Hjem > Nyheter > Gjennombruddet kommer med brukermakten

Gjennombruddet kommer med brukermakten

-Fra å bruke tvang for å beskytte samfunnet mot mennesker med psykiske lidelser, ser jeg en utvikling: Det er brukere og pårørende som i større grad bestemmer hva de ønsker. Det er et stort demokratisk skifte, og jeg er optimistisk for fremtiden, sier Peter Kinderman, professor i klinisk psykologi ved universitetet i Liverpool.

Peter Kinderman er professor i klinisk psykologi (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

-Jeg har flere kritikere i det faglige miljøet, medgir Kinderman.

Han hevder at diagnoser, slik psykiatrisk sykdom er kategorisert i diagnosemanualen DSM-5 ikke gir noen mening. Han sier også at vi ikke nødvendigvis trenger medisiner for å kurere eller håndtere psykologiske fenomener.

Peter Kinderman var hovedtaler på Toppmøte 2015. Dagen før møtte han Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse til intervju.

-De fleste som kritiserer meg og mine kollegaer ut fra et faglige ståsted mener at de har det beste å tilby, og at det er til det beste for pasientene. De tror også det vil gå galt hvis de følger mine ideer.

Normale reaksjoner på sosiale problemer

Han tror likevel kritikerne tar feil. Blant annet mener han at langvarig bruk av antipsykotisk medisin gjør mer skade enn det er til hjelp.

-Det det finnes forskning som støtter dette. Jeg vil hevde at de som er kritiske til denne forskningen feiltolker bevisene, sier han.

Kindermans manifest for psykisk helse – kort sagt – er at dette er normale reaksjoner på sosiale problemer. Ikke patologiske sykdommer.

-Vi må se på de ulike problemene folk har, og respondere ut fra dette. Og vi skal respondere hovedsakelig med psykologisk og sosial inngripen. Vi bør redusere bruken av medisin, og vi bør ha en sosial modell for omsorg.

I spørsmål om bruk av tvang og lovverk knyttet til psykisk helse bør dette vurderes ut fra folks innsikt, mer enn om de har en psykisk lidelse eller ei, mener Kinderman.

Vi må forhindre mobbing og misbruk av barn

-Ikke minst må vi gjøre noe med de sosiale forholdene som skaper problemer, blant annet fattigdom og arbeidsløshet. Og vi må jobbe mot lærere og sosialarbeidere for å forhindre mobbing og misbruk av barn.

-For min egen del er jeg veldig opptatt av å forhindre mobbing. Vi former vår personlighet ut fra vennskap. Barn former hvem de er ut fra samvær med andre. Nummer en er derfor: Vi må passe bedre på barna våre, sier han.

Om psykose og sosial trussel

Når det gjelder psykose tror han at mange kan utvikle dette ut fra mange ulike årsaker.

-Mange av oss har psykotiske erfaringer av og til. Veldig sjelden har noen av oss underlige opplevelser eller uvanlig ideer som en følge av dette. Vi vet også litt hvorfor de oppstår.

Han viser kunnskap om det å bli utsatt for sosial trussel, og at det gjør folk redde. Rasisme og mobbing er eksempler på dette. Også rusmidler kan gi denne følelsen av frykt.

-Slik kan man danne seg et bilde av hvorfor mennesker blir paranoide etter spesielle hendelser i livet. Vi vet også noe om at barn som har vært utsatt for seksuell mishandling gjør dem mer utsatt for å høre stemmer. Vi vet ganske mye om paranoide tanker, det å høre stemmer, og noe om hva som kan forverre dette. Uansett så bør vi forstå dette som menneskelige psykologiske fenomen, sier Kinderman.

Les også kortversjonen til Kindermans tale på Toppmøte 2015 her.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.