Hjem > Nyheter > Gi brukerperspektivet et reelt innhold!

Gi brukerperspektivet et reelt innhold!

Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg i Helse og omsorgsdepartementet oppfordret fagfolk på Psykiatriveka i Bergen til å sette søkelys på det «omvendte perspektivet». – Dere er i posisjon til å gi brukerperspektivet et reelt innhold og integrere det i helsefaget, utfordret hun.

Nøklebye Heiberg tydeligjorde brukerperspektivet i sin åpningstale på Psykiatriveka (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

Nøklebye Heiberg sa i sin åpningstale at det var en stor milepæl for psykisk helsevern da pasienten fikk en ny rolle: Den handlet om å ta større ansvar for egen helse, økt kontroll over eget liv, og beslutninger knyttet til behandling eller andre tiltak som angår en selv.

Det omvendte perspektivet

– En ny brukerrolle må nødvendigvis også innebære en ny behandlerrolle, noe som igjen henger tett sammen med målet om selvstendighet og mestring. Jeg velger å kalle dette for det omvendte perspektivet for å indikere at makt og innflytelse flyttes fra behandler til bruker.

Statssekretæren trakk også frem Kvalitetsmeldingen, som fikk en bred tilslutning i Stortinget.

– Her er brukermedvirkning erstattet med ord som brukerinnflytelse, aktiv medbestemmelse og brukerorientering for å markere at det handler om noe annet og noe mer enn medvirkning.

Erfaringskonsulenter bidrar til utvikling

Nøklebye Heiberg sa hun savnet et godt norsk ord på recovery, men omfavnet denne tilnærmingsmåten overfor mennesker med psykiske lidelser og psykososial funksjonshemming.

– Jeg registrerer at man i England oppretter såkalte recovery colleges for opplæring av brukere, pårørende og erfaringskonsulenter. Ansettelse av erfaringskonsulenter er et sentralt grep for å få brukererfaringen inn i det kliniske arbeidet. Vi har også etter hvert begynt å få noen norske erfaringer på dette, og det fortelles at erfaringskonsulentene bidrar til utvikling av fagfeltet.

Hun utfordret også fagfolk til å utvide den faglige tenkningen.

– Brukerperspektivet må integreres i helsefaget. Det betyr en forventning om at helsefag og brukerkunnskap møtes som likeverdige kunnskaper.

Medikamentfrie behandlingsmåter

Nøklebye Heiberg sa også at behandling ikke er ukomplisert, men tanke på forsvarlighet og lovverk.

– Det finnes ikke alltid klare standarder for hva som er forsvarlig behandling. Som behandlere må vi utøve et ikke ubetydelig faglig skjønn.

– Et åpenbart problem er at medikamentfrie behandlingsmåter gjennomgående er svakere dokumentert enn medikamentell behandling. Samtidig vet vi at mange brukere opplever psykofarmaka som svært belastende fordi bivirkningene kan være store.

– Ut fra dette bør det påhvile faglig ansvarlig et særlig ansvar for å vurdere mulige medikamentfrie alternativer, sa statssekretæren.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.