Hjem > Nyheter > Gratiskunnskap om alternativer til tvang

Gratiskunnskap om alternativer til tvang

2016 ble året da den omfattende tvangsbruken på norske institusjoner ble satt i offentlighetens lys. VG har dokumentert at norske myndigheter ikke har oversikt eller kontroll på tvangsbruken i form av særlig belter i norsk psykiatri.

TVANG: Kunnskap om tvang og hvordan forebygge, er stadig like aktuelt. Relevant informasjon finner du i disse to ressursheftene.

Gjennom et stort apparat av journalister, har VG avdekket sammenhengen mellom bemanning og bruk av belter. Jo færre leger og spesialister, jo større omfang av beltebruk. De siste ukene har VG avslørt store lovbrudd, omstridte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen av beltetvang.

Våre hefter

Tvangsbruk i norsk psykiatri er dessverre ikke et nytt tema for vårt senter. I 2014 ga vi ut heftene Alternativer til tvang I, sett fra et bruker- og fagperspektiv, og Alternativer til tvang II, sett fra et fag- og forskningsperspektiv.  Alternativer til tvang I er et ressurshefte med brukernes egne forslag til å finne alternativer i situasjoner der tvang brukes. I Alternativer til tvang II behandles de samme emnene, men her fra et fag- og forskningsperspektiv.

Brukermedvirkning

Heftene bygger på en studie som var et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Senter for medisinsk etikk (SME) på Universitetet i Oslo. Prosjektet var finansiert av Helsedirektoratet. Til sammen 60 informanter deltok i studien. Innsamlingen av brukernes erfaringer ble gjort gjennom blant annet gruppeintervju, workshops, individuelle intervjuer og skriftlige innspill. Forskerne Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum deltok som deltakende observatører.

Flere av tiltakene som brukerne foreslår som alternativ til tvangsbruk får støtte i forskning og fagutviklingsarbeid. Her får leseren også en innsikt i alle de ulike formene for tvang. Det finnes skjult tvang som ikke er knyttet til belter. Disse andre formene for tvang må også få oppmerksomhet. Hvert kapittel avsluttes med forslag til tiltak fra et brukerperspektiv og et forskningsperspektiv.

Gratis frem til 21. desember

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har siden oppstarten i 2006 stått i kontakt med brukere, pårørende, bruker- og pårørendeorganisasjoner, fagfolk og forskere nettopp med tanke på å redusere den omfattende tvangsbruken i norsk psykiatri. Det har resultert i gode og veldokumenterte innspill på alternativer til tvang.

I den forbindelse er vi glade for å gi bort de to heftene gratis og uten portokostnader slik at denne viktige kunnskapen kan komme ut og forhåpentligvis føre til snarlige endringer.

NB: For å få heftene gratis må du sende en bestilling direkte til oss, og ikke gå via nettbutikken. Dette gratistilbudet gjelder frem til og med 21. desember.

Heftene kan bestilles her: bibliotek@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.