Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Store holdningsvariasjoner til tvang blant fagfolk

Forskeren forklarer: Store holdningsvariasjoner til tvang blant fagfolk

Er det store variasjoner internt blant ansatte om holdninger til tvang? Er det forskjell på psykiaterens og psykologens holdning til bruk av tvang? Hva mener ansatte om frivillige løsninger, selv der loven åpner opp for tvang? PET (Psykiatri, etikk & tvang)-prosjektet ved Senter for medisinsk etikk har undersøkt disse holdningene i en ny artikkel.

-Studien viser at selv om det er klare føringer i loven for når tvang skal og ikke skal brukes, så setter av og til fagfolk seg over loven og gjør det de selv mener er best, forteller Tonje Lossius Husum, Olaf G. Aasland, Reidar Pedersen og Reidun Førde, som har forsket på fagfolks holdninger til tvang. Alle er ansatt på Senter for medisinsk etikk, ved Universitetet i Oslo

-Hva er prosjektets innhold?

-Dette er en nasjonal undersøkelse som undersøker fagfolk i norsk psykisk helse- og rusvern, inkludert de med kommunale stillinger, sine holdninger til bruk av tvang innen psykisk helsevern.

-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

-Artikkelen er basert på hvordan fagfolkene svarte på spørsmål om seks beskrevne kliniske situasjoner («vignetter») som inneholdt beskrivelser av ulike etiske utfordringer. Dette var ulike situasjoner som inneholdt vurderinger om tvang burde brukes eller ikke. Basert på svarene deres, fant vi forskjeller i holdninger til bruk av tvang. Vi var spesielt opptatt av forskjeller mellom yrkesgrupper. Noen av de foreslåtte handlingsalternativene var ikke lovlige, men dette var ikke påpekt i spørreskjema.

-Hva fant dere?

-Vi fant relativt store forskjeller i holdninger til bruk av tvang. Psykologer og psykiatere var på hver sin fløy, med de andre yrkesgruppene imellom. Psykologene var mest kritiske til å bruke tvang. Psykiatere og sykepleiere var derimot mer positive i holdningene sine til å bruke tvang i behandling. Vi fant også at ganske mange av de som svarte foreslo tiltak som ikke var i tråd med loven, som for eksempel å tvangsinnlegge en suicidal bruker uten symptomer på psykose, som ikke selv ønsker innleggelse. Å være suicidal er ikke i seg selv grunnlag for tvangsinnleggelse, med mindre personen har en alvorlig psykisk lidelse. Det var derimot mange av de som svarte som syntes at en suicidal person uten symptomer på en alvorlig psykisk lidelse burde tvangsinnlegges.

 

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Funnene er viktige fordi de viser at det er store forskjeller til bruk av tvang mellom fagfolk og ulike profesjoner. Dette kan kanskje være med på å forklare at det er så store geografiske variasjoner som vi vet at det er når det gjelder bruk av tvang. Men dette vet vi ikke nok om enda, så dette må vi undersøke mer. Studien kan også bidra til at de ulike fagfolkene og yrkesgruppene snakker mer om holdninger til bruk av tvang. Slik kan studien virke bevisstgjørende.

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-Studien viser at det er klare forskjellen mellom psykiatere og psykologer. Dette har ikke vært vist så tydelig i andre studier. Den viser også at selv om det er klare føringer i loven for når tvang skal og ikke skal brukes, så setter av og til fagfolk seg over loven og gjør det de selv mener er best. Dette antyder at det er ikke nok å endre loven for å redusere bruk av tvang. Det må også jobbes med fagfolk sine holdninger til bruk av tvang, loven og deres kunnskap om hva som er lovlig.

-Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Det har vært brukere med i en referansegruppe. En annen del av studien, som ikke inkluderer vignettene, men som ellers har mange identiske spørsmål om holdninger til tvang, har gått til et eget utvalg av brukere. Disse dataene er fremdeles i analysefasen.

Her er en link til selve artikkelen.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252717301358

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Tonje Lossius Husum på: t.l.husum@medisin.uio.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.