Hjem > Brukermedvirkning > Om brukermedvirkning: Håndbok i erfaringsformidling

Om brukermedvirkning: Håndbok i erfaringsformidling

Knut Stubben har vært Mental Helses representant i gjennomføringen av et samarbeidsprosjekt med Norsk Forening for kognitiv terapi (NKFT) der det er utarbeidet en håndbok i erfaringsformidling. Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen. Stubben hadde ansvaret for tilrettelegging av prosjektet. Arne Repål var foreningens representant og leder av prosjektet. Vi har intervjuet begge om erfaringer fra samarbeidet og brukermedvirkningen i et prosjekt som dette.

-Vårt felles mål var at håndboken skulle hjelpe erfaringsformidlere til å kvalitetssikre sin rolle, sier Knut Stubben og Arne Repål som har vært sentrale i utarbeidelsen av en håndbok i erfaringsformidling.

-Hvorfor en håndbok i erfaringsformidling?

Arne Repål (R): -NFKT har ønsket at personer med pasienterfaring skulle undervise terapeuter om hvordan de har opplevd pasientrollen når de har vært i behandling. Dette fordi vi som behandlere lett kan bli «fartsblinde» i forhold til hvordan det er å motta terapi. Det er først og fremst erfaringer fra selve behandlingsprosessen erfaringsformidlerne skal bidra med, ikke så mye egen bakgrunn og sykdomshistorie. Håndboken er ment som et middel til å kvalitetssikre dette arbeidet.

Knut Stubben (S): -Mental helses formål med prosjektet var å inkludere erfaringskompetansen i undervisning av helsepersonell, og ved det ønsket vi å gjøre fagfolk bedre i sitt fag og i sin samhandling med brukerne. Men også for at erfaringsformidlerne skulle få god kunnskap om hvordan formidle sine erfaringer.

-Hva er bokens innhold?

R: -Boken sier litt om hva en erfaringsformidler er, innholdet i erfaringsformidling og rammene rundt selve formidlingen. Den inneholder også råd om presentasjonsteknikk, tips om hvordan en kan utarbeide egne undervisningsfremlegg og litt om hvordan man kan trene på å legge frem sitt eget stoff. Den har også en del praktiske opplysninger og sjekklister for erfaringsformidlere.

S: -Og boken fokuserer på å gi kunnskap om hva brukermedvirkning er, hvorfor erfaringsformidling er viktig.

-Hva er brukermedvirkningen i dette prosjektet?

R: -Brukermedvirkningen ligger både i utarbeidelse av selve håndboken og at tidligere pasienter bidrar med undervisning om terapiprosessen.

S: -Vi samarbeidet med erfaringsformidlere som hadde erfaringer fra kognitiv terapi for ulike helseutfordringer og utarbeidet håndboken på basis av dette.

-Dere representerer to ulike organisasjoner som utviklet denne boken sammen. Hvordan var samarbeidet mellom brukere og fagpersoner i denne prosessen?

S: -Samarbeidet fungerte bra. Dette fordi fokuset hele veien var på brukererfaringene og vi hadde en åpen prosess der alle ble involvert i den grad det var mulig.

R: -Jeg opplevde også samarbeidet som positivt fordi det var engasjerte og konstruktive deltakere.

-Hva bidro de ulike aktørene med inn i prosjektet?

S: -NFKT hadde ansvaret for tilrettelegging av prosjektet, erfaringsformidlerne deltok på to samlinger hvor det ble samlet inn kunnskap i form av gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

R: -Via terapeutene bad vi om å få henvist pasienter som kunne være kandidater til å være erfaringsformidlere.

-Hva var eventuelt utfordrende i samarbeidet?

S: -Den største utfordringen var å finne tidspunkt hvor flest mulig kunne delta.

R: -Jeg kan ikke se at det har vært noen spesielle utfordringer. Skulle jeg trekke frem noe som kanskje var nytt for noen av deltakerne må det være at det i rollen som erfaringsformidler ikke legges så mye vekt på bakgrunn og sykdomshistorie. Det sentrale i undervisningen er erfaringer fra det som skjer i terapien.

-Hva fungerte eventuelt bra og hvorfor?

R: -Diskusjoner rundt innspill til håndboken og utforming av rollen som erfaringsformidler fungerte veldig bra. Noe av grunnen tror jeg har vært at vi alle har hatt et felles mål om at håndboken skulle hjelpe erfaringsformidlere til å kvalitetssikre sin rolle, noe som i sin tur forhåpentligvis vil bety noe for hvordan terapeuter møter fremtidige pasienter.

-Vanligvis er erfaringsformidlere forbundet med personer som forteller sine historier med psykisk sykdom eller rusproblem, hjelp og bedringsprosesser. Hvordan kan boken hjelpe brukere til å formidle sin erfaringskunnskap til fagfolk?

S: -Boken gir tips om hvordan forberede og gjennomføre slik undervisning og søke støtte når det trengs.

-Hvordan blir heftet brukt i Mental Helse? Har dere kurs for erfaringsformidlere?

S: -Nei, vi har ikke kurs, men heftet er ment som et tilbud til alle, også brukere utover Mental Helse. Håndbok i erfaringsformidling ligger på «kognitiv.no», kan lastes ned og benyttes av alle.

-Har dere noen gode råd til de som evt. vil gjennomføre lignende prosjekt?

R: -Viktig å ha felles mål for prosjektet og inkludere dem det gjelder fra starten av.

Håndboken finner du her: https://ams3.digitaloceanspaces.com/backup-storage-amsterdam/norsk-forening-for-kognitiv-terapi/Handbok-erfaringsformidlere-versjon-20.juni-2017-1.pdf

Les mer om våre saker i serien «Om brukermedvirkning»

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.