Hjem > Nyheter > Grundig bok om recovery

Grundig bok om recovery

Arnhild Lauveng, psykolog, forfatter og doktorgradsstipendiat har lest boken Personal Recovery and Mental Illness. A Guide for Mental Health Professionals. Hun betegner den som et solid oppslagsverk om recovery. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Arnhild Lauveng, psykolog, forfatter og doktorgradsstipendiat har lest boken Personal Recovery and Mental Illness. A Guide for Mental Health Professionals. Hun betegner den som et solid oppslagsverk om recovery. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Av Arnhild Lauveng

I denne boken går Slade grundig gjennom ulike definisjoner på sykdom og recovery. Han beskriver ulike former for recovery, og skiller særlig mellom to hovedtyper, klinisk recovery, målt av profesjonelle og basert på tester og symptomendringer, og personlig recovery, som er personens egen opplevelse av bedring, utvikling, mening og håp.

Videre i boken gir han grundig beskrivelse av hva som kjennetegner personlig recovery, hvorfor det er viktig, og hvordan det kan oppnås. Han går også grundig gjennom ulike faktorer som kan gjøre en helsetjeneste mer eller mindre recoveryorientert, og tar også for seg ulike underområder, som for eksempel medisinering, utredning, profesjonelle relasjoner og annet.

Det er også egne kapitler om likemannsarbeid og erfaringskonsulenter, hvor fordeler og utfordringer er grundig beskrevet. Helt til sist i boken er det også en egen del hvor han tar for seg ulike utfordringer og bekymringer – både fra fagpersoner standpunkt, og fra brukerne selv.

Min oppfatning er at dette er en grundig bok, full av definisjoner og avklaringer i et ofte noe diffust felt. Den bør kunne fungere som grunnpensum og oppslagsverk for alle helsearbeidere som ønsker å jobbe recoveryorientert.

Den kan også være nyttig for brukere av tjenester, tillitsvalgte i brukerorganisasjoner, erfaringskonsulenter og andre som ønsker å en grundigere innføring i tema recovery, definisjoner og vurderinger. Den inneholder også en rikholdig referanseliste, som kan inspirere til videre lesning!

På minussiden er selvfølgelig at boken er fra 2009, og dermed noen år gammel. Men, siden den gir så grundige avklaringer og gjennomganger, syns jeg personlig ikke det gjør så mye – denne er fortsatt holdbar – og i Norge vil nok fortsatt flere av disse refleksjonene og definisjonene være ukjent stoff for mange. Boken er så vidt jeg vet ikke oversatt til norsk, men er tilgjengelig fra norske nettbutikker, på et klart og tydelig engelsk.

Personal Recovery and Mental Illness. A Guide for Mental Health Professionals.
Mike Slade, 2009, Cambrigde Medicine. Språk: Engelsk.

Ønsker du å låne boken? Ta kontakt på bibliotek@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.