Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Når pasienten inviterer til samtale på lukket avdeling

Forskeren forklarer: Når pasienten inviterer til samtale på lukket avdeling

Hvilke erfaringer har pasienter, pårørende og behandlere med nettverksmøter på lukket psykiatrisk avdeling?

Jorunn Sørgård (t.v) og Ritva Jacobsen er spesialsykepleiere ved Akershus universitetssykehus og står bak studien sammen med professor Bengt Eirik Karlsson.

Spesialsykepleierne ved Akershus universitetssykehus, Ritva Kyrrø Jacobsen og Jorunn Sørgård, har sammen med Bengt Eirik Karlsson, professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, innhentet tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende og behandlere om deres erfaringer med åpen dialog på lukket psykiatrisk avdeling. På Akershus universitetssykehus har man hatt disse møtene siden begynnelsen av 2000-tallet. 

– Hva er prosjektets innhold?

– Prosjektets innhold var å undersøke pasienter, pårørendes og behandleres erfaringer med åpen dialog i nettverksmøter. Åpen dialog i nettverksmøter er en tilnærming som vi bruker i behandlingen på vår avdeling. Målet er å samle pasientens nettverk, fagfolkene i teamet og pasienten selv til en åpen dialog der pasienten og pårørende får anledning til å snakke om det de syns er viktig. Møtenes innhold blir ikke bestemt av behandlingsteamet til pasienten, men av pasienten selv. Pasientene inviterer de menneskene de selv mener er viktig for dem. Den åpne dialogen blir som oftest gjennomført inne på avdelingen, men kan også foregå i kommunen eller i pasientens eget hjem. Grunnen til at vi innførte åpen dialog i nettverksmøter var et forsøk på å få til økt brukermedvirkning, samt økt relasjonskompetanse blant fagfolk. Vi intervjuet behandlere og innhentet skriftlige tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende som hadde deltatt i nettverksmøter på avdelingen.

– Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

– Vi spurte ganske enkelt «Hvordan har dere opplevd og erfart åpen dialog i nettverksmøter på avdelingen?» og «Hvordan vil dere beskrive dette?». Vi ønsket at deltakerne selv skulle kunne snakke eller skrive om det de var blitt opptatt av. Ikke at vi skulle lede dem med mange spørsmål.

– Hva fant dere?

– Pasientene beskrev at de opplevde å få bestemme mer i egen behandling. De beskrev håp om en bedre fremtid, og at det var en positiv atmosfære i nettverksmøtene der man kunne stå sammen om vanskelige, men også, gode ting. De mente også at det var fint at alle kunne høre det samme slik at ingen trengte å lure på noe. De var sammen om det. Pårørende beskrev at de i nettverksmøtene ble behandlet mer likeverdig og med mer respekt enn i andre møter de hadde deltatt i. Dette beskrev også pasientene og behandlerne. Behandlerne opplevde at nettverksmøtene var en kilde til informasjon, de fikk se pasientene i et annet lys. Pasientenes ressurser kom bedre frem. De mente også at nettverksmøtene var en god arena for pårørende. Alle deltakerne mente at det var viktig med trygge og erfarne nettverksmøteledere som ivaretok alle deltakerne i møtet på en god måte. Da ble nettverksmøtene best.  

– Hvorfor er dette viktige funn?

– I en lukket avdeling der de fleste pasientene er innlagt på tvang er det viktig å finne frem til samarbeidsformer som blir minst mulig preget av tvang. I denne studien om åpen dialog beskriver alle deltakerne mer likeverd og medvirkning.

 –  Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

– At man kan benytte tilnærmingen i en lukket psykiatrisk avdeling. Tidligere forskning har handlet om å ha åpen dialog i den akutte psykiske krisen. Her har vi sett at det også virker for pasienter og pårørende der pasientene har vært innlagt i spesialisthelsetjenesten over tid.

– Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

– Brukerinvolveringen er ivaretatt ved at det er pasienter og pårørende som selv får muligheten til å beskrive hvordan de har opplevd åpen dialog i nettverksmøter på avdelingen. Ved ikke å stille ledende spørsmål har vi forsøkt å legge til rette for at de kan skrive akkurat det de selv har blitt opptatt av.

Studien «Open Dialogue behind locked doors – exploring the experiences of patients, family members, and professionals with network meetings in a locked psychiatric hospital unit: A qualitative study» er nå tilgjengelig og kan leses i Scandinavian Psychologist.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.