Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Nytt tjenestedesign øker brukermedvirkningen

Forskeren forklarer: Nytt tjenestedesign øker brukermedvirkningen

Ottar Ness, Victoria Ibabao Edwards og Bengt Karlsson ved Høgskolen i Sørøst-Norge har forsket om metoden «tjenestedesign» gir reell brukermedvirkning i utviklingen av psykiske helsetjenester. Dette fant sted i to prosjekter ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF. Ness svarer her på spørsmål om prosjektet.

-Ny metode sikrer bedre brukermedvirkning, forteller Ottar Ness fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

-Hva er prosjektets innhold?

-Tjenestedesign er et nytt felt som har vokst frem de siste ti årene. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, som utdanner tjenestedesignere, bruker denne definisjonen: «Tjenestedesign handler om å forme og organisere en opplevelse. Formålet er å overføre verdi fra leverandør til bruker – fra sykehus til pasient, fra hotell til gjest, fra transportleverandør til reisende – på en effektiv, helhetlig og attraktiv måte.» Ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF har det i to prosjekter blitt brukt tjenestedesign som metode. Målet har vært at brukernes erfaringer skal være i sentrum, slik at de har reell innflytelse på forslag til endringer av tjenestene. Forskningsprosjektet handlet om å evaluere hvordan brukerne vurderer sin deltagelse i tjenestedesignprosessen ved de to prosjektene. Det vektlegges spesielt om metoden tjenestedesign oppleves å gi reell brukermedvirkning. I tillegg er det evaluert om deres erfaringer er sentrale i de foreslåtte endringene av tjenestene.

 

-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

-Vi intervjuet brukere og pårørende om deres erfaringer med å delta i de to prosjektene som brukte tjenestedesign. Spesielt om hva de opplevde som nyttig og ikke nyttig. Videre om tjenestedesign bidro til reell brukermedvirkning, og hvorfor – eller hvorfor ikke.

-Hva fant dere?

-Studien viste at deltakerne var svært fornøyde med å delta i to prosjekter som har benyttet tjenestedesign som tilnærming. Tjenestedesign bidrar til aktiv deltakelse, motivasjon, inspirasjon og kreativitet i prosjektene og bidrar til reell brukermedvirkning. Brukerne har opplevd seg lyttet til og respektert. Deres innspill har hatt betydning for prosjektenes utvikling og sluttresultat. Studien viser at det er avgjørende at flere med bruker- og pårørendeerfaring er med i prosjektene, slik at de ikke kommer i mindretall. Dette er sentralt for å skape reell brukermedvirkning.

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Metoden tjenestedesign er ikke tidligere brukt i særlig grad innen psykisk helsevern i Norge. Det er derfor viktig å evaluere brukernes erfaring med denne metoden. Det er slående at brukere og pårørende ikke tidligere er spurt om de opplever forbedringer, eller om de har vært involvert i selve prosessen med utvikling av tjenestedesign. Erfaringene som kom frem i dette prosjektet er nyttige for brukerne og deres organisasjoner og utvikling av bedre tjenester innen psykisk helsetjenestene.

 

-Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Vi startet med et oppstartsmøte hvor representanter fra brukerrådet ved klinikken var med å planlegge og diskutere gjennomføringen av studien. Her var Victoria med. Victoria har vært medforsker med egenerfaring i prosjektet.

 

– Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Ottar Ness: ottar.ness@usn.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.