sier Jone Bjørnestad, forsker ved Senter for Klinisk Psykoseforskning.

-Hva er prosjektets innhold?

 -I dette delprosjektet undersøkte vi hvordan folk som har blitt helt bra fra psykose— dvs. at de ikke lenger hadde psykosesymptomer og fungerte godt i hverdagen— opplevde det å bruke antipsykotiske medisiner underveis og etter psykose.

 

-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

-Vi begynte med åpne spørsmål, f. eks.: ”Fra ditt perspektiv, hva var det som gjorde deg bra?” Mange fortalte allerede her om medisinbruk, både gode og dårlige erfaringer. Vi fulgte opp med oppfølgingsspørsmål, f.eks.: ”kan du fortelle mer om linken mellom det å føle seg trygg og det å ta medisiner?”. Vi hadde en åpen kategori på slutten av intervjuet der vi prøve å fange opp temaer som ikke hadde blitt snakket om: ”Er det noe du føler ikke har blitt snakket om som du tenker var viktig for at du ble bra, hva som helst?”. Det viktige var å fange opplevelsene som folk hadde med medisinbruk.

 

-Hva fant dere?

-Vi sorterte svarerne i 5 temaer: 1) Antipsykotiske medisiner reduserer mentalt kaos i akuttfasen, 2) Ikke-stigmatiserende miljøer øker sjansen for riktig bruk av medisiner, 3) Hvordan det etter hvert ble problematisk å vurdere om det var medisinene eller egen innsats som gav bedring, 4) Hvordan bivirkninger ble oppfattet å redusere sjansene for funksjonell bedring, f.eks komme i jobb, 5) Medisiner ble ikke sett på som hovedretten, men noe som kom i tillegg til gode relasjoner. Kort oppsummert oppfattet de fleste at medisiner virket godt i starten, mens mange etter hvert sluttet på grunn av bivirkninger eller at de vurderte medisiner som unødvendig.

 

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Dette er den første intervjustudien på folk som har blitt helt bra etter psykose. Denne sub-gruppen kan lære oss noe om hva som fungerer, både i forhold til egne strategier, hva som spiller inn i miljøet og hvordan god behandling og medisinbruk kan legges opp. Derfor kan denne studien gi ideer til hva som er viktige områder å studere videre i andre studier med andre design. Jeg mener dette er en god modell for hvordan forskning bør gjøres; at man først intervjuer dem som er involvert— f.eks. brukere, pårørende, venner og fagfolk— og at man så bruker denne informasjonen til å rigge nye studier.

 

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

 -Denne studien viser noe om ulikheten og detaljene i hvordan antipsykotisk medisinering oppleves av dem som bruker dem. Slike studier er mangelvare, og trengs etter min mening for å lage gode og større studier, spesielt i forhold til ulike sub-grupper av brukere. Vi trenger flere innfallsvinkler for å belyse dette feltet tilstrekkelig. Etter hvert vil man da i større grad kunne skreddersy medisintype og bruksmåte til ulike sub-grupper.

 

-Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Allerede i de innledende fasene hadde vi med brukere som hadde erfaring med og hadde blitt gode fra psykose. To stykker var f.eks. med å lage intervjuguiden som vi brukte i studien. Vi hadde også med oss en bruker til å gjøre intervjuanalysene. Det var veldig nyttig. Studien er også i seg selv en brukerstudie, der det var vår jobb og formidle det brukerne sa på en mest mulig naturtro måte.

 

Les artikkelen som er grunnlag for studien her:

https://www.researchgate.net/publication/314238728_Antipsychotic_treatment_experiences_of_fully_recovered_service_users

 

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Jone Bjørnestad: jone.bjornestadmail.com

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.