Hjem > Nyheter > Har kommet for å bli

Har kommet for å bli

Om å bli inspirert. Om å tørre å prøve. Om å gjøre seg erfaringer. Det var essensen i enhetsleder Kari Agnes Myhres budskap om hvorfor Diakonhjemmet sykehus satser på erfaringskonsulenter.

VIL FORTSETTE: Erfaringskonsulent Anne Helene Vedlog(f.v.) og enhetsleder på Vinderen DPS, Kari Agnes Myhre, er enige om at stillingen som erfaringskonsulent har kommet for å bli. Samtidig ønsker de at rollen skal utvikles videre. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

Allerede i 2008 ønsket Ressurssenter for Psykisk Helse som var en nyopprettet enhet ved Vinderen DPS i Oslo, å ansette en erfaringskonsulent. Hva innholdet i stillingen skulle være, var ikke veldig definert, men har blitt til underveis, forteller Myhre til Erfaringskompetanse.no. Hun deltok på erfaringskonsulentsamlingen i desember i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Der var også kollega Anne Vedlog som jobber som erfaringskonsulent ved avdelingen Myhre leder. De holdt hvert sitt foredrag om rollen som erfaringskonsulent, og Myhre trakk frem erfaringer som arbeidsgiver.

Må være tett på
– Det har vært viktig å være arbeidsgiver – ikke behandler. Erfaringskonsulenten har de samme pliktene og rettighetene som alle andre som er ansatt og det må være en felles forståelse av arbeidsoppgavene. Som arbeidsgiver må jeg være tett på stillingen som erfaringskonsulenten har og være med å tilrettelegge og prioritere arbeidsoppgave, sa Myhre som listet opp en rekke punkter på hva som blir forventet av konsulenten.

Bedre pasientbehandling
-Det handler blant annet om å være aktiv i utvikling, planlegging og gjennomføring av opplæringsprogram rettet mot pasienter og pårørende, både internt og eksternt. Målbære brukernes stemme både i forhold til avdelingens undervisningsvirksomhet mot fagpersoner og i forhold til det kliniske arbeidet ved de ulike enhetene. I tillegg skal personen bidra aktivt som høringspartner mot enhetenes kvalitetsforbedringsprosjekt og forskningområder som er knyttet til bedre pasientbehandling.

På dagsorden
Myhre la også vekt på at erfaringskonsulentene skal bidra til økt fokus på brukermedvirkning i virksomheten og at stillingen fungerer som et bindeledd mellom avdelingen og brukerorganisasjonenes representanter i sykehusets brukerutvalg.

– Hva har alt dette ført til i organisasjonen?
– Brukermedvirkning har utvilsomt kommet høyere opp på dagsorden og samtidig blitt en mer integrert del av virksomheten vår. Det har også ført til en holdningsendring med mer fokus på det friske, ikke bare sykdom, understreket Myhre som fortalte at sykehuset har satt opp noen krav til hva en erfaringskonsulent bør være.
Utvikle videre
– Erfaringskonsulenten må være en pasient og bruker av ulike tjenester innen psykisk helsevern og/eller rusbehandling. Konsulenten har et avklart forhold til egen sykdom og er villig til å bruke av egne erfaringer for å bygge bro mellom brukere og fagfolk. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner, men også evne til å stille kritiske spørsmål, jobbe systematisk og langsiktig og ha gode IT-kunnskaper bør også være med, mente Myhre som la vekt på at stillingen har kommet for å bli, men at den må utvikles videre.

Hva er en bruker og en brukeransettelse? Erfaringskompetanse har i samarbeid med Napha utarbeidet et hefte som rydder opp i ord og begreper, “Mer enn bare ord?”. Heftet er tilgjengelig på nett eller kan bestilles via bibliotek@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.