Hjem > Nyheter > Har du innspill til tema for ny forskning?

Har du innspill til tema for ny forskning?

Erfaringskompetanse planlegger flere forskningsprosjekter knyttet til bemannede boliger og boliger med tilsyn innen rus/psykisk helsevern. Har du innspill til tema?

Psykologspesialist Arnhild Lauveng snakker om koronafrykt i Erfaringspodden. (Foto: Lena Beathe Arneberg)

– Det er gjort lite forskning på boliger fra før, og det er viktig for oss å få innspill fra de som selv bor i slike boliger, på hva de tenker er viktig å få mer kunnskap om, sier Arnhild Lauveng, seniorrådgiver og forsker ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Beboere, pårørende og ansatte

Hva tenker du det trengs mer kunnskap om? Det kan være holdninger hos de ansatte, ressurser, bruk av tvang i boliger, mulighet for brukermedvirkning, mulighet for aktiviteter eller noe helt annet.

– Det viktige for oss er å få tilbakemeldinger på hva de som kjenner godt til boligene ønsker at det blir mer kunnskap om, og at samfunnet får mer fokus på, fortsetter Lauveng.

Hun presiserer at det i denne omgangen ikke er snakk om deltagere til forskningen, bare innspill på tema. Innspill fra pårørende til folk som bor i slike boliger, og ansatte som jobber i dem, er også ønskelig.

– I tillegg til direkte innspill fra ansatte og pårørende, blir vi også veldig glade hvis ansatte og pårørende snakker med de som bor i boligene, og tipser dem om at vi ønsker innspill.

Alle innspill blir lest

Svarene skal sendes elektronisk innen 15. oktober. Du bør ikke skrive detaljert om din situasjon, sykdom eller annet. 

– Hvis du ønsker det, kan du gjerne si noe generelt om hvorfor du tenker dette er viktig, for eksempel «her hvor jeg bor opplever jeg at det er få ansatte med utdanning», eller hva som måtte være aktuelt for problemstillingen, men uten å gå i detaljer om sensitive tema. Fordi det ikke er trygt å dele elektronisk, sier Arnhild Lauveng.

– Vi lover å lese alle svar med stor interesse og det vil være veldig nyttig for oss. Samtidig kan vi ikke love at alle forslag blir til forskningsprosjekt, sier Lauveng og viser til noen forbehold.

– Det kan komme inn forslag som er veldig gode, men som vi ikke klarer å omsette til gode forskningsprosjekt, fordi vi ikke får til å designe dette, rent praktisk.

– Det kan også være at vi ser at forskningen ville være for omfattende og ressurskrevende for vårt senter. I slike tilfeller vil vi se om det kan være mulig å samarbeide med andre, men det er ikke sikkert vi får det til.

– Forskning tar også lang tid, så selv de ideene som blir prosjekter, vil trenge tid før vi får resultat.

Nedenfor finner du skjemaet til utfyllelse:

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.